LASTEST NEWS

10 เม.ย. 2564ยินดีด้วยครับ ! กศจ.ขอนแก่น เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 101 อัตรา - รายงานตัว 21 เมษายน 2564 09 เม.ย. 2564ประกาศแล้ว!! ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ พ.ศ.2564 09 เม.ย. 2564สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ อาชีวะ ปี 2563 ภายในวันที่ 9 เม.ย.2564 09 เม.ย. 25643 จังหวัดเตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 สังกัดสพฐ. 341 อัตรา ประกาศรับสมัครภายใน 27 เม.ย.2564 09 เม.ย. 2564กศจ.เพชรบูรณ์ อนุมัติตำแหน่งว่าง สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2564 จำนวน 61 อัตรา 09 เม.ย. 2564"ปลัด ศธ."  ประกาศ ให้ข้าราชการ Work from  Home  มาทำงานไม่เกินร้อยละ 25  08 เม.ย. 2564"ปลัด ศธ." ให้บุคลากร 5 จังหวัด work from home ลดเสี่ยงโควิด 08 เม.ย. 2564สพฐ.ประกาศ 11 สาขาวิชาเอกขาดแคลน ใช้เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2564 08 เม.ย. 2564ประกาศแล้ว! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2564 รับสมัคร 5-11 พ.ค.64 ตำแหน่งว่าง 11,703 อัตรา 08 เม.ย. 2564จาก”ผู้อำนวยการ” สู่ตำแหน่ง “หัวหน้าสถานศึกษา” เปลี่ยนแปลงเพื่ออะไร?

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

usericon

เรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์     
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ผู้ศึกษา     นายบุญเยี่ยม ประเสริฐไทย
ปีการศึกษา 2563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ การศึกษาครั้งนี้ประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง แบบ 1 กลุ่ม และ มีการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยชุดกิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 ชุด แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม ความพึงพอใจในการเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบก่อนเรียน เก็บคะแนนการทำกิจกรรมแบบฝึกระหว่างเรียนและทดสอบหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเฉลี่ยร้อยละ และค่าเฉลี่ยความก้าวหน้า
สรุปผลการศึกษา
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 78.13/77.22 และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกชุด ต่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 โดยเรียงตามค่าประสิทธิภาพกระบวนการ คือ ชุดที่ 1 เศษส่วน ทศนิยม และร้อยละ (79.28/77.37) ชุดที่ 3 โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร (79.28/78.89) ชุดที่ 2 โจทย์ปัญหาร้อยละ (77.18/76.32) และชุดที่ 4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขาย (76.07/76.84) ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานการศึกษา ข้อที่ 1 ที่ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอยู่ในระดับปรับปรุง (คะแนนเฉลี่ย 12.95 หรือ ร้อยละ 43.16) ส่วนหลังเรียนคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การแก้โจทย์ปัญหาหลังเรียนอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 23.63 หรือร้อยละ 78.77) โดยมีคะแนนความก้าวหน้าเป็น 10.68 เท่ากับ ร้อยละ 35.61 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (2.77) น้อยกว่าก่อนเรียน (3.06) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา ข้อที่ 2 ที่ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน
3. ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านชุดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.98) กิจกรรมการเรียน (ค่าเฉลี่ย 4.00) และผลที่เกิดกับนักเรียน (ค่าเฉลี่ย 3.82) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา ข้อที่ 3 ที่ว่า ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากขึ้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^