LASTEST NEWS

19 พ.ย. 2560สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เปิดสอบครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา 19 พ.ย. 2560(( รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2560 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 19 พ.ย. 2560กศจ.สมุทรสงคราม เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่2/2560 จำนวน 20 อัตรา สมัคร22-28พ.ย.60 19 พ.ย. 2560ที่ ศธ 04009/7373, 7374, 7375 ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ 19 พ.ย. 2560เช็คคุณสมบัติ ครูอัตราจ้างใดบ้าง? มีสิทธิ์สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2560 19 พ.ย. 2560กศจ.เชียงใหม่ เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่2/2560 จำนวน 72 อัตรา สมัคร22-28พ.ย.60 19 พ.ย. 2560กศจ.เชียงราย เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่2/2560 จำนวน 63 อัตรา สมัคร22-28พ.ย.60 18 พ.ย. 2560สพป.อ่างทอง เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 11 อัตรา สมัคร22-28พ.ย.60 18 พ.ย. 2560สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป สมัคร27พ.ย.-1ธ.ค.60 18 พ.ย. 2560"2 ครู สพฐ." ชวดบรรจุครูผู้ช่วย สะเทือนถึงโครงสร้าง "ภูมิภาค"

มีผลแล้ว! ขึ้นเงินเดือน ขรก.อุดมศึกษา ฝ่ายวิชาการ ตามมติ ครม.

  • 14 มิ.ย. 2558 เวลา 16:37 น.
  • 2,934 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
มีผลแล้ว! ขึ้นเงินเดือน ขรก.อุดมศึกษา ฝ่ายวิชาการ ตามมติ ครม.
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มีผลแล้ว! ขึ้นเงินเดือน ขรก.อุดมศึกษา ฝ่ายวิชาการ ตามมติ ครม.

มีผลแล้ว! ปรับเงินเดือนข้าราชการอุดมศึกษาตําแหน่งวิชาการ ตามมติ ครม. เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ในแต่ละรอบประเมิน มีสิทธิได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของเงินเดือนเดิมได้ โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในตําแหน่งถัดไปอีกตําแหน่งหนึ่ง
       
       วันนี้ (10 มิ.ย.) มีรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
       
       อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.อ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกกฎ ก.พ.อ. ไว้ ดังต่อไปนี้
       
       ข้อ ๑ กฎ ก.พ.อ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
       
       ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓/๑ แห่งกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๔
       
       “ข้อ ๓/๑ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งวิชาการผู้ใดเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของตําแหน่งที่ดํารงอยู่ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของเงินเดือนเดิมโดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในตําแหน่งถัดไปอีกตําแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ในการคิดคํานวณเงินเดือนเพิ่มให้คิดจากฐานในการคํานวณเดิมที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งวิชาการนั้นดํารงตําแหน่งอยู่ในกรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งวิชาการซึ่งได้รับเงินเดือนสูงขึ้นตามวรรคหนึ่งผู้ใดต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นดังกล่าว ในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ”
       
       ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
       พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
       ประธาน ก.พ.อ.
       
       หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ.อ. ฉบับนี้ คือ โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีการปรับเงินเดือนแรกบรรจุ ตามคุณวุฒิการศึกษา และปรับเงินเดือนชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบซึ่งรับราชการอยู่ก่อน รวมทั้งให้จ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ทําให้เงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งวิชาการถึงขั้นสูงได้เร็วขึ้น จึงสมควรกําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งวิชาการ ซึ่งได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของตําแหน่งที่ดํารงอยู่ มีสิทธิได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของเงินเดือนเดิมได้ โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในตําแหน่งถัดไปอีกตําแหน่งหนึ่ง เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งวิชาการได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว จึงจําเป็นต้องออกกฎ ก.พ.อ. นี้
       
       มีรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุม ก.พ.อ. ได้เห็นชอบ ร่างฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยจะเป็นการกำหนดค่ากลาง (Mid Point) ฐานในการคำนวณ และช่วงเงินเดือนใหม่ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการปรับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
       
       สำหรับการปรับปรุงเงินเดือนของข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เป็นการขยายเพดานเงินเดือนขั้นสูงเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ทุกตำแหน่ง แต่มีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สำหรับข้าราชการเพียงบางตำแหน่งเท่านั้น โดยข้าราชการระดับกลางขึ้นไปไม่ได้ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ข้าราชการบางรายซึ่งเคยเลื่อนเงินเดือนโดยใช้ฐานในการคำนวณระดับบน ต้องใช้ฐานในการคำนวณระดับล่างซึ่งมีอัตราต่ำกว่าแทน หรือบางรายที่ใช้ฐานในการคำนวณระดับล่างอยู่ก็ไม่มีโอกาสได้ปรับไปใช้ฐานในการคำนวณระดับบน
       
       ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าว จึงเห็นควรกำหนดให้ใช้ช่วงเงินเดือนเดิมเฉพาะการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2558 และทยอยปรับช่วงเงินเดือนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 ในแต่ละรอบประเมิน ตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 การปรับช่วงเงินเดือนเป็นระยะๆ ดังกล่าวไม่เกิน 6 รอบการเลื่อนเงินเดือน จะทำให้ช่วงเงินเดือนสุดท้ายที่ปรับ (1 ตุลาคม 2560) สอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนที่ปรับใหม่ และสอดคล้องกับร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของ ก.พ.


       

ที่มาของข่าว : หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^