LASTEST NEWS

22 ม.ค. 2564กศจ.เลย ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.บึงกาฬ จำนวน 1 อัตรา - รายงานตัว 5 กุมภาพันธ์ 2564 22 ม.ค. 2564กศจ.พิษณุโลก ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ของกศจ.อื่น 23 อัตรา - รายงานตัว 3 กุมภาพันธ์ 2564 22 ม.ค. 2564สพม.21 เปิดสอบพนักงานราชการครู 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2564  22 ม.ค. 2564ผู้ปกครองเฮ! สช.สั่งโรงเรียนเอกชน‘คืนค่าธรรมเนียม’ 11 รายการกรณีเรียนออนไลน์ 22 ม.ค. 2564โรงเรียนพุทธจักรวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ สมัคร 21-25 ม.ค.64 22 ม.ค. 2564โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 15,000บาท สมัคร 21-26 มกราคม 2564 22 ม.ค. 2564วิชาชีพครู ไม่มีการปิดกั้นใครที่อยากเป็นครู...จบสาขาอื่น อยากสอบบรรจุเป็นครู ต้องทำอย่างไร? 21 ม.ค. 2564สพป.น่าน เขต 2 รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 18-24 ม.ค.2564 21 ม.ค. 2564“สพฐ.”ให้รร.รอฟังศบค.เตรียมพร้อมเปิดเทอม 1 ก.พ./ให้อิสระประเมิน-วัดผลแทนสอบ 21 ม.ค. 2564สพฐ. ขอความร่วมมือ รร.แข่งขันสูง เลี่ยงออกข้อสอบความรู้ตอนปลายของเทอม 2 เพราะโควิดส่งผลกระทบเรียนไม่เต็มที่

วิจัยในชั้นเรียน การศึกษารายกรณี ครู ระพีพร

usericon

รายงานวิจัยในชั้นเรียน
1.ชื่อผู้ศึกษา
     นางสาวระพีพร พยอม
2.ชื่อผู้รับการศึกษาและระยะเวลาที่ทำการศึกษานายเอ อายุ 18 ปี 6 เดือน
เริ่มทำการศึกษาตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
3.สาเหตุที่ศึกษา
    1 ไม่ค่อยสนใจในการเรียน สังเกตจากการไม่ส่งงาน และไม่จดบันทึกเวลาครูสอน
    2 ไม่ค่อยร่วมกิจกรรมกับเพื่อนในห้องเรียน
จากพฤติกรรมไม่เหมาะสมดังกล่าว ผู้ศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับนักเรียนเพราะเป็นครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนในรายวิชาแนะแนวจึงสนใจรายกรณีนี้และต้องการศึกษา

4.ลักษณะปัญหา
    1 ไม่สนใจในการเรียนสังเกตได้จากการไม่จดตามเวลาครูสอน และไม่ส่งงานในหลายรายวิชา

5.ข้อมูลที่ได้รับจากรายกรณีที่ถูกศึกษา
    5.1 ประวัติส่วนตัวและครอบครัว
    5.1.1 ลักษณะทั่วไป
    เอเป็นคนรูปร่างสูง ผอม น้ำหนัก 57 สูง 170 เป็นคนค่อนข้างเงียบ ไม่ค่อยพูด ไม่สุงสิงกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกัน แต่งกายสะอาด เวลาเรียนชอบนั่งก้มหน้า ไม่จดบันทึก และไม่ส่งชิ้นงานตามที่ครูสั่ง เข้าห้องเรียนช้า ไม่ค่อยสนใจในการเรียน จนมักติด 0 ร หลายรายวิชา จนต้องกลับมาแก้ไขผลการเรียน
    5.1.2 ประวัติส่วนตัว ชื่อเล่น เอ เกิดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2545 อายุ 18 ปี 6 เดือน รับจ้างทั่วไป อยู่บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 7 บ้านวังปลาโด ตำบลโนนราศี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม บิดาและมารดาเป็นคนจังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันประกอบอาชีพ ทำนา
    5.1.3 ประวัติครอบครัว
    ในบ้านของ เอ มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ เอกภูมิ และพี่ชาย
บิดาชื่อ นายสง โคตรจันทา อาชีพทำนา มารดาชื่อ สนัน มาลี อาชีพทำนา
    5.2 ประวัติการศึกษา
เอกภูมิ เข้าเรียนที่โรงเรียนบรบือวิทยาคารตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปัจจุบัน เรียนอยู่ชั้น ม.6/3 ประวัติด้านการเรียนจาก ปพ.6 ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ เพราะมีบางรายวิชาที่ติด 0 ร จนต้องแก้ไขผลการเรียนในทุกภาคการศึกษา
    5.3 ประวัติด้านสุขภาพ
5.3.1 สุขภาพกาย
เอกภูมิ เป็นคนรูปร่างสูง ผอม น้ำหนัก 57 สูง 170 ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดี นานๆครั้งจะป่วยเป็นไข้และปวดหัว ไม่มีประวัติประสบอุบัติเหตุ
    5.3.2 สุขภาพจิต
    เอกภูมิ เป็นคนค่อนข้างเงียบ ไม่ค่อยพูด     
    5.3.2.2 ปัญหาของเด็กเมื่ออยู่บ้าน
    ตามคำบอกเล่าของคุณแม่ เอกภูมิ เป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยพูดและค่อยสนใจทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว ไม่ค่อยสนิทกับพ่อแม่ และไม่ยอมทำงานบ้านเลย เวลาว่างส่วนใหญ่จะใช้เวลากับการเล่นเกมส์ในโทรศัพท์มือถือ เพราะวันหยุดจะต้องไปทำงานรับจ้างช่วยพ่อแม่ ไม่ได้วางแผนว่าจะเรียนต่อสาขาอะไรในอนาคต พี่ชายมีครอบครัวแล้ว
6.ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
6.1 จากครูที่ปรึกษา (คุณครูวีรวรรณ คุรุพันธุ์ภักดี ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 )
    จากการสัมภาษณ์ ครูที่ปรึกษา ทราบว่า เอกภูมิ เรียนหนังสือในระดับพอใช้ค่อนข้างไปทางต่ำ เพราะจะติด 0 ร ในบางรายวิชา สาเหตุเนื่องมาจากไม่ยอมส่งงานหรือไม่ยอมทำกิจกรรมในชั้นเรียนตามที่ครูมอบหมาย
    จากการสัมภาษณ์ครูรายวิชาสังคมศึกษา
    จาการสัมภาษณ์ครูผูสอนรายวิชาสังคมศึกษา พบว่า เอกภูมิ เข้าห้องเรียนช้า ไม่ส่งงาน และชอบนั่งหลังห้องเล่นโทรศัพท์มือถือ
จากหัวหน้าห้อง
เอกภูมิ ไม่ค่อยสุงสิงกับเพื่อนในชั้นเรียน ไม่มีความรับผิดชอบในงานที่ครูมอบหมาย
7.เครื่องมือและกลวิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
    การสังเกต
ผู้ทำการศึกษาได้ทำการสังเกตพฤติกรรมของเอกภูมิ พบว่า เวลาอยู่ในห้องเรียนจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสุงสิงกับเพื่อนมักจะก้มหล้าเล่นโทรศัพท์มือถือ ไม่สนใจการเรียนและไม่จดตามที่ครูสอน
    การสัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอกภูมิ ทำให้ได้ข้อมูลที่ตรงกนคอเขาเป็นคนค่อนข้างขรึม ไม่สุงสิกับใครจะใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่
    สังคมมิติ
จากการทำสังคมมิติ ทำให้ได้ข้อสรุปว่า สภาพทางสังคมของเอกภูมิ ไม่ดีเลยคือไม่มีเพื่อนในชั้นเรียนคนไหนเลือกเอกภูมิเป็นอันดับแรกเลย
    การเยี่ยมบ้าน
จากการเยี่ยมบ้าน ได้พบว่า เอกภูมิอยู่บ้านปูนชั้นเดียว ยกใต้ถุนสูง มีห้องนอน 2 ห้อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ เอกภูมิไม่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรเลยในบ้าน ได้เงินวันละ 100 บาท ในการมาโรงเรียน เดินทางโดยรถจักยานยนต์
    ปพ.6
จากการศึกษาในสมุดประจำตัวนักเรียนทำให้ทราบว่า เอกภูมิ มักมีปัญหาทางด้านการเรียนและจะต้องแกไข้หลังจากการประกาศผลสอบในทุกเทอม
8.การวินิจฉัย
    เอกภูมเป็นเด็กที่ขาดความรับผิดชอบในการเรียน ในครอบครัวจะมีหน้าที่ทำงานรับจ้างช่วงวันหยุด ทำให้ไม่ให้ความสนใจในการศึกษามากนัก และไม่ได้วางแผนการศึกษาในอนาคต จึงทำให้ติด ร ในบางรายวิชา และไม่ค่อยสนใจในการเรียน ทั้งเข้าเรียนช้า ไม่ส่งงาน และไม่จดตามที่ครูสอน
    8.1 ปัญหาด้านครอบครัว
เนื่องจากพ่อแม่ทำงานรับจ้างทั่วไป และหน้าที่ของเอกภูมิคือการรับจ้างช่วยพ่อแม่ จึงทำให้เขาเห็นความสำคัญของการทำงานมากกว่าการเรียนหนังสือ
    8.2 ปัญทางด้านการเรียน
เนื่องจากครอบครัวไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเรียน จึงทำให้เอกภูมิไม่ค่อยสนใจการเรียน เข้าเรียนช้าทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน
9.การช่วยเหลือและวิธีดำเนินการ
    จากการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของ เอกภูมิ และวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนั้น พอสรุปการช่วยเหลือและวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้
    ด้านครอบครัว
    โดยการไปเยี่ยมบ้านจึงได้แนะนำผู้ปกครองว่าควรที่จะให้ความสำคัญด้านการเรียนของเอกภูมิ ซักถามกิจกรรมต่างๆของเขาในแต่ละวัน เอาใจใส่ให้มากขึ้น
ด้านการเรียน
โดยการร่วมมือของครูผู้สอนทุกรายวิชาเอาใจใส่และสอบถาม เอกภูมิมากขึ้น รวมทั้งขอดูสมุดขอดูงานแต่ละชั่วโมง อีกทั้งผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เอกภูมิ โดยให้เอกภูมิได้วางแผนการเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อให้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษามากขึ้น
10.การทำนายผล
    10.1 ปัญหาทางด้านการเรียน
ถ้าทางด้านครอบครัวให้ความสำคัญเรื่องการเรียน ใส่ใจด้านการเรียนของเอกภูมิ จะทำให้เขาสนใจด้านการเรียนมากขึ้น เพราะหากปล่อยไว้จะทำให้เสียการเรียนและไม่ได้รับความรู้อะไรจากการเรียนหนังสือเลย อาจจะส่งผลในอนาคตเวลาประกอบอาชีพเพราะจะขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
11.การติดตามผล
    ช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาหลังจากให้คำแนะนำและช่วยเหลือ เอกภูมิแล้วได้สังเกตว่า เอกภูมิเข้าเรียนมากขึ้น
ปัญหาทางด้านการเรียน เริ่มมีงานส่งครูในบ้างในบางรายวิชา และส่งงานเพื่อแก้ไขผลการเรียนที่ผ่านมา
12.สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษารายละเอียดทั้งพฤติกรรมที่เป็นปัญหา การรวมรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทำให้ทราบว่า นนธชัย มีปัญหา 3 ด้าน คือ ปัญหาด้านความรักความอบอุ่น เนื่องจากพ่อแม่ทำงานที่ต่างจังหวัดนานๆจะกลับบ้านจึงทำให้ไม่สนิทกับพ่อแม่ และขาดความรักความเอาใจใส่ตั้งแต่เด็ก เนื่องจากพ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดตั้งแต่ นนธชัย ยังเด็ก ทำให้ไม่สนิทกับพ่อแม่รุสึกว่าพ่อแม่ไม่สนใจตน ถ้าปล่อยไว้อาจจะทำให้ติดเพื่อนติดเกมส์เสียการเรียนไปเลยก็ได้ ปัญหาทางด้านการเรียน เนื่องจากมีปัญหาทาด้านครอบครัวจึงทำให้ไม่ค่อยสนใจการเรียน เข้าเรียนช้าทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน เพราะเอาความสนใจไปให้กับเพื่อนกลุ่มเดียวกันซึ่งอยู่คนละห้อง และให้ความสนใจกับการเล่นเกมส์โทรศัพท์มากกว่า หากปล่อยไว้จะทำให้เสียการเรียนและไม่ได้รับความรู้อะไรจากการเรียนหนังสือเลย อาจจะส่งผลในอนาคตเวลาประกอบอาชีพเพราะจะขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และ ปัญหาทางด้านการปรับตัว การปรับตัว ของนนธชัย ไม่ดีเลย เพราะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกันได้เลย และถ้าปล่อยไว้อาจจะไม่อยากมาโรงเรียนหรือออกจากการเรียนไปเลยก็เป็นได้
ข้อเสนอแนะ
สำหรับบิดา มารดา
    ควรให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษา ควรเอาใจใส่และหาเวลาให้กับลูกมากขึ้น สอบถามเรื่องราวการเรียน กิจกรรมต่างมากขึ้น
สำหรับครูอาจารย์
    ต้องมีความเมตตา และมีความเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง พยายามเข้าใจถึงความต้องการของนักเรียนเพราะแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล
rapeeporn356 19 ก.ย. 2562 เวลา 11:02 น. 0 516
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^