LASTEST NEWS

15 ส.ค. 2563เช็กตำแหน่งว่าง! เปิดสอบท้องถิ่น ปี'63 "สายงานบริหาร" กว่า 8,000 อัตรา  15 ส.ค. 2563น้อง ๆ ธุรการเตรียมตัวให้พร้อม เปิดสอบบรรจุข้าราชการครูฯ กรณีพิเศษ 38 ค.(2) วันที่รอคอยมาถึงแล้ว 15 ส.ค. 2563ป.ตรีอื่น จะเลือกเรียนหลักสูตรที่คุรุสภารับรองเพื่อให้ได้สิทธิสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หลักสูตรใดนั้น 15 ส.ค. 2563สพม.15 เปิดสอบพนักงานราชการ ครูผู้สอน 3 อัตรา สมัคร 21-27 ส.ค.2563 14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2563 14 ส.ค. 2563นร.เฮ!อาจไม่มีการบ้านแล้ว กพฐ.อยากให้จบในห้องเรียน 14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 14 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 14 ส.ค. 2563ประกาศแล้ว! กำหนดวันเวลาสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย กทม. ภาค ก ภาค ข วันที่ 5-6 กันยายน 2563 นี้ 14 ส.ค. 2563ศธจ.สงขลา ประกาศสถานที่สอบและรายละเอียดห้องสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี2563

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู

usericon

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ผู้ศึกษาค้นคว้า     นางนันทนา พิสุทธิรัตนานนท์
ปีการศึกษา     ๒๕๖๐

บทคัดย่อ

    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย หนังสือส่งเสริมการจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในโรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ จำนวน ๑๔ คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ๑) หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๐ เล่ม ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน ๓๐ ข้อ และ๓) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาทดลองสัปดาห์ละ ๔ ครั้ง ครั้งละ ๑ ชั่วโมง รวม ๒๐ ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนผลการศึกษา พบว่า
    ๑. หนังสือส่งเสริมการอ่านอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.41/86.57 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
    ๒. การจัดกิจกรรมการด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5487 หรือร้อยละ 54.87
    ๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดกิจกรรมการอ่านด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน
    ๔. ความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดกิจกรรมการอ่านด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยสรุปหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับที่ดี และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สามารถนำไปใช้เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์)ได้ดียิ่งขึ้น


noonan2519 17 พ.ค. 2562 เวลา 15:04 น. 0 235
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^