LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพป.อ่างทอง 01 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อำนาจเจริญ - ผลย้ายครู 2566 สพป.อำนาจเจริญ 01 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2566โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตราจ้าง เงินเดือน 9,000-15,800 บาท 30 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อยุธยา เขต 1 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อุบลราชธานี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 30 ก.ย. 2566มาแล้ว!! คำสั่งย้ายและคำสั่งแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สระบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.สระบุรี 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.ฉะเชิงเทรา - ผลย้ายครู 2566 สพม.ฉะเชิงเทรา

บทคัดย่อ

usericon

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง    รายงานผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง จังหวัดเชียงราย
ผู้รายงาน    นายณรงค์ฤทธิ์ ระวังศรี
ปีการศึกษา    2565

    รายงานผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ปีการศึกษา 2565 2) ประเมินด้านกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ปีการศึกษา 2565 3) ประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านป่าแหย่งปีการศึกษา 2565 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการรายงานโดยการใช้แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้นจำนวน 101 คน ระยะเวลาในการประเมินโครงการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ แบบสอบถามจำนวน 6 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการประเมิน พบว่า
    1.    ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ปีการศึกษา 2565 ในความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า อยู่ในระดับมาก ( = 4.39,  = 0.45)
    2.    ด้านกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ปีการศึกษา 2565 ในความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า อยู่ในระดับมาก ( = 4.43,  = 0.40) ประกอบด้วย
        2.1    การบริหารงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ปีการศึกษา 2565 ความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.47,  = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมและวางแผนการดำเนินงาน ด้านการดำเนินงานตามแผน ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม และด้านการประเมินผล พบว่า อยู่ในระดับมาก
        2.2    มาตรฐานและตัวบ่งชี้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ปีการศึกษา 2565 ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.51,  = 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านการป้องกัน มาตรฐานด้านการค้นหา มาตรฐานด้านการรักษา มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง และมาตรฐานด้าน การบริหารจัดการ พบว่า อยู่ในระดับมาก
    3.    ด้านผลลัพธ์ของโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ปีการศึกษา 2565 มีดังนี้
        3.1    ผลการจัดกิจกรรมประกอบการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.42,  = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อดังนี้ กิจกรรมด้านการป้องปรามและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติดในสถานศึกษาและอบายมุข กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถานศึกษา และกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก
        3.2    ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (m = 4.66, s = 0.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ ท่านได้รับทราบการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านป่าแหย่ง อยู่ในระดับมากที่สุด (m = 5.00, s = 0.00) และ 2) ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64,  = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ ท่านได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะชีวิต และมีความสามารถในการปรับตัว และบุตรหลานของท่านได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.87,  = 0.34)

krupu2515 22 ก.ย. 2565 เวลา 15:43 น. 0 244
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <