LASTEST NEWS

08 ก.พ. 2566สอศ. จัดตั้งสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 77 จังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษาสู่ภูมิภาค 08 ก.พ. 2566โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย 17 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 22,500 บาท 07 ก.พ. 2566คุรุสภาลุยสร้างมาตรฐานจรรยาบรรณครู 07 ก.พ. 2566ที่ ศธ 04009/ว 672 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 07 ก.พ. 2566“ตรีนุช” จี้ รร.ตรวจเข้มปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 07 ก.พ. 2566ศธ.เลิก "บอนไซต์" โรงเรียน สพฐ.ขนาดเล็ก ชง "กพร." ขอเพิ่ม"ครู-ผอ." 06 ก.พ. 2566สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.ขึ้นไปทุกสาขา เงินเดือน 15,000.-บาท 06 ก.พ. 2566สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา เงินเดือน 18,000.- บาท 06 ก.พ. 2566กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680.- บาท 06 ก.พ. 2566“ตรีนุช” เตือนโรงเรียนดัง “รับนักเรียน” ปี 2566 ห้ามมี “แป๊ะเจี๊ยะ”

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์    ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาขุนพนม
ผู้ประเมิน    นางกมลทิพย์ ยุเหล็ก
ปีที่ประเมิน 2565

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

    การประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาขุนพนม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ (Process Evaluation) และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 61 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 61 คน รวมจำนวน 141 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีจำนวน 6 ฉบับ เพื่อใช้ประเมินด้านบริบท ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ประเมินด้านกระบวนการ และเพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
    ผลการประเมิน
        ผลการประเมินพบว่า ประเด็นการประเมินทุกประเด็นและภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด โดยจำแนกได้ ดังนี้
        1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาขุนพนม มีความคิดเห็นว่า บริบทของโครงการมีความต้องการดำเนินการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
        2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเขาขุนพนม มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยรวมมีความเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับมาก
        3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นว่า กระบวนการดำเนินงานตามแผนหรือวัตถุประสงค์ของโครงการและการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยรวมมีระดับปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด
    4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สรุปได้ดังนี้
     4.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม ตามความคิดเห็นของครู พบว่า โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีส่วนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนสูงขึ้น และสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด
     4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ต่อโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาขุนพนม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สรุปได้ดังนี้
        1) ผลการประเมินความพึงพอใจของครูต่อโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
        2) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
        3) ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
direkrit.y 07 ต.ค. 2565 เวลา 20:09 น. 0 118
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^