LASTEST NEWS

26 ม.ค. 2564โรงเรียนจิตพิมล (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ประกาศรับสมัครครู 3 อัตรา - สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 26 ม.ค. 2564สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในห้ราชการ ม.ค.-มี.ค.64 25 ม.ค. 2564สทศ.สพฐ.เปิดอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) หลักสูตรผ่านการรับรอง  นับชั่วโมง ว21 ทำวิทยฐานะได้  25 ม.ค. 2564สรุป (ร่าง) เกณฑ์วิทยฐานะครู ปรับใหม่ ล่าสุดที่เห็นชอบโดย ก.ค.ศ. 25 ม.ค. 2564วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ประกาศใช้ 1 พ.ค.64 เข้มคงวิทยฐานะ 4 ปี ลดประเมินเอกสาร ยื่นผ่านระบบออนไลน์ 25 ม.ค. 2564แนะนำคุณครูครับ หลักสูตรอบรมออนไลน์ เก็บชั่วโมง ว21 จำนวน 20 ชั่วโมง คุรุพัฒนารับรองแล้ว! 24 ม.ค. 2564โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 - 719 คน มีรองผอ.ได้ 1 คน 24 ม.ค. 2564สพฐ. จัดทำรูปแบบการพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานที่จะลดภาระงานครูทั้งระบบ 24 ม.ค. 2564สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 25 ม.ค.-5 ก.ค.2564 24 ม.ค. 2564โรงเรียนวัดแพรกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
	ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการ ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้ กลุ่มสาระการ

โดย เมื่อ 27 มี.ค. 2558 เวลา 01:13 น.

493 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย wareenagolf เมื่อ 27 มี.ค. 2558 เวลา 00:14 น.

466 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย  แบบกระบวนการ  6 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทย แบบกระบวนการ 6

โดย bussbabee เมื่อ 26 มี.ค. 2558 เวลา 14:12 น.

492 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย bjeim2520 เมื่อ 25 มี.ค. 2558 เวลา 19:38 น.

390 0    
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบต

โดย nungpooh เมื่อ 25 มี.ค. 2558 เวลา 14:02 น.

489 0    
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “มหัศจรรย์ชีวิตพื รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “มหัศจรรย์ชีวิตพื

โดย t4115127 เมื่อ 24 มี.ค. 2558 เวลา 23:02 น.

493 0    
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  กลุ่มสาระก การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระก

โดย 10022524 เมื่อ 24 มี.ค. 2558 เวลา 20:28 น.

790 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย bjeim2520 เมื่อ 24 มี.ค. 2558 เวลา 01:01 น.

483 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย bjeim2520 เมื่อ 23 มี.ค. 2558 เวลา 14:09 น.

414 0    
ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ จำนวนที่ ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ จำนวนที่

โดย 053459658 เมื่อ 23 มี.ค. 2558 เวลา 07:36 น.

491 0    
ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ จำนวนที่ ผลการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ จำนวนที่

โดย 053459658 เมื่อ 23 มี.ค. 2558 เวลา 07:15 น.

676 0    
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา  เรื่อง  เทคโนโลยี การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา เรื่อง เทคโนโลยี

โดย preecha24 เมื่อ 23 มี.ค. 2558 เวลา 01:15 น.

478 0    
ผลการใช้แบบฝึกตามแนวคิดการจัดกรอบมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ ผลการใช้แบบฝึกตามแนวคิดการจัดกรอบมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์

โดย kanoneam เมื่อ 22 มี.ค. 2558 เวลา 11:06 น.

412 0    
การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับนักเรี การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับนักเรี

โดย nnonnapha เมื่อ 22 มี.ค. 2558 เวลา 10:15 น.

495 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช

โดย chamaiporn เมื่อ 22 มี.ค. 2558 เวลา 09:02 น.

483 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ส รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ : ส

โดย jittinee เมื่อ 21 มี.ค. 2558 เวลา 09:07 น.

624 0    
เผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงาน

โดย bjeim2520 เมื่อ 20 มี.ค. 2558 เวลา 11:52 น.

508 0    
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนา รายงานการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนา

โดย kanchanaphat เมื่อ 20 มี.ค. 2558 เวลา 00:18 น.

502 0    
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โดย nattiya12 เมื่อ 19 มี.ค. 2558 เวลา 12:59 น.

527 0    
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาร รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาร

โดย lukawa99999 เมื่อ 19 มี.ค. 2558 เวลา 10:43 น.

548 0    
^