LASTEST NEWS

25 ก.ย. 2563ด่วนที่สุด ! สพฐ.จัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ จำนวน 21,409 อัตรา 25 ก.ย. 2563โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา สมัคร 21-27 ก.ย.2563 25 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 25 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชุมพร ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชัยภูมิ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ชลบุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.ฉะเชิงเทรา ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 25 ก.ย. 2563กศจ.จันทบุรี ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่)

อัพเดทใหม่ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.สกลนคร 2557

usericon

อัพเดทใหม่ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.สกลนคร 2557
ด่วน! เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย อบจ.สกลนคร จำนวน 23 อัตรา - รับสมัคร 2-20 มิ.ย.2557
ขอบคุณข้อมูลจาก อบจ.สกลนคร

ข่าวดี! สำหรับท่านที่อยากจะสอบบรรจุรับราชการครู ครับ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 23 โดยมีรายละเอียดตำแหน่งและสาขาวิชาที่เปิดสอบ ดังนี้

[url=http://www.sobtid.com/read.php?tid=4465]กลุ่มวิชาเอกที่เปิดสอบแข่งขันฯ
1) กล่มวิชาเอกภาษาไทย.................จำนวน 1 อัตรา
2) กล่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์..............จำนวน 1 อัตรา
3) กล่มวิชาเอกเคมี.........................จำนวน 2 อัตรา
4) กล่มวิชาเอกฟิสิกส์......................จำนวน 1 อัตรา
5) กล่มวิชาเอกชีววิทยา...................จำนวน 1 อัตรา
6) กล่มวิชาเอกคณิตศาสตร์..............จำนวน 2 อัตรา
7) กล่มวิชาเอกพลศึกษา..................จำนวน 4 อัตรา
8) กล่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป.......จำนวน 1 อัตรา
9) กล่มวิชาเอกดนตรี.......................จำนวน 3 อัตรา
10) กล่มวิชาเอกนาฏศิลป์.................จำนวน 1 อัตรา
11) กล่มวิชาเอกสังคมศึกษา.............จำนวน 1 อัตรา
12) กล่มวิชาเอกศิลปศึกษา.............จำนวน 1 อัตรา
13) กล่มวิชาเอกบรรณารักษ์............จำนวน 1 อัตรา
14) กล่มวิชาเอกเกษตรกรรม............จำนวน 1 อัตรา
15) กล่มวิชาเอกอุตสาหกรรม...........จำนวน 1 อัตรา
16) กล่มวิชาเอกคหกรรม.................จำนวน 1 อัตรา
[/url]

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 2-20 มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) อยู่ตรงข้ามตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ตั้งอยู่ที่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกไฟล์แนบ : http://www.sakon-pao.go.th/files/scan0007.pdfภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.สกลนคร
เด็ดๆ แนวข้อสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย อบจ.สกลนคร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตผล
- ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ราคา 679 บาท


ภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ.
เด็ดๆแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย อบจ.สกลนคร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
- ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา


ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท ส่ง EMS 679 บาท
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 084-4283086 Line: 0844283086
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 476-0-29971-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
โอนเงินแล้วแจ้งที่ nattapong6969@gmail.com
19 พ.ค. 2557 เวลา 08:23 น. 0 3,043
usericon

เด็ดๆแนวข้อสอบครูผู้วย อบจ.สกลนคร ทั้งภาคก. และ ภาคข.
ความคิดเห็นที่ #1 19 มิ.ย. 2557 เวลา 16:03 น. 223.204.xx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^