LASTEST NEWS

18 ก.ค. 2567สพป.กระบี่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 2 จำนวน 52 อัตรา - รายงานตัว 23 ก.ค.2567 18 ก.ค. 2567จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอบพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 - 19,500 บาท รับสมัครตั้งแต่ 1-9 สิงหาคม 2567 18 ก.ค. 2567สพม.เลย หนองบัวลำภู เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 2 จำนวน 17 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 18 ก.ค. 2567สอศ.ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว.16 และ ว.17 18 ก.ค. 2567ไม่ต้องผ่านภาค ก 200 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 76 ตั้งแต่ 10-16 ก.ค.2567 18 ก.ค. 2567“เพิ่มพูน”ชี้ ไม่จำเป็นต้องซื้อหนังสือจากองค์การค้าฯเพราะเป็นการเปิดเสรี 17 ก.ค. 2567ศธ.ฟัน “อาญา-วินัย-ยกเลิกตั๋วครู” พวกอนาจารเด็ก 17 ก.ค. 2567สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบใหม่ จำนวน 28 อัตรา - รายงานตัว 26 กรกฎาคม 2567 17 ก.ค. 2567ยินดีด้วยครับ! สพป.หนองคาย เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 57 อัตรา - รายงานตัว 1 สิงหาคม 2567 17 ก.ค. 2567สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการครู จำนวน 20 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

ผลงานนวัตกรรม "lab วิทย์ คิดกับ PhET.colorado"

usericon

สามารถเข้าชมได้ที่เพจโรงเรียนบ้านโคกพนมดี
https://www.facebook.com/photo?fbid=807122607872971&set=pcb.807123201206245
หรือทางเว็บไซต์ www.kpd.ac.th
ชื่อผลงาน/นวัตกรรม    Lab วิทย์ คิดกับ PhET.colorado
1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านโคกพนมดี จึงมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความรู้แบบบูรณาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำองค์ความรู้มาเชื่อมโยงกันในแต่ละสาระการเรียนรู้นำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริง นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ออกมาในรูปแบบต่างๆได้ ประกอบกับในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีมากขึ้น ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในห้องเรียนสี่เหลี่ยมเสมอไป โดยเฉพาะการเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ที่มีรายละเอียดมาก และต้องมีการฝึกปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงได้มีการจำลองห้องปฏิบัติการทดลองเสมือนจริงเกิดขึ้น โดยห้องปฏิบัติการทดลองเสมือนจริงเป็นห้องปฏิบัติการทดลองที่มีสภาพแวดล้อมที่จำเป็น และมีคุณภาพเช่นเดียวกับห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการทดลองจริงทุกประการอีกทั้งการทดลองบางประการมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ และอันตรายที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำและการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) โดยการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์ที่ผสมผสานกับการเรียนผ่านแบบจำลองการเรียนรู้บทเรียนแบบ simulation ที่เว็บไซต์ https://phet.colorado.edu/th/ โดยข้าพเจ้านำไปใช้ในการเรียนการสอนและผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้ทบทวนด้วยตนเองช่วยเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ ในเว็บไซต์จะมีแบบจำลองของบทเรียนออกมาเป็นลักษณะ visual animation graphic เพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้ได้ชัดเจนขึ้น โดยในแบบจำลองการเรียนรู้แต่ละแบบ ผู้เรียนสามารถปรับแต่งค่าเพื่อทำการทดลองได้ด้วยตนเองและเห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงได้ทันที ซึ่งในทางทฤษฎีนั้นบทเรียนบางอย่างมีข้อจำกัดไม่สามารถจำลองหรือทดสอบแบบจริงๆได้ หรือไม่สามารถทำซ้ำๆได้หลายครั้ง รวมถึงไม่มีภาพให้เห็นได้ชัดเจน ทั้งจากการทดลองภาคสนามจริง เช่น การเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ข้าพเจ้าพบว่าแบบจำลองเพื่อช่วยในการเรียนการสอนดังกล่าวมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการเรียนรู้ ช่วยเพิ่มจำนวนครั้งในการทดลอง ลดงบประมาณและลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทดลองด้วย
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน
    2.1 จุดประสงค์
        2.1.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้
        2.1.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สูงสุดผ่านเว็บไซต์ https://phet.colorado.edu/th/
        2.1.3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริงโดยการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม
        2.1.4 เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกและนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้าเผยแพร่ในวงกว้าง ทั้งภายในสถานศึกษาและชุมชนภายนอก
    2.2 เป้าหมาย
    เชิงปริมาณ
        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 24 คน ได้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ โดยใช้เว็บไซต์ https://phet.colorado.edu/th/
    เชิงคุณภาพ
        นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^