LASTEST NEWS

08 ธ.ค. 2559บรรจุครั้งแรก 77อัตรา กรมการปกครอง เปิดสอบบรรจุรับราชการ สมัคร16ธ.ค.2559-9ม.ค.2560 07 ธ.ค. 2559ด่วน! กทม.เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 304 อัตรา (วุฒิปวช.-ป.ตรีทุกสาขา) สมัคร15ธ.ค.59-6ม.ค.60 07 ธ.ค. 2559พลาดแล้วจะเสียดาย! (วุฒิม.6-ป.ตรี/ป.ตรีทุกสาขา) 27 อัตรา เปิดสอบพนักงานราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว 07 ธ.ค. 2559ไทยรั้งท้ายอีกแล้ว!! ‘บิ๊กตู่’ จี้ ศธ.เพิ่มคะแนน PISA หลังไทยอยู่อันดับ 55 จาก 70 ประเทศ 07 ธ.ค. 2559ปรับหลักสูตร!! ศธ.สั่งเพิ่มเนื้อหาหลักสูตรทุกระดับชั้น ‘ร.10 ขึ้นทรงราชย์-ร.9 เสด็จสวรรคต’ 07 ธ.ค. 2559ฟังกันยัง? คู่คอง-แต้ว ณฐพร!! คำแก้วร้องเอง 07 ธ.ค. 2559สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู สมัคร6-12ธ.ค.2559 07 ธ.ค. 2559(ไม่ต้องมีวุฒิครู) รับป.ตรีทุกสาขา 14 อัตรา เปิดสอบครูธุรการ เงินเดือน15,000บาท 07 ธ.ค. 2559อึ้ง! เปิดเพจรับจ้างทำวุฒิปลอมโจ๋งครึ่ม ป.ตรี 5,000 ป.โท 7,000 06 ธ.ค. 2559เปิดเงินเดือนของ "ประธานองคมนตรี องคมนตรี และรัฐบุรุษ"

เทศบาลตำบลพรเจริญ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 25ธ.ค.2

  • 03 ธ.ค. 2558 เวลา 08:52 น.
  • 27,651 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
เทศบาลตำบลพรเจริญ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 25ธ.ค.2

Advertisement
เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน Line กดเลย!

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

เทศบาลตำบลพรเจริญ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 25ธ.ค.2558
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เทศบาลตำบลพรเจริญ

ประกาศเทศบาลตำบลพรเจริญ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล
ตำแหนํง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2558

 ด้วยเทศบาลตำบลพรเจริญ จะดำเนินการสอบแขํงขันเพื่อบรรจุและแตํงตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหนํงครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนเทศบาลพรเจริญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘


 จึงประกาศ รับสมัครสอบแขํงขันเพื่อบรรจุและแตํงตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหนํง ครูผู้ช่วย ตามรายละเอียด ดังนี้
 ๑. ตำแหนํงที่จะดำเนินการสอบแขํงขันเพื่อบรรจุแตํงตั้ง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

 ๑.๑ ตำแหนํง ครูผู้ช่วย จำนวน ๗ กลุ่มวิชา รวม ๗ อัตรา ดังนี้
 ๑) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
 ๒) กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา
 ๓) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ทั่วไป,เคมี,ชีวะ,ฟิสิกส์) จำนวน ๑ อัตรา
 ๔) กลุ่มวิชาภาษาตํางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ อัตรา
 ๕) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
 ๖) กลุ่มวิชานาฎศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา
 ๗) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

 ๑.๒ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
 ๑)ตำแหนํงครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท
 ๒)ตำแหนํงครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๘๐๐ บาท


๒.๒ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
  ๒.๒.๑ มีคุณวุฒิไมํต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนํงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคุณวุฒิดังกลําวต้องผํานการอนุมัติ จากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยูํก่อน หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาใดจะต้องสำเร็จการศึกษาที่ระบบวําวิชานั้นเป็นทางกลุ่มวิชาหรือกลุ่มวิชาตามรายละเอียดตำแหนํงคุณวุฒิกลุ่มวิชา หรือทางกลุ่มวิชาหรือกลุ่มวิชาที่สอบแขํงขัน ( รายละเอียดตามเอกสาร ก แนบท้ายประกาศนี้ )
  ๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือใบอนุญาตปฎิบัติการสอนหรือหนังสืออนุญาตปฎิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คุรุสภาออกให้ ที่มีอยูํใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุแตํงตั้ง

๒.๓ พระภิกษุสงฆ์ หรือ สามเณร ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขัน ตามนัยหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 


การรับสมัคร
ผู้สมัครจะสมัครสอบแขํงขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เทศบาลตำบลพรเจริญอำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใน
วันเวลาราชการ

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลพรเจริญ และสามารถสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลพรเจริญ เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๘๐ โทร.๐-๔๒๔๘-๗๒๔๐ ในวันเวลาราชการ หรือทางเว็บไชต์ www.porncharoen.go.th และ www.tpj-school.com

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

>> หลักสูตรการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ช่วย

>> สอบครูผู้ช่วย 7 อัตรา บัญชีแนบ 2 เอกสาร ข
 
Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>


Advertisement
^