LASTEST NEWS

01 มิ.ย. 2563กศจ.นครศรีธรรมราช เรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 10) จำนวน 62 อัตรา 01 มิ.ย. 2563ด่วนที่สุด ชี้แจงการปรับผังรายการออกอากาศระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 31 พ.ค. 2563เรียนออนไลน์ “ทางออก” หรือ “ทางตัน” 31 พ.ค. 2563พิษโควิด..ส่อวืดบรรจุครูคืนถิ่นเกือบ3พันอัตรา"รัฐกรณ์"วอนรมต.สุวิทย์ช่วยด่วน 31 พ.ค. 2563กศจ.นครศรีธรรมราช เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย ว.16 (กรณีพิเศษ) ปี 2563 จำนวน 119 อัตรา 31 พ.ค. 2563เชียงใหม่!! เคาะแล้ว.. วิชาเอกอัตราว่างสอบครูผู้ช่วย ว.16 (กรณีพิเศษ) ปี 2563 จำนวน 141 อัตรา 31 พ.ค. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 7 อัตรา - รายงานตัว 5 มิ.ย.2563 31 พ.ค. 2563จังหวัดเพชรบูรณ์ เผยตำแหน่งว่างสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 จำนวน 11 วิชาเอก 29 อัตรา 31 พ.ค. 2563จ่ออนุโลมเปิดโรงเรียนบางแห่ง - จัดระเบียบถนนข้าวสารใหม่ - โคราชปลดล็อคโรงแรม 31 พ.ค. 2563"นายกฯ"แจงสภาฯ เตรียมให้นร.ไปโรงเรียนวันเว้นวันสลับศึกษาทางออนไลน์เลี่ยงโควิด

บทคัดย่อ

usericon

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
            แบบซิปปา (CIPPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย         นางสาวระพีพรรณ ถาวรฟัง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
            สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีที่พิมพ์        2562

บทคัดย่อ

        รายงานการพัฒนาการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ซิปปา (CIPPA ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้มีความมุ่งหมาย
เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) เรื่องการอ่านและการเขียน คำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) เรื่องการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ จำนวน 8 ชุด มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (4.65) 2) แผนการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ จำนวน 16 แผน มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (4.65) 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (P) เท่ากับ 0.43 ถึง 0.76 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.32 ถึง 0.85 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.89 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t–test (Dependent Samples)
    ผลการวิจัยพบว่า
        1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) เรื่องการอ่านและการเขียน
คำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 88.05/84.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
        2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) เรื่องการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) เรื่อง การอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
    โดยสรุป การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ซิปปา (CIPPA ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเหมาะสม สามารถช่วยให้นักเรียนมีทักษะด้านการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำได้ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีความรู้สึกชอบ ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน มีความสุข สนุกกับการเรียน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาไทย สามารถนำไปพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
airo_art 27 ส.ค. 2562 เวลา 22:24 น. 0 146
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^