LASTEST NEWS

25 มี.ค. 2560ก.ค.ศ.เปรียบเทียบ ป.ตรี 5ปี และ ป.ตรี 4ปี กับการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ครั้งที่ 1/2560 25 มี.ค. 2560กระหึ่มโชเชียล"ป้องวิชาชีพครู" 25 มี.ค. 2560รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปีพ.ศ.2560 - สมัคร29มี.ค.-4เม.ย.60 24 มี.ค. 2560รวมลิงค์!! ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปีพ.ศ.2560 24 มี.ค. 2560ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1782 การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2560 24 มี.ค. 2560กศจ.กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2560 24 มี.ค. 2560(( เตรียมลิงค์รอ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. 2560 ผลสอบครูกทม.2560 ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2560 24 มี.ค. 2560จุฬาฯ ห่วง เปิดช่องไร้ตั๋วสอบบรรจุครู มีผลต่อเด็กเลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัย 24 มี.ค. 2560โรงเรียนมนตรีศึกษา รับสมัครครูผู้สอน 9 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 24 มี.ค. 2560การศึกษา: วงการแม่พิมพ์ระอุ...ศธ.เปิดทางคนเก่งไร้ตั๋วสอบครูได้

เทศบาลตำบลพรเจริญ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 25ธ.ค.2

  • 03 ธ.ค. 2558 เวลา 08:52 น.
  • 27,784 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
เทศบาลตำบลพรเจริญ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 25ธ.ค.2

Advertisement
เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน Line กดเลย!

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

เทศบาลตำบลพรเจริญ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 25ธ.ค.2558
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลตำบลพรเจริญ

ประกาศเทศบาลตำบลพรเจริญ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล
ตำแหนํง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2558

 ด้วยเทศบาลตำบลพรเจริญ จะดำเนินการสอบแขํงขันเพื่อบรรจุและแตํงตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหนํงครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนเทศบาลพรเจริญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘


 จึงประกาศ รับสมัครสอบแขํงขันเพื่อบรรจุและแตํงตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหนํง ครูผู้ช่วย ตามรายละเอียด ดังนี้
 ๑. ตำแหนํงที่จะดำเนินการสอบแขํงขันเพื่อบรรจุแตํงตั้ง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

 ๑.๑ ตำแหนํง ครูผู้ช่วย จำนวน ๗ กลุ่มวิชา รวม ๗ อัตรา ดังนี้
 ๑) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
 ๒) กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
 ๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ทั่วไป,เคมี,ชีวะ,ฟิสิกส์) จำนวน ๑ อัตรา
 ๔) กลุ่มวิชาภาษาตํางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ อัตรา
 ๕) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
 ๖) กลุ่มวิชานาฎศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา
 ๗) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

 ๑.๒ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
 ๑)ตำแหนํงครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท
 ๒)ตำแหนํงครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท


๒.๒ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
  ๒.๒.๑ มีคุณวุฒิไมํต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนํงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคุณวุฒิดังกลําวต้องผํานการอนุมัติ จากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยูํก่อน หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาใดจะต้องสำเร็จการศึกษาที่ระบบวําวิชานั้นเป็นทางกลุ่มวิชาหรือกลุ่มวิชาตามรายละเอียดตำแหนํงคุณวุฒิกลุ่มวิชา หรือทางกลุ่มวิชาหรือกลุ่มวิชาที่สอบแขํงขัน ( รายละเอียดตามเอกสาร ก แนบท้ายประกาศนี้ )
  ๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือใบอนุญาตปฎิบัติการสอนหรือหนังสืออนุญาตปฎิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คุรุสภาออกให้ ที่มีอยูํใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุแตํงตั้ง

๒.๓ พระภิกษุสงฆ์ หรือ สามเณร ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขัน ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 


การรับสมัคร
ผู้สมัครจะสมัครสอบแขํงขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลพรเจริญอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใน
วันเวลาราชการ

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลพรเจริญ และสามารถสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลพรเจริญ เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๘๐ โทร.๐-๔๒๔๘-๗๒๔๐ ในวันเวลาราชการ หรือทางเว็บไชต์ www.porncharoen.go.th และ www.tpj-school.com

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

>> หลักสูตรการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ช่วย

>> สอบครูผู้ช่วย 7 อัตรา บัญชีแนบ 2 เอกสาร ข
 
Advertisement
Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^