LASTEST NEWS

05 มิ.ย. 2566สพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 05 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 05 มิ.ย. 2566โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา เงินเดือน 9,960.-บาท ตั้งแต่บัดนี้ –13 มิถุนายน 2566 04 มิ.ย. 2566กรมพลศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท (ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์) 04 มิ.ย. 2566มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ สายวิชาการ 100 อัตรา เงินเดือน 26,250-31,500 บาท 04 มิ.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 ทั่วประเทศ 04 มิ.ย. 2566คุรุสภาเตือน “ครู-บุคลากรการศึกษา” อย่าริทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  04 มิ.ย. 2566โรงเรียนวัดลำน้ำ (กัลยาณราษฎร์บำรุง) รับสมัครครูเอกวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 7,000.-บาท 04 มิ.ย. 2566โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 5,800.-บาท 04 มิ.ย. 2566ก.ค.ศ.กำหนด หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ใช้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566

การพัฒนาชุดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมตามแนวการสอน SQ-CR

usericon

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมตามแนวการสอน SQ-CR เพื่อส่งเสริม
        ทักษะการอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
        โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ผู้วิจัย     สมพร แก่นจักร
ปีที่วิจัย    2563

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมตามแนวการสอน SQ-CR เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2) ศึกษาทักษะการอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมตามแนวการสอน SQ-CR เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมตามแนวการสอน SQ-CR เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมตามแนวการสอน SQ-CR เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Design) ใช้กลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในรูปแบบที่เรียกว่า One - Group Pretest - Posttest Design กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวนนักเรียน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมตามแนวการสอน SQ-CR 2) คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอน SQ-CR 3) แบบประเมินทักษะการอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างโดยใช้ค่าที (t - test)
    ผลการวิจัยพบว่า
    1. ผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมตามแนวการสอน SQ-CR เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( = 4.54, S.D = 0.59) และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.48/84.58 ถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80
    2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมตามแนวการสอน SQ-CR เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลการประเมินทักษะการอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 85.63
    3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมตามแนวการสอน SQ-CR เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
    4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมตามแนวการสอน SQ-CR เรื่อง บทเสภาสามัคคีเสวก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.56, S.D = 0.60)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <