LASTEST NEWS

11 ส.ค. 2563กศจ.กระบี่ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ปทุมธานี, ยะลา และนราธิวาส บรรจุครูผู้ช่วย 24 อัตรา รายงานตัว 20 สิงหาคม 2563 11 ส.ค. 2563กศจ.สมุทรปราการ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 9 รายงานตัว 19 สิงหาคม 2563 11 ส.ค. 2563สพฐ.มีหนังสือให้สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง 11 ส.ค. 2563การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น 11 ส.ค. 2563รื้อกลไกตรวจสอบ ประเมินผลจัดการศึกษา เพิ่มดีกรีบทบาทผู้ตรวจเข้มข้นขึ้น 10 ส.ค. 2563สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 17-25 สิงหาคม 2563 10 ส.ค. 2563เชียงใหม่ ให้จังหวัดอื่นใช้บัญชีครูผู้ช่วย 53 อัตรา 10 ส.ค. 2563กศจ.กรุงเทพ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 23 วิชาเอก 207 อัตรา - รายงานตัว 17 สิงหาคม 2563 09 ส.ค. 2563โรงเรียนสังกัดสพฐ. เปิดสอบพนักงานราชการครู และพนักงานราชการทั่วไป 161 อัตรา 08 ส.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เฮ! กศจ.หนองคาย ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย 13 อัตรา

ไกรภักดีวิทยาคมรับสมัครครูภาษาจีน

usericon

ประกาศโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูสอนภาษาจีน
...........................................................
ด้วยโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๒๕๐๗.๓ ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ประกอบกับคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๒๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    ครูสอนภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป
        - มีเชื้อชาติไทย
        - มีสัญชาติไทย
        - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงใดๆ
        - ไม่เป็นคนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
        - ศรัทธาในอาชีพครู
๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาจีน
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
    ๔. หลักฐานที่จะนำมาประกอบการรับสมัคร
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา ๑ ชุด
- บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา ๑ ชุด
- วุฒิการศึกษา (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา ๑ ชุด
- หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือใบปริญญาบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา ๑ ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
๕. อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๖. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
- ฝ่ายบุคคล อาคาร ๓ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๘. วิธีการคัดเลือก
            คัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติการสอนและการสอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานของผู้สมัคร เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่าง ๆ
๙. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
            โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมจะดำเนินการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคล ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
            ผู้ที่ถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับที่จาก
ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนเท่ากันให้ดูวันที่ของผู้สมัครก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๑๑.ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอนรายวิชาภาษาจีน
ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
๑๒. การเรียกตัวเพื่อทำสัญญาจ้างโรงเรียนจะส่งหนังสือถึงผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามที่อยู่ในใบสมัคร
๑๓. วิธีการจัดจ้าง
            วิธีการจัดจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม และจะมีหนังสือเรียกให้มาลงนามในบันทึกข้อตกลงตามลำดับ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
    ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒


    (นายศักดา มุขขันธ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

แนบท้ายประกาศโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูสอนภาษาจีน
1. การสอบปฏิบัติการสอน (50 คะแนน)
        1.1 แผนการสอน     
        1.2 ทดลองสอน (ไม่เกิน 15 นาที)        
2. การสอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
        2.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
        2.2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
        2.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์
        2.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ
        2.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์
    รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน
kraipakdee 09 เม.ย. 2562 เวลา 18:22 น. 0 406
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^