LASTEST NEWS

28 มิ.ย. 2565ม.อุบลฯ ประกาศยกเลิกหมอบกราบ พิธีไหว้ครู ชี้สะท้อนระบบไพร่ทาสในสังคมไทย 28 มิ.ย. 2565"สกสค." เล็งยกเครื่องโครงการ "ช.พ.ค.-ช.พ.ส." ทันยุคสมัย 27 มิ.ย. 2565ชัดเจน "โรงเรียนขนาดเล็ก" บริหารจัดการดี "ตรีนุช" ลั่นไม่ต้องยุบ 27 มิ.ย. 2565ส.ป.ก. รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.2565 27 มิ.ย. 2565หวังดึงครูรุ่นใหม่ !!! สกสค.หาช่องเพิ่มสิทธิประโยชน์สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” ชี้นักเรียนยังจำเป็นต้องสวมแมส ​​​​​​​ 26 มิ.ย. 2565“ตรีนุช” เตรียมพร้อมรับกฎหมายแก้ไขคำสั่ง คสช.19/2560 ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของศธ. 26 มิ.ย. 2565ปลัดมหาดไทยย้ำ ชุดลูกเสือ-เนตรนารี เป็น ‘เครื่องแบบพระราชทาน’ สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้การช่วยเหลือเด็ก 26 มิ.ย. 2565ย้ำบริหารจัดการดีก็ไม่ต้องยุบ-ควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 26 มิ.ย. 2565สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เงินเดือน 35,330-58,080 บาท

คู่มือรวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยกรมเจ้าท่าทุกตำแหน่ง

usericon

คู่มือรวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยกรมเจ้าท่าทุกตำแหน่ง
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปและผู้พิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 27 ตำแหน่ง 79 อัตรา (9-21 เม.ย.56) กรมเจ้าท่า ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปและผู้พิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 27 ตำแหน่ง 79 อัตรา (9-21 เม.ย.56) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 75 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด รับสมัครคนพิการเพื่อเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด เปิดดูรายละเอียด :     คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 5.64 MB ) จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมเจ้าท่า ทุกตำแหน่ง รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ - ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า - สรุปกฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 - แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ) พนักงานขนส่ง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานขนส่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ช่างสำรวจ ช่างโยธา และตำแหน่งอื่นๆ ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ไฟล์ PDF สามารถไปพรินท์อ่านได้เลย เพียง 399 บาท ขั้นตอนที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ vijjadh@gmail.com หรือ 085-3949028 ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงิน เลือกที่ท่านสะดวก 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB สาขามหาสารคาม ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี เลขที่บัญชี 947-208553-3 ออมทรัพย์ 2. ธนาคารทหารไทย TMB สาขามหาสารคาม ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี เลขที่บัญชี 438-2-47909-7 ออมทรัพย์ 3. ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม KTB ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี เลขที่บัญชี 417-0-09015-2 ออมทรัพย์ ขั้นตอนที่ 3 แจ้งเวลาการชำระเงินและแจ้งเมลหรือที่อยู่ของท่านมาที่ vijjadh@gmail.com มาที่ 085-3949028 1. กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีเปลี่ยนชื่อใหม่คือข้อใด ก. กรมเจ้าท่า ค. กรมท่าเรือ ข. การขนส่งทางน้ำกรมเจ้าท่า ง. พาณิชยราชนาวี 2. เปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เป็น กรมเจ้าท่า เมื่อปี พ.ศ. ใด ก. พ.ศ. 2551 ค. พ.ศ. 2553 ข. พ.ศ. 2552 ง. พ.ศ. 2554 3. ข้อใดคืออธิบดีกรมเจ้าท่า ก. นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ค. นายณัฐ จับใจ ข. เรือตรี ปรีชา เพ็ชรวงศ์ ง. นายพงษ์วรรณ จารุเดชา 4. ข้อใดคือหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม ก. สำนักงานเลขานุการกรม ข. กองกิจการระหว่างประเทศ ค. ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ง. กองมาตรฐานคนประจำเรือ 5. ข้อใดคือเรือที่เดินด้วยกรรเชียง แจวหรือพาย ก. เรือกำปั่น ค.เรือเล็ก ข. เรือโป๊ะ ง. เรือกล 6. ข้อใดคือเรือโดยสาร ก. เรือที่ใช้ในการลำเลียงทหาร ข. เรือที่ใช้สำหรับหาความสำราญ หรือเรือที่ใช้เพื่อการเล่นกีฬา ค. เรือที่ใช้สำหรับการจับสัตว์น้ำ ง. เรือที่บรรทุกคนโดยสารเกิน 12 คน 7. เจ้าพนักงานตรวจเรือ ได้รับการแต่งตั่งจากส่วนใด ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ข. เลขาธิการกระทรวงคมนาคม ค. อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ง. รองอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี 8. ผู้ควบคุมเรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้ว ต้องจัดให้มีการชักธงชาติไทยในเมื่อใด ก. ผ่านเรือรบไทยหรือเรือรบต่างประเทศ ข. ขณะเรือเข้าหรือออกจากเมืองท่าไทย และเมืองท่าต่างประเทศ ค. ขณะเรืออยู่ในเมืองท่าไทยตั้งแต่เวลา ๘ นาฬิกา จนถึงเวลาอาทิตย์ตก ง. ถูกทุกข้อ 9. ข้อใดคือประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ข. นายกรัฐมนตรี ค. ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 10. คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี ก. 6 ปี ค. 3 ปี ข. 4 ปี ง. 2 ปี 11. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล ก. การขนส่งของโดยเรือจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ ข. การขนส่งคนโดยสารโดยเรือจากประเทศไทยไปยังต่างประเทศ ค. การขนส่งของหรือคนโดยสารจากต่างประเทศมายังประเทศไทย ง. การขนส่งของหรือคนโดยสารทางทะเลชายฝั่งในราชอาณาจักรโดยเรือที่มีขนาดตั้งแต่1,000ตันกรอสขึ้นไป 12. ข้อใดคือผู้ที่มีอำนาจออกกฎการถือท้ายและการเดินเรือ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ค. ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ง. นายกรัฐมนตรี 13. ข้อใดที่กำหนดแบบคำสั่งการกักเรือ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ง. ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสัญญาการขนส่งของทางทะเล ก. ผู้ส่งของบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ขนส่งในสัญญารับขนของทางทะเล ข. ใบตราส่งเป็นเอกสารที่ผู้ขนส่งออกให้แก่ผู้ส่งของเป็นหลักฐาน ค. สัญญาที่ผู้ขนส่งรับขนของทางทะเลจากท่าหรือที่ในประเทศหนึ่งไปยังท่าหรือที่ในอีกประเทศหนึ่ง ง. ในการจัดส่งของไม่มีการคิดค่าระวาง 15. เมื่อได้บรรทุกของลงเรือเสร็จแล้วต้องออกใบตราส่งชนิดใด ก. ส่งสินค้าตามคำสั่ง ค. บรรทุกแล้ว ข. ทำการจัดส่งสินค้า ง. รับสินค้า อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.mk108.com/html/read/9/1303/860.html
chaiyan 05 เม.ย. 2556 เวลา 15:32 น. 0 1,768
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^