LASTEST NEWS

01 ต.ค. 2566โรงเรียนนารีนุกูล รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา สมัคร 2-6 ตุลาคม 2566 01 ต.ค. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 01 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อ่างทอง - ผลย้ายครู 2566 สพป.อ่างทอง 01 ต.ค. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อำนาจเจริญ - ผลย้ายครู 2566 สพป.อำนาจเจริญ 30 ก.ย. 2566โรงเรียนสิงห์สมุทร รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตราจ้าง เงินเดือน 9,000-15,800 บาท 30 ก.ย. 2566(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อยุธยา เขต 1 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพป.อุบลราชธานี เขต 2 - ผลย้ายครู 2566 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 30 ก.ย. 2566มาแล้ว!! คำสั่งย้ายและคำสั่งแต่งตั้ง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ-ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30 ก.ย. 2566ประกาศผลย้ายครู ปี 2566 ครั้งที่ 2 (รอบที่ 1) สพม.สระบุรี - ผลย้ายครู 2566 สพม.สระบุรี

ชื่อวิจัย การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บนเครือข่ายอินเทอร์

usericon

ชื่อวิจัย การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประกอบชุดการเรียนรู้
เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย นายศุภชัย ธงภักดี
สถานที่ทำงาน โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ปีที่พิมพ์ 2565
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประกอบชุดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประกอบชุดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประกอบชุดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ห้องเรียนมีนักเรียน จำนวน 30 คน ซึ่งได้มา จากการเลือกตัวอย่าง แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยี 2 เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประกอบชุดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบที (t – test Dependent Sample)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประกอบชุดการเรียนรู้
เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.33/82.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตประกอบชุดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(X-bar = 4.66, S.D. = 0.77) และเมื่อเรียงลำดับของคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจจากมากไปน้อยพบว่า
ความพึงพอใจด้านการวัดผลและประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.69, S.D. = 0.69) ด้านเนื้อหา
อยู่ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.66, S.D. = 0.71) ด้านครูผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar = 4.59, S.D.
= 0.82) และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( X-bar = 4.57, S.D. = 0.82) ตามลำดับ
dmaxsound 09 ส.ค. 2565 เวลา 17:08 น. 0 233
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^ <