LASTEST NEWS

20 พ.ค. 2561แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ปี2561 ดาวน์โหลดฟรี มีเฉลย จาก..คัมภีร์เทวดา..4.0 19 พ.ค. 2561สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตร.455อัตรา สมัครผ่านเว็บไซต์ 1-22 มิ.ย. 2561 19 พ.ค. 2561โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ รับสมัครู 3 ตำแหน่ง 19 พ.ค. 2561สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 12 อัตรา สมัคร 21-25พ.ค.2561 19 พ.ค. 2561เปิด 35 สาขาวิชาเอก โครงการครูคืนถิ่น(เพิ่มเติม) 2,244 อัตรา สมัคร19-25พ.ค.2561 19 พ.ค. 2561วิธีการสืบค้นและพิมพ์ใบรับรองคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพื่อใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2561 18 พ.ค. 2561ด่วน! สกอ.เปิดรับเพิ่ม! ครูคืนถิ่น 2,244 อัตรา เรียนจบบรรจุเป็นครูทันที สมัคร19-25พ.ค.2561 18 พ.ค. 2561สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปิดสอบครูอัตราจ้าง(ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) 3 อัตรา 18 พ.ค. 2561รวมลิงค์ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 18 พ.ค. 2561เปิดรายชื่อสอบครู ผช. 130 สาขา

"บิ๊กตู่"ใช้ม.44 ฟัน 60 ขรก.-นักการเมือง ปมทุจริต นายกฯอบจ.มุกดาหาร,ชัยนาท,กําแพงเพชร โดนด้วย

  • 21 ก.ค. 2559 เวลา 22:16 น.
  • 8,229 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
"บิ๊กตู่"ใช้ม.44 ฟัน 60 ขรก.-นักการเมือง ปมทุจริต นายกฯอบจ.มุกดาหาร,ชัยนาท,กําแพงเพชร โดนด้วย
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ด่วน! "พล.อ.ประยุทธ์" สั่ง "ม.44" ฟัน60ขรก.ประจำ-การเมือง เหตุตรวจสอบปมทุจริต "3นายกฯอบจ." มุกดาหาร,ชัยนาท และกําแพงเพชร โดนด้วย

หน้า ๑๑ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๓/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

ตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหา เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งและ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อื่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น โดยที่หน่วยงาน ที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติมจากรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งดังกล่าว ตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มที่ ๒ ข้าราชการพลเรือน ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว

ข้อ ๒ ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๓ ผู้บริหารและผู้มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

ข้อ ๓ ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๔ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี แนบท้ายคำสั่งนี้ ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ ราชการอื่นในจังหวัดนั้น ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด แต่ต้องมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม โดยไม่ต้องมีคำร้องขอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายเป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจมอบหมายให้ผู้นั้นปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ในกรณีนี้ มิให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินประจำตำแหน่งและสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเนื่องจากการไปช่วยราชการตามคำสั่งนี้

ข้อ ๔ เมื่อศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้มีรายชื่อ ในกลุ่มที่ ๑ ถึงกลุ่มที่ ๔ ต่อหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้มีรายชื่อดังกล่าว ให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยโดยเร็ว ในกรณีไม่พบว่ามีความผิดหรือการกระทำไม่ถึงขั้นทุจริตและควรกลับไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เดิมได้ให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำสั่งต่อไป

ความในวรรคก่อน ให้ใช้กับกรณีผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ ที่ ๑๙/๒๕๕๘ และที่ ๑/๒๕๕๙ ด้วย ในกรณีที่ชื่อและตำแหน่งของผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ไม่ตรงตามทะเบียนประวัติ ของทางราชการแต่เป็นบุคคลเดียวกัน ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามที่เป็นจริงในปัจจุบัน

ข้อ ๕ การรับเงินเดือน สิทธิประโยชน์ หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ของผู้มีรายชื่อ ในกลุ่มต่าง ๆ ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

ข้อ ๖ ในกรณีมีปัญหา ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือส่วนราชการ เจ้าของเรื่องเสนอปัญหาและแนวทางดำเนินการให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัย คำวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรี ให้เป็นที่สุด

ข้อ ๗ นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี อาจมีคำสั่งหรือมติเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้ ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๘ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

บัญชีแนบท้ายคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๓/๒๕๕๙

กลุ่มที่ ๑ ผู้บรหารสถานศึกษา (จำนวน ๒ ราย)

๑. รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์แสนทวีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวทยาลัยมหาสารคาม

๒. นายสำเริง กิปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการพลเรือน (จำนวน ๘ ราย)

๑. นายมนัส นิลคปตุ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ

๒. นายปราโมทย์ลิมป์วิทยาธร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน จังหวัดชัยภูมิ

๓. นายประสิทธิ์แสงพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหนองคาย

๔. นายพรชัย มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ จังหวัดพิจิตร

๕. นายวีรเทพ ดำรงคดีราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา (นายเสถียร ดารงคดีราษฎร์)

๖. นายวีระศักดิ์วิเชียรแสน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาฬสินธุ์

๗. นายชนะศึก สาตรรอด นายอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

๘. นายอนุชัย บูรณประเสริฐกุล โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย

 

กลุ่มที่ ๓ ผู้บรหารและผู้มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน ๔๐ ราย)

๑. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

๒. นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

๓. นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

๔. นายชัยวุธ จำปาเกตกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

๕. นายสนอง แตงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

๖. นายสมมิตร์ คมุ้บัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา

๗. นายประมวล ชื่นสุวรรณาภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

๘. นายมงคล เหล็กลอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๙. นายสำรอง บัวพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

๑๐. นายศรชัย วารีทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

๑๑. นายรุ่ง ทองเกตุแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๒. นายฉลอง คำพุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์

๑๓. นายหลิม สาธุชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๔. นายประเสริฐ มีสมยุทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๕. พันตำรวจโท วินัย เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๖. นายธนกฤต หวังวีระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๗. นายมานพ ผดุงหัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๘. นายบำรุง ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๙. นายสกล โรจนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๐. นายอนุทิน แก้วก้อนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๑. นายประสาร สุขร่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๒. นางสาววราภรณ์ สำรวล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๓. นายสมหมาย ประสพเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๔. ดาบตำรวจ มานิจ มะนะมุติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๕. นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

๒๖. นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

๒๗. นางศมานันท์เหล่าวณิชวิศิษฏ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

๒๘. นายบูรณะ แสงรวีวิสิฐ นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

๒๙. นายณรงค์ วิบูลย์มา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

๓๐. นางมุขสุดา ติวุตานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

๓๑. นางวิราวรรณ์ ยาท้วม นายกเทศมนตรีตำบลทองแสนขัน อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

๓๒. นายภู ภูลคร นายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

๓๓. นางจุรีพร เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

๓๔. นายบุญเรียง บุตรศรี นายกเทศมนตรีตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

๓๕. นายไพบูลย์ ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลอรัญญกิ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓๖. นายโกวิท เกตุนวม นายกเทศมนตรีตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓๗. นายชูศักดิ์ ศรอัญชลี รองนายกเทศมนตรีตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓๘. นายวัฒนา ม่วงทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓๙. นางสุวดี ดีศรีศักดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๔๐. นายพิษณุพงศ์รุ่งสุวรรณรังษี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

กลุ่มที่ ๔ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน ๑๐ ราย)

๑. นายไพฑูรย์ สัตยวงศ์ทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

๒. นายเริงรมย์เหล่าบุญกล่อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๓. นายยุทธพงษ์สุปติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๔. ว่าที่ร้อยตรีวชิระ เจริญศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๕. ว่าที่ร้อยตรีฑีชโยดม จันทกลู ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา

๖. นายเสรีศิลปเพ็ชร ปลัดเทศบาลตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๗. ว่าที่ร้อยโท มงคล ปานอินทร์ ปลัดเทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิง กฤติยาณี จันเทศ ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

๙. นางสาวธูปทอง แช่มช้อย ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๐. นางสาวเยาวลักษณ์ดีเลิศ ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: สำนักข่าว Nation TV - เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 19:16 น.

Advertisement
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^