LASTEST NEWS

06 ส.ค. 2563กศจ.ลพบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 06 ส.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 06 ส.ค. 2563กศจ.ราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563กศจ.ร้อยเอ็ด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563กศจ.ตาก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 06 ส.ค. 2563กศจ.นราธิวาส ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 05 ส.ค. 2563กศจ.ชัยนาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 05 ส.ค. 2563กศจ.อุตรดิตถ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 05 ส.ค. 2563ถกศบค.7 ส.ค.ปลดล็อครร.4,500แห่งเรียนonsite 100%

ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะก รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะก

โดย aris2557 เมื่อ 09 ก.ย. 2557 เวลา 13:44 น.

501 0    
การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธของโรงเรียนมัธยมหลวง การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวพุทธของโรงเรียนมัธยมหลวง

โดย krusuphapair เมื่อ 09 ก.ย. 2557 เวลา 10:55 น.

430 0    
	การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมัธยมหล การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมัธยมหล

โดย krusuphapair เมื่อ 09 ก.ย. 2557 เวลา 10:53 น.

444 0    
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

โดย dao2519 เมื่อ 09 ก.ย. 2557 เวลา 09:13 น.

488 0    
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative การพัฒนารูปแบบการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative

โดย wilawan123 เมื่อ 09 ก.ย. 2557 เวลา 08:13 น.

383 0    
การพัฒนาหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมการสอนชุด การพัฒนาหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมการสอนชุด "เรียนรู้เรื่องการเง

โดย wilawan123 เมื่อ 09 ก.ย. 2557 เวลา 08:09 น.

357 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย wilawan123 เมื่อ 09 ก.ย. 2557 เวลา 08:08 น.

358 0    
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์การแก้โจทย์ปัญหาที่จัดการเรียน การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์การแก้โจทย์ปัญหาที่จัดการเรียน

โดย sirisak เมื่อ 09 ก.ย. 2557 เวลา 02:30 น.

494 0    
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โดย chachala เมื่อ 09 ก.ย. 2557 เวลา 00:31 น.

333 0    
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ                  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ

โดย janponto เมื่อ 08 ก.ย. 2557 เวลา 22:11 น.

360 0    
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม ประถมศึกษาปีที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสม ประถมศึกษาปีที่ 4

โดย doungma เมื่อ 08 ก.ย. 2557 เวลา 22:09 น.

423 0    
รายงานผลการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่มด้วยกระดาษเส้น เพื่อ รายงานผลการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่มด้วยกระดาษเส้น เพื่อ

โดย เมื่อ 08 ก.ย. 2557 เวลา 20:14 น.

501 0    
รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขี รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขี

โดย innova เมื่อ 08 ก.ย. 2557 เวลา 14:56 น.

424 0    
การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยม การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยม

โดย innova เมื่อ 08 ก.ย. 2557 เวลา 14:55 น.

386 0    
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โดย pornnipha เมื่อ 08 ก.ย. 2557 เวลา 10:04 น.

403 0    
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

โดย 10022524 เมื่อ 08 ก.ย. 2557 เวลา 08:49 น.

471 0    
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม

โดย 10022524 เมื่อ 08 ก.ย. 2557 เวลา 08:45 น.

376 0    
การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำ การศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำ

โดย kruratchada เมื่อ 08 ก.ย. 2557 เวลา 03:45 น.

404 0    
รายงานการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายงานการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

โดย oiljung เมื่อ 08 ก.ย. 2557 เวลา 03:16 น.

415 0    
การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์   ระดับปฐมว การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ระดับปฐมว

โดย เมื่อ 07 ก.ย. 2557 เวลา 18:05 น.

375 0    
^