LASTEST NEWS

24 ก.ค. 2562ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประกาศผลสอบ ก.พ. ภาค ก ปี 2562 23 ก.ค. 2562กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 23 ก.ค. 2562สพป.มหาสารคาม เขต 2 เปิดครูอัตราจ้าง 3 อัตรา (เงินเดือน 15,000.-บาท) สมัคร 5 - 11 สิงหาคม 2562  23 ก.ค. 2562"คุณหญิงกัลยา" เล็งฟื้น ท่องอาขยาน-หน้าที่พลเมือง-สูตรคูณ ช่วนนร.มีสมาธิ-ผ่อนคลาย 23 ก.ค. 2562สพป.มหาสารคาม เขต 2 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา สมัคร5-11ส.ค.62 23 ก.ค. 2562สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา สมัคร 5 – 9 สิงหาคม 2562 23 ก.ค. 2562"คุณหญิงกัลยา"ฟิตจัดเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 เดินหน้าภาษาคอมพิวเตอร์ Coding ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 23 ก.ค. 2562สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถิติ 22 ก.ค. 2562สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ พ.ศ.2562 22 ก.ค. 2562ประกาศแล้ว! เปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2562 สมัครทางอินเทอร์เน็ต 30 ก.ค.เป็นต้นไป

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน

usericon

ชื่อผลงาน    รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ผู้ศึกษา    นางสาวอานิญา ด่อล๊ะ
สาขาวิชา    คณิตศาสตร์
หน่วยงาน    โรงเรียนอนุบาลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปีที่ทำการศึกษา     2560

บทคัดย่อ

    การศึกษาในครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน จาก 2 ห้องเรียน จำนวนทั้งสิ้น 27 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้เวลาในการจัดการเรียนรวม 19 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ E1/E2 ค่าสถิติทดสอบที (t-test) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เครื่องมือในการดําเนินการ ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน จํานวน 7 ตอน รวม 13 แบบฝึกทักษะ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน จํานวน 13 แผน รวมเวลา 13 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาในการทดสอบก่อนเรียนและหลังการเรียนรู้ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน จํานวน 30 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 15 ข้อ
    
    การดําเนินการศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน และประเมินผลการเรียนรู้ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจากคะแนนแบบทดสอบย่อยประจำแบบฝึกทักษะแต่ละตอน คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทํา แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
    ผลการศึกษาพบว่า
    1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.81/80.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
    3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x-bar ) เท่ากับ 4.37 และ ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.67
lailatohden 22 เม.ย. 2562 เวลา 10:40 น. 0 75
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^