LASTEST NEWS

23 ส.ค. 2562สมศ.ย้ำชัดไม่ประเมินโรงเรียนจัดฉาก หากพบพฤติกรรมการต้อนรับใหญ่โต จะเดินทางกลับทันที 23 ส.ค. 2562(รับหลายจังหวัด) สพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 52 อัตรา  23 ส.ค. 2562โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท รับสมัครพนักงานราชการครู วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  23 ส.ค. 2562โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท 22 ส.ค. 2562ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 5 อัตรา 22 ส.ค. 2562เรื่องเล่าครูที่ไม่อยากย้ายกลับบ้าน กับ ครูที่อยากย้ายกลับบ้านแต่ไม่ได้ย้าย 22 ส.ค. 2562ประธานกพฐ.วอนทุกฝ่ายช่วยกันหาทางออกให้รร.ขนาดเล็ก การยุบหรือควบรวม ไม่ใช่การแก้ปัญหาหนทางเดียว  22 ส.ค. 2562สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา 22 ส.ค. 2562โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการครู 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 22 ส.ค. 2562รับเยอะ !! โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

usericon

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT
ผู้รายงาน     นางวารุณี วงศ์รัตน์
โรงเรียน เทศบาล1 สว่างวิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย
ปีที่รายงาน     2560
บทคัดย่อ
    การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ 4 MAT เรื่อง จำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง จำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบ 4 MAT
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองหนองคาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 41 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบแบบ 4 MAT จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เพื่อใช้วัดความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (P) 0.43 ถึง 0.69 และค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.58 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.88 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบ 4 MAT แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) ตั้งแต่ 0.28 ถึง 0.90 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t–test (Dependent Samples) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
    1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ คือ 77.07/77.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
            2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง จำนวนเต็ม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.6240 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.40 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 62.40
            3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ของการจัดการเรียนรู้ แบบ
4 MAT เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
            4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57
    โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^