LASTEST NEWS

06 ก.พ. 2566ศธ 04009/ว 606 เรื่อง สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างไม่มีอัตราเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. 05 ก.พ. 2566ผิดไหมที่ไม่รับสายไม่ตอบไลน์เรื่องงานในวันหยุด 05 ก.พ. 2566โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท 05 ก.พ. 2566โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล รับสมัครครูผู้สอน เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่ 9-15 ก.พ.2566 05 ก.พ. 2566โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา รับสมัครครูประจำชั้น 11 อัตรา เงินเดือน 13,000-15,000 บาท 05 ก.พ. 2566ไม่ต้องผ่าน ภาค ก 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับพนักงานราชการ 05 ก.พ. 2566รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.พ.2566 04 ก.พ. 2566ลิงก์ประกาศผลการแข่งขัน..งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับชาติภาคเหนือ จังหวัดน่าน 04 ก.พ. 2566โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 4-9 ก.พ.66 04 ก.พ. 2566‘ตรีนุช’ให้อำนาจผอ.รร.สั่งปิดสถานศึกษา หากฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน

รายงานการประเมินโครงการ...

usericon

บทคัดย่อ
ชื่อผลงานการประเมิน     การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู
สู่ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
ผู้ประเมิน         นายโชคชัย จาดเมือง
ตำแหน่ง          รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปีการศึกษา         2564

    การประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินโครงการการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู สู่ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้รูปแบบ IPOO Model คือ 1. เพื่อประเมินปัจจัยโครงการการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู สู่ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 2. เพื่อประเมินกระบวนการโครงการการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู สู่ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 3. เพื่อประเมินผลผลิตโครงการการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู สู่ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 4. เพื่อประเมินผลลัพธ์โครงการการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู สู่ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ประชากร คือ ครูผู้สอน
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 63 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 63 คน (ผู้ประเมินใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตและด้านผลลัพธ์เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 ระดับ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
นำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง

    ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้
    1. ด้านปัจจัย โดยภาพรวมมีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านบุคคล (Man)
มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านวัสดุในการดำเนินงาน (Materials) มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการการจัดการ (Management) มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ด้านการบริหารงบประมาณ (Money) มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมาก
    2. ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด การดำเนินการวางแผนงาน (Plan : P) มีระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ดำเนินงานตามกิจกรรม
สร้างปฏิสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้เรียน (Do : D) มีระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด
การตรวจสอบ การนิเทศ กำกับ ติดตาม จัดสภาพแวดล้อมและประสบการณ์การเรียนรู้ (Check : C) มีระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด การปรับปรุงแก้ไข (Action : A) มีระดับการดำเนินการ
อยู่ในระดับมากที่สุด
    3. ด้านผลผลิต โดยภาพรวมครูมีระดับสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของครู สู่ห้องเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับมากที่สุด
    4. ด้านผลลัพธ์ โดยภาพรวมครูมีระดับความพึงพอใจด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของครู สู่ห้องเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับมากที่สุด

ABSTRACT
Title: AN EVALUATION OF THE PROJECT IN THE COMPETENCY DEVELOPMENT BY USING
INFORMATION AND COMMUNICTION TECHNOLOGY OF TEACHERS FOR ONLINE CLASSROOM
TEACHING OF ANUBANSAMSEN SCHOOL (THE GOVERNMENT LOTTERY OFFICE SUPPORT)
Author:    MR. CHOKCHAI JADMUANG
Position:    VICE DIRECTOR OF ANUBANSAMSEN SCHOOL
        (THE GOVERNMENT LOTTERY OFFICE SUPPORT)
Year:        2021

    The purpose of this evaluation of the project was to study in the competency development by using information and communication technology of teachers for online classroom teaching of Anubansamsen School (The Government Lottery Office Support) under Bangkok Primary Educational Service Area Office, Office of the Basic Education Commission. The conceptual frame of this evaluation of the project based on IPOO Model, which were the input evaluation, process evaluation, output evaluation and outcome evaluation for online classroom teaching of Anubansamsen School (The Government Lottery Office Support), The sample consisted of 63 teachers and the five scale rating questionnaires were used to collect data, 100 percent questionnaire were returned. The statistics used for data analysis were Mean (µ ), Standard Deviation ( ) and describe about the data.
    The evaluation of the project findings were as follows: based on IPOO Model
    1. Input: The overall mean was at the highest level. Man and Management Materials mean were at the highest level. Materials and Money mean were at the high level
    2. Process: The overall mean was at the highest level. Plan (P), Do (D),
Check (C) and Action (A) mean were at the highest level.
    3. Output: The competency of using information and communication technology of teachers for online classroom teaching found that the overall mean was at the highest level.
    4. Outcome: The satisfaction of using information and communication technology of teachers for online classroom teaching found that the overall mean was at the highest level.

jadmuangc 10 ต.ค. 2565 เวลา 21:14 น. 0 116
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^