LASTEST NEWS

30 เม.ย. 2560สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 30 เม.ย. 2560ด่วนที่สุด! การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูสาขาขาดแคลน ครั้งที่ 2 30 เม.ย. 2560ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ค่าตอบแทนจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 8,180 อัตรา ครั้งที่2 30 เม.ย. 2560แชร์เลย! คัดตำแหน่งงานว่าง จำนวน 1,652 อัตรา เปิดสอบรับราชการ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่กำลังรับสมัคร 29 เม.ย. 2560รวมลิงค์! ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปีพ.ศ.2560 29 เม.ย. 2560แนวทางการอ่านหนังสือสอบบรรจุครูผู้ช่วย 29 เม.ย. 2560แนวทางการสอบครูผู้ช่วย จากผู้มีประสบการณ์ ได้เรียกบรรจุรอบแรก 28 เม.ย. 2560คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรับรองความรู้ฯ โดยการเทียบโอน 28 เม.ย. 2560ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 28 เม.ย. 2560กศจ.กรุงเทพ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2560

มาตรา44กับการคืนความสุขให้คนท้องถิ่น

  • 27 พ.ย. 2557 เวลา 15:50 น.
  • 1,959 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
มาตรา44กับการคืนความสุขให้คนท้องถิ่น

Advertisement
เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน Line กดเลย!

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

มาตรา44กับการคืนความสุขให้คนท้องถิ่น
 
ยอดพล เทพสิทธา
                                                                                                                                             
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชาได้ประกาศใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557[1] เพื่อระงับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กำลังจะหมดวาระในปี พ.ศ. 2558 ประมาน 1000 คน หากย้อนกลับไปในช่วงเดือนกรกฎาคมจะพบว่าพลเอกประยุทธ ในฐานะหัวหน้า คสช. ได้ออกประกาศ คสช ฉบับที่ 85-86 อันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในกรณีที่ตำแหน่งนั้นๆว่างเว้นลง โดยได้กำหนดเงื่อนไขต่างๆเช่น ต้องเป็นข้าราชการระดับ8ขึ้นไปหรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นต้น[2] หากพิจารณาเนื้อหาในประกาศ คสช. ฉบับที่ 85-86 และคำสั่งตามมาตรา 44 ที่ถูกนำมาใช้เป้นครั้งแรกนั้นจะพบว่ามีเนื้อความที่ขัดหรือแย้งกันอย่างชัดเจน โดยที่ประกาศ คสช ฉบับที่ 85-86 นั้น ให้ทำการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นจากการกำหนดคุณบัติไว้ตามประกาศแต่การประกาศล่าสุดโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฯ กลับให้สมาชิกที่ครบวาระทำหน้าที่รักษาการณ์ต่อไปโดยห้ามจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกชุดใหม่
 
ความลักลั่นเกิดขึ้นเมื่อมีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 85-86ไปแล้วว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อ ในทางกลับกันหากอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฯ กลับให้สมาชิกที่ครบวาระรักษาการณ์ต่อไป จะเห็นได้ว่าแนวทางทางกฎหมายไม่ชัดเจนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติเช่นไรเพราะประกาศ คสช. ฉบับที่ 85-86 ก็ยังไม่ถูกยกเลิกและคำสั่งตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญนั้นมีลำดับศักดิ์ทางกฎหมายเทียบเท่ากับประกาศ คสช ฉบับที่ 85-86 หรือไม่?
 
รัฐธรรมนูญมาตรา 44 บัญญัติว่า
 
“ในกรณีที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ หรือเพื่อป้องกัน ระงับ หรือปราบปรามการกระทําอันเป็นการบ่อนทําลายความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอํานาจสั่งการระงับยับยั้ง หรือกระทําการใด ๆ ได้ ไม่ว่าการกระทํานั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ และให้ถือว่าคําสั่งหรือการกระทํา รวมทั้งการปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าว เป็นคําสั่งหรือการกระทํา หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และเป็นที่สุด ทั้งนี้ เมื่อได้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว”
 
ตามมาตรา 44 จะพบว่าการใช้อำนาจตามมาตรานี้มีเงื่อนไขคือ1.เพื่อความจำเป็นหรือประโยชน์ในการปฏิรูป 2. ส่งเสริมความสมานฉันท์ของประชาชน 3.ป้องกันปราบปรามการกระทำที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
 
จากเงื่อนไขทั้ง3ประการข้างต้นเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าพลเอกประยุทธ์ใช้เงื่อนไขด้านใดในการงดเว้นการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่น หากอ้างความจำเป็นด้านการปฏิรูปหรือปรองดองรัฐบาลควรที่จะแสดงความจริงใจในการให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามกฎหมายในการเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ต้องการให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อเสนอต่อ สปช. ไม่ใช่ใช้อำนาจตามมาตรา 44 สกัดการแสดงออกของประชาชนโดยเฉพาะการแสดงออกผ่านการเลือกตั้ง หากพิจารณาเงื่อนไขประการที่2 ได้แก่เพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์ของประชาชน นั่นยิ่งแสดงให้เห็นทัศนคติของรัฐบาลและ คสช.ได้เป็นอย่างดีว่า รัฐบาลและ คสช. มองว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นความเลวร้ายและก่อให้เกิดการแตกสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่าแท้จริงแล้วรัฐบาลและ คสช.ไม่มีความจริงใจในการไปสู่ระบอบประชาธิปไตยหรือกล่าวให้ถึงที่สุดคือ รัฐบาลและคสช. เองไม่ได้ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยเลยแต่กลับมองว่าระบบราชการต่างหากที่สามารถเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนรัฐไทยไปได้ ส่วนเงื่อนไขประการสุดท้ายคือเพื่อความมั่นคง ต้องถามกลับไปยังรัฐบาลและ คสช. ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงอย่างไร?
 
จากประวัติศาสตร์ของกฎหมายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมาตรา44 ได้แก่ มาตรา17 ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ หรือมาตรา21 ในสมัยพลเรือเอกสงัด ซึ่งทั้งสองมาตราดังกล่าวเป็นการให้อำนาจเด็ดขาดแก่หัวหน้าคณะรัฐประหารเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและไม่ปรากฎว่าหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ผ่านมาใช้อำนาจเผด็จการตามมาตราดังกล่าวเพื่อเข้าแทรกแซงการบริหารราชการในระดับท้องถิ่น หากแต่ใช้ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นเช่นใช้อำนาจตามมาตรา17 เพื่อประหารชีวิตผู้ค้ายาเสพย์ติดรายใหญ่เป็นต้น
 
เราไม่อาจกล่าวได้ว่านโยบายคืนความสุขของ คสช.นั้นเป็นการคืนความสุขที่แท้จริงเพราะคสช.ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการคืนสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชนหากแต่ยิ่งลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรต้องเข้าใจก่อนว่าการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนั้นเป็นสิทธิทางการเมืองที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเพราะประชาชนสามารถเลือกผู้แทนจากคนในท้องถิ่นเพื่อเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรในแต่ละท้องถิ่นได้ แต่การใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในคราวนี้แม้ว่าจะเป็นการกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นเดิมรักษาการณ์แทนไปก่อนก็ตามแต่นั่นหมายความว่าถ้าประชาชนในท้องถิ่นมีความตั้งใจที่จะไม่เลือกผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นชุดเดิมก็จำต้องทนรับสภาพเพราะรัฐบาลใช้อำนาจตามมาตรา44เพื่อระงับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นไว้โดยไม่มีท่าที่ว่าจะได้เลือกตั้งเมื่อใด หากอ้างอิงตามการร่างรัฐธรรมนูญจะพบว่าประชาชนในระดับท้องถิ่นจำต้องทนรับความสุขที่ คสช. มอบให้ไปจนถึงประมานกลางปี พ.ศ. 2559 ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเสียก่อนจึงจะได้รับสิทธิในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นคืนมา ซึ่งกว่าจะถึงเวลานั้นประชาชนคงจะสำลักความสุขจาก คสช.ไปเสียแล้ว
 
ความสับสนของรัฐบาลและ คสช.เอง ในแง่ของกฎหมายกล่าวคือตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 85-86 ที่กำหนดให้มีการสรรหาแต่ล่าสุดกลับบอกให้รักษาการณ์ต่อกรณีเช่นนนี้สร้างความสับสนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นค่อนข้างมากว่าสุดท้ายแล้วจะต้องปฏิบัติเช่นไรและประกาศ คสช.ฉบับที่ 85-86 ยังมีผลทางกฎหมายหรือไม่และหากเกิดการขัดกันจะใช้กฎหมายฉบับใดเป็นบรรทัดฐาน แต่หากมองในแง่ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยย่อมต้องตอบว่าทุกการกระทำทางกฎหมายของ คสช.นั้นไม่มีความชอบธรรมตามกฎหมายอยู่เลยเพราะเป็นผู้ทรงอำนาจที่มาจากการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายอย่างชัดเจน แต่ในเมื่อประชาชนไม่อาจต้านทานอำนาจของ คสช.ได้ก็คงได้แต่ก้มหน้ารับเอาความสุขที่ได้รับคืนมาให้อย่างเสียไม่ได้
 
 
Advertisement
Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : มาตรา44กับการคืนความสุขให้คนท้องถิ่น

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^