LASTEST NEWS

24 ต.ค. 2559ด่วน!!! รับสมัคร ครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย และเอกภาษาอังกฤษ 24 ต.ค. 2559สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน) 26 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท 24 ต.ค. 2559ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น 32 อัตรา 23 ต.ค. 2559กำชับโรงเรียนต้องซื้อหนังสือใหม่สอนนร. 23 ต.ค. 2559เปิดสาขาวิชาเอก ใช้สอบครูผู้ช่วย ท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 อัตรา 23 ต.ค. 2559ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น 13 อัตรา 23 ต.ค. 2559ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น 53 อัตรา 23 ต.ค. 2559​ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น 12 อัตรา 9 วิชาเอก 23 ต.ค. 2559อปท.นครสวรรค์ ขอให้กสถ.จัดสอบท้องถิ่น 39 อัตรา ครูผู้ช่วย 13 อัตรา 23 ต.ค. 2559ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น 2 อัตรา 2 วิชาเอก

มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (11 มีนาคม 2558)

  • 11 มี.ค. 2558 เวลา 16:24 น.
  • 3,689 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (11 มีนาคม 2558)

Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 90/2558
ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย 2 ฉบับ
 
 สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ออกนอกระบบ) รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
>> เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 2 ฉบับ
 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิตบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป โดยให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
 
>> อนุมัติหลักการเกี่ยวกับมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนกิจการโรงเรียนเอกชน และปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา
 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร รวม 5 ฉบับ (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการโรงเรียนเอกชนและปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557
 
สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง 
 
 
ชื่อร่างกฎหมาย สาระสำคัญ
1. ร่าง พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)              พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ หรือผลตอบแทนจากกิจการของโรงเรียนเอกชน หรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) - แก้ไขเพิ่มเติม ม.3 แห่ง พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538
- กำหนดให้กำไรสุทธิหรือผลตอบแทนที่ได้รับจากกิจการของโรงเรียนเอกชนซึ่งได้ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แต่การยกเว้นดังกล่าวไม่รวมถึงเงินได้ที่ได้รับจากกิจการโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา
- กำหนดให้เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนซึ่งได้ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งได้ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แต่การยกเว้นดังกล่าวไม่รวมถึงเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากกิจการโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา
2. ร่าง พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)             พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่มูลนิธิหรือสมาคม สำหรับเงินได้หรือผลตอบแทนจากกิจการของโรงเรียนเอกชน) - แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 5 นว แห่ง พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 159) พ.ศ. 2528
- กำหนดให้เงินได้หรือผลตอบแทนที่มูลนิธิหรือสมาคมได้รับจากกิจการของโรงเรียนเอกชนซึ่งได้ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ แต่การยกเว้นดังกล่าวไม่รวมถึงเงินได้หรือผลตอบแทนที่มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับจากกิจการโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา
3. ร่าง พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)    พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์บางกรณี) เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ จึงยกเว้นภาษีอากร ดังต่อไปนี้
    1. การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ ที่ต้องใช้ในกิจการของโรงเรียน และการบริจาคที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดินให้แก่โรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
   2. การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนควบของที่ดิน รวมทั้งทรัพย์สินใด ๆ คืนให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนเจ้าของเดิม ผู้บริจาคหรือทายาท เมื่อโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เลิกใช้ประโยชน์หรือเลิกกิจการ
4. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้จากผลตอบแทนที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับจัดสรรจากโรงเรียนเอกชน) - แก้ไขเพิ่มเติมความใน (1) และ (37) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
- กำหนดให้เงินได้หรือผลตอบแทนที่ได้รับจากกิจการของโรงเรียนเอกชนซึ่งได้ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
- ยกเลิกการยกเว้นจัดเก็บภาษีอากรจากกิจการโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา
5. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน สำหรับเงินหรือผลประโยชน์    ใด ๆ ที่ได้รับจากกองทุนสงเคราะห์ - แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
- กำหนดยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน สำหรับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
 
 
>> เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. .... โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงคือ การยกเลิกกฎกระทรวงฉบับเดิม ซึ่งออกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยกำหนดให้การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทำการสอนเพื่อให้ปริญญาชั้นใดและในสาขาใด ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่ ศธ. กำหนด และให้ใบรับรองวิทยฐานะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับการรับรอง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการการยื่นคำขอให้รับรองวิทยฐานะ การตรวจสอบคำขอ การพิจารณาคำขอ และการแจ้งผลการพิจารณาคำขอ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
 
>> เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา คือ การกำหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และสีประจำสาขาวิชาของสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ เพิ่มขึ้น
 
 
 
Advertisement

Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (11 มีนาคม 2558)

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

ติดตามข่าวจากเว็บนี้ กดปุ่ม
เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน Line กดเลย!
หรือ แอดมาที่ ID = @kruwandee

Advertisement
^