LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2565สรุปข้อสอบอินเตอร์ ที่ น้องๆ ม.ปลาย ต้องสอบ 13 ส.ค. 2565โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา เงินเดือน 12,240.-บาท 13 ส.ค. 2565กยศ.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 6 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,750.-บาท สมัครออนไลน์บัดนี้-19ส.ค.65 13 ส.ค. 2565โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565สพฐ.แจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณฯ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online 13 ส.ค. 2565กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 14 อัตรา รายงานตัว 22 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 18 อัตรา สมัครทาง E-mail 13 ส.ค. 2565กศจ.อำนาจเจริญ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 4 จำนวน 5 อัตรา รายงานตัว 19 สิงหาคม 2565 13 ส.ค. 2565ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือน 15,000.-บาท 12 ส.ค. 2565เทศบาลนครนนทบุรี เปิดสอบผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 31 สิงหาคม 2565 

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์
ผู้รายงาน    นายอุทัย เหตุผล
หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ปีที่ประเมิน    ปีการศึกษา 2564

บทสรุปของผู้บริหาร

    การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ โดยใช้รูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ของแดเนียล สตัฟเฟิลบีม (Daniel Stufflebeam) ประกอบด้วยการประเมินในด้านบริบทโครงการ (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ (Input Evaluation) ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบทโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ครูและบุคลากร จำนวน 6 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ ผู้รายงานได้สร้างและพัฒนาขึ้น คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งมีจำนวน 3 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82, 0.80 และ 0.83 ตามลำดับ และแบบประเมินมี 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินพบว่า
    1. ผลการประเมินโครงการด้านบริบทของโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากร สรุปโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D.=0.53)
    2. ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากร สรุปโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D.=0.60)
    3. ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากร และผู้ปกครองนักเรียน สรุปโดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61, S.D.=0.59)
    4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ โดยการประเมินพฤติกรรมการแสดงออกหรือปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากรและผู้ปกครองนักเรียน ก่อนดำเนินการ ผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( = 3.59, S.D.= 1.26) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินพบว่า ก่อนดำเนินโครงการพฤติกรรมประหยัดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 3.77, S.D.=1.27) รองลงมา คือ พฤติกรรมด้านขยัน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 3.67, S.D.=1.24) ส่วนพฤติกรรมด้านสะอาด ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 3.49, S.D.=1.31) หลังดำเนินโครงการผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.52, S.D.= 0.75) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินพบว่า พฤติกรรมด้านซื่อสัตย์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.61, S.D.=0.72) รองลงมา คือพฤติกรรมด้านสุภาพ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.58, S.D.=0.72) ส่วนพฤติกรรมด้านสะอาด ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( = 4.41, S.D.=0.86)

อ่านต่อได้ที่: https://www.kruwandee.com/index.php?module=forum-write
pokyuthai 29 มิ.ย. 2565 เวลา 00:40 น. 0 61
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^