LASTEST NEWS

23 เม.ย. 2560รวมลิงค์! ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปีพ.ศ.2560 23 เม.ย. 2560วิธีสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย พิชิตใจกรรมการ ผ่านแบบฉลุย โดย ดร.วีระ ติวสอบ เพจการศึกษา 23 เม.ย. 2560เผยสอบครูบุรีรัมย์ ขาดสอบวันแรก 404 คน ผอ.เขตพื้นที่สั่งดูแลคนท้อง-คนป่วย กรณีพิเศษ 23 เม.ย. 2560(รับเยอะ 43 อัตรา)ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ 23 เม.ย. 2560เทคนิคในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ได้ผลโดนใจกรรมการ ตอนที่ 1 23 เม.ย. 2560เทคนิคในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ได้ผลโดนใจกรรมการ ตอนที่ 2 23 เม.ย. 2560เทคนิคในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้ได้ผลโดนใจกรรมการ ตอนที่ 3 23 เม.ย. 256010วิธีเตรียมพร้อมสอบสัมภาษณ์ สอบครูผู้ช่วย โดยDrPongFC 23 เม.ย. 2560อบจ.ปทุมธานี เปิดสอบผู้ช่วยครู 15 อัตรา - บุคลากร 5 อัตรา (สมัครตั้งแต่บัดนี้-4พ.ค.60) 23 เม.ย. 2560โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รับสมัครครูผู้สอน 2 อัตรา (สมัครตั้งแต่บัดนี้-28เม.ย.60)

สมศ.ปรับรูปแบบการประเมินฯ รอบสี่คาดหวังเสร็จในหนึ่งปี ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

  • 28 พ.ค. 2557 เวลา 11:24 น.
  • 639 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
สมศ.ปรับรูปแบบการประเมินฯ รอบสี่คาดหวังเสร็จในหนึ่งปี ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

Advertisement
เพิ่มเราเป็นเพื่อนใน Line กดเลย!

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงานครูวันดีดอทคอม ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สมศ.ปรับรูปแบบการประเมินฯ รอบสี่คาดหวังเสร็จในหนึ่งปี ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 
ศ.ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์  ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) จะปรับเปลี่ยนเป็นการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ทั้งประเทศ หรือ ABA (Area Based Assessment) คือจะประเมินเป็นรายจังหวัด  โดยจะประเมินสถานศึกษาในจังหวัดทุกระดับการศึกษาพร้อมกัน ตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล และทำให้เห็นภาพรวมการศึกษาทุกระดับของทั้งจังหวัดในเชิงกว้างและเชิงลึกภายในเวลาเพียง ๑ ปี โดยจะรายงานผลการจัดการศึกษาของจังหวัดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ สามารถนำผลมาวิเคราะห์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณ ในระดับจังหวัดเพื่อการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม สร้างความร่วมมืออันจะก่อให้เกิดกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัด ทั้งนี้ สมศ. จะประกาศให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบรายละเอียดของการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่แต่ละจังหวัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 
ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวยืนยันว่า   ผลการประเมินฯ สมศ. จะสะท้อนให้เห็นภาพรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาที่เด่นชัดทั้งจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของแต่ละจังหวัด พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ต้นสังกัด และระดับนโยบาย ดังนั้น สมศ. จะเชิญชวนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมาร่วมรับทราบผลคุณภาพการศึกษาของแต่ละจังหวัด เพื่อนำข้อมูลผลการประเมินไปประกอบการวางแผนนโยบายด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และบูรณาการการพัฒนาจังหวัดในมิติต่างๆ ของจังหวัดให้มีศักยภาพ สอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงานและอาชีพ ให้สามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การปฏิรูปการเรียนรู้ การปฏิรูปโครงสร้างบุคลากร การกระจายโอกาสทางด้านการศึกษา การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาทั้งระบบให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
 
 ผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวย้อนหลังถึง การดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ในสองรอบที่ผ่านมา ว่า แต่ก่อนจะเป็นลักษณะการประเมินแบบกระจายสถานศึกษาทั่วทั้งประเทศในทุกระดับการศึกษาตามรอบการประเมิน ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งจะได้รับการประเมินและทราบผลการประเมินอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีทยอยกันไป การสรุปภาพรวมในแต่ละพื้นที่ต้องรอจนกว่าการประเมินภายนอกเสร็จสิ้นทุกสถานศึกษาในทุกห้าปี ในขณะที่สถานการณ์และบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งเปลี่ยนไป เพื่อให้เกิดการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับบริบทหรือความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง สมศ. จึงปรับเปลี่ยนเป็นการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ ในช่วงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ เพื่อสร้างความชัดเจนของข้อมูลที่เป็นสภาพจริงของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดว่ามีคุณภาพมาตรฐานเป็นอย่างไร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการนำผลการประเมินไปใช้ร่วมกับแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด และเพื่อสร้างผลกระทบสู่การพัฒนา กระตุ้นให้ทุกภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมายได้เข้ามามีส่วนร่วมและระดมทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพของจังหวัดในทุกๆ ด้าน รวมทั้งด้านการศึกษา อันจะนำสู่การคุ้มครองผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
 
ผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวทิ้งท้ายว่า ในการประเมินฯ รอบสี่ สมศ. จะเน้นวงจรคุณภาพ ให้เกิดขึ้นในระดับปัจเจกบุคคล เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ บุคลากร นักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้ปกครอง  รวมถึงศิษย์เก่า  เพื่อให้ส่งผลกระทบไปถึงคุณภาพของสถานศึกษา โดยเฉพาะการสร้างบรรทัดฐานเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กร” และ “ธรรมาภิบาล” ดังนั้นจะต้องเริ่มจากการกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ประเพณีปฏิบัติ และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของสถานศึกษาที่ถูกต้องและเกิดผลได้จริง ซึ่งเป็นตัวกำหนดวัฒนธรรมองค์กร
 
 สำหรับการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่เริ่มขึ้นในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ซึ่ง สมศ. ได้ดำเนินการเป็นโครงการนำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 8 จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 20 จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 35 จังหวัด และในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 14 จังหวัด  ได้พบว่าการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนารายจังหวัดมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละจังหวัด ส่งผลให้การแก้ไขพัฒนาคุณภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของจังหวัดมากกว่า  โดยหลังจากการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ในแต่ละปี สมศ. จะจัดงาน “มหกรรมคุณภาพการศึกษา” เพื่อนำเสนอผลการประเมินต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ต้นสังกัดของทุกระดับการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา และภาคเอกชน รวมถึงศูนย์เครือข่าย สมศ. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนในระดับจังหวัด ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
 
 
 
Advertisement
Advertisement

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ : สมศ.ปรับรูปแบบการประเมินฯ รอบสี่คาดหวังเสร็จในหนึ่งปี ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^