LASTEST NEWS

06 ส.ค. 2563กศจ.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 06 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 06 ส.ค. 2563กศจ.ราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563กศจ.ร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563กศจ.ตาก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563กศจ.นราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 05 ส.ค. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 05 ส.ค. 2563กศจ.อุตรดิตถ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 05 ส.ค. 2563ถกศบค.7 ส.ค.ปลดล็อครร.4,500แห่งเรียนonsite 100%

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์   ระดับปฐมว การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ระดับปฐมว

โดย เมื่อ 07 ก.ย. 2557 เวลา 18:05 น.

375 0    
Best Practice เรื่อง “มหัศจรรย์การอ่านแจกลูกสะกดคำและคำคล้องจองม Best Practice เรื่อง “มหัศจรรย์การอ่านแจกลูกสะกดคำและคำคล้องจองม

โดย krupoo2010 เมื่อ 07 ก.ย. 2557 เวลา 17:10 น.

838 0    
การพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมั การพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมั

โดย pornnipha เมื่อ 07 ก.ย. 2557 เวลา 16:52 น.

462 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน รายงานการพัฒนาเอกสารประการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

โดย chamaiporn เมื่อ 07 ก.ย. 2557 เวลา 14:12 น.

416 0    
รายงานการพัฒนาเอกสารประการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน รายงานการพัฒนาเอกสารประการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

โดย chamaiporn เมื่อ 07 ก.ย. 2557 เวลา 14:04 น.

325 0    
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

โดย 10022524 เมื่อ 07 ก.ย. 2557 เวลา 13:30 น.

380 0    
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)  เรื่อ รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) เรื่อ

โดย เมื่อ 07 ก.ย. 2557 เวลา 11:11 น.

398 0    
ชื่อเรื่อง			การประเมินโครงการธนาคารขยะเพื่อลดโลกร้อน ของโรงเรีย ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการธนาคารขยะเพื่อลดโลกร้อน ของโรงเรีย

โดย sirisak เมื่อ 07 ก.ย. 2557 เวลา 09:57 น.

394 0    
แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหารูปเรขาคณิต โดยใช้วิธีการสอนแบบ PBL ช แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหารูปเรขาคณิต โดยใช้วิธีการสอนแบบ PBL ช

โดย เมื่อ 07 ก.ย. 2557 เวลา 08:48 น.

893 0    
ชุดการเรียนรู้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกับเทคนิค TAI ชุดการเรียนรู้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ร่วมกับเทคนิค TAI

โดย เมื่อ 07 ก.ย. 2557 เวลา 08:45 น.

755 0    
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โดย w255000 เมื่อ 07 ก.ย. 2557 เวลา 08:10 น.

578 0    
รายงานผลการใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดวัฏจักรการเรีย รายงานผลการใช้ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดวัฏจักรการเรีย

โดย suchamon30 เมื่อ 07 ก.ย. 2557 เวลา 03:29 น.

422 0    
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเมืองมุกวิทยา รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเมืองมุกวิทยา

โดย ratchanee เมื่อ 06 ก.ย. 2557 เวลา 22:17 น.

460 0    
การพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรี การพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของโรงเรี

โดย CHUSAI เมื่อ 06 ก.ย. 2557 เวลา 19:14 น.

407 0    
การจัดประสบการณ์แบบโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง  วิทยาศาส การจัดประสบการณ์แบบโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาส

โดย nongnulek เมื่อ 06 ก.ย. 2557 เวลา 15:47 น.

483 0    
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

โดย satasom เมื่อ 05 ก.ย. 2557 เวลา 20:44 น.

502 0 satasom 05 ก.ย. 2557 เวลา 20:49 น.
การใช้กลวิธีการเรียนแบบไตร่ตรองเพื่อพัฒนาความสามารถ การใช้กลวิธีการเรียนแบบไตร่ตรองเพื่อพัฒนาความสามารถ

โดย BenchapornB เมื่อ 05 ก.ย. 2557 เวลา 14:56 น.

439 0    
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยร รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยร

โดย patchareecha เมื่อ 05 ก.ย. 2557 เวลา 13:13 น.

454 0    
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

โดย 10022524 เมื่อ 05 ก.ย. 2557 เวลา 10:24 น.

397 0    
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

โดย 10022524 เมื่อ 29 ส.ค. 2557 เวลา 19:34 น.

478 0 10022524 05 ก.ย. 2557 เวลา 10:15 น.
^