LASTEST NEWS

02 เม.ย. 2563คืนนี้สทศ.เปิดระบบให้เช็คผลสอบ GAT/PAT 02 เม.ย. 2563วางแผนควบรวมโรงเรียนให้ครูรับมือสอนออนไลน์ 02 เม.ย. 256317 เม.ย.นี้บอร์ดกพฐ.เคาะรับม.1 และม.4ผ่านออนไลน์ 02 เม.ย. 2563แบบทดสอบ เรื่อง สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านเกณฑ์ 80% ได้เกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2563 ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ มีเกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา" (COVID-19) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีเกียรติบัตร 02 เม.ย. 2563เตรียมตัว!! ท้องถิ่น สำรวจตำแหน่งว่าง เตรียมเปิดสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย และตำแหน่งอื่นๆ 02 เม.ย. 2563โรงเรียนบ้านหนองปรือ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกอังกฤษ วิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ สมัคร 16-20 เม.ย.2563 01 เม.ย. 2563ด่วนที่สุด!!! วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ รับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา สมัครด้วยตนเองหรือทาง E-mail 01 เม.ย. 2563กศจ.สมุทรปราการ ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.กรุงเทพมหานคร - รายงานตัว 9 เมษายน 2563

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน

usericon

ชื่อเรื่อง    รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ผู้ศึกษา นางศศิรัตน์ คล้ายเข็ม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุxxxล) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีที่ขอ 2562

บทคัดย่อ
    รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 4) ประเมินผลผลิตของโครงการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ5) ประเมินผลกระทบของโครงการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครู จำนวน 9 คน นักเรียน จำนวน 123 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 123 คน รวมทั้งสิ้น 269 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการประเมินพบว่า
1.    ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายประเด็นในความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่า ประเด็นโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูไว้ชัดเจนและประเด็นกิจกรรมของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติจริง ค่าเฉลี่ยสูงสุด
2.    ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นในความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู เห็นว่า ประเด็นคู่มือการดำเนินโครงการมีรายละเอียด ชัดเจน เข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ยสูงสุด และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่า ประเด็นระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยสูงสุด
3.    ด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านในความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ลำดับที่ 1 ด้านความสามารถบริหารโครงการ ลำดับที่ 2 ด้านการวางแผนการนิเทศ ลำดับที่ 3 ด้านการดำเนินงานตามแผน และลำดับที่ 4 ด้านการประเมินผลและปรับปรุง
4.    ด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็น
ในความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู เห็นว่า ผลการปฏิบัติงานด้านกระบวนการการนิเทศภายใน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ผลการปฏิบัติงานด้านทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และผลการปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน เห็นว่า ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
5.    ด้านผลกระบทต่อโครงการ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ในความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ลำดับที่ 1 ด้านที่เกี่ยวกับโรงเรียน ลำดับที่ 2 ด้านที่เกี่ยวกับผู้เรียน และลำดับที่ 3 ด้านที่เกี่ยวกับครูผู้สอน และผลงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และสถานศึกษา คือ รางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ นักเรียน จำนวน 57 รางวัล ครู จำนวน 29 รางวัล และสถานศึกษา จำนวน 9 รางวัล นอกจากนี้เป็นสถานศึกษาที่มีหน่วยงานต่าง ๆ มาศึกษาดูงานในการบริหารจัดการศึกษา
komct05 08 พ.ย. 2562 เวลา 09:02 น. 0 109
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^