รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอา
LASTEST NEWS

20 ส.ค. 2561ด่วน! ราชกิจจานุเบกษา กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561 20 ส.ค. 2561ก.ค.ศ.จัดประชุมปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ คัดครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ - เพื่อให้การดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ 20 ส.ค. 2561"หมอธี"ประกาศเลิกใช้ครูทำธุรการ ทุ่ม3พันล้านจ้างจนท. 20 ส.ค. 2561ด่วน! สถ.เตรียมพร้อมเรียกบรรจุ "ขรก.-พนง.ท้องถิ่น" รอบ 5 29-30 ส.ค.นี้ 20 ส.ค. 2561หั่นTCASเหลือ6เดือนครึ่ง-ลดค่าสมัครเป็นวิชาละ100 20 ส.ค. 2561ไม่ลดข้าราชการ เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล 20 ส.ค. 2561"ครูน้อย"โดนหางเลข"ขนมจีนคลุกน้ำปลา" ถูก ป.ป.ช. ไต่สวนด้วย 20 ส.ค. 2561"หมอธี"นำทีมประเมินคุณภาพแนวใหม่ 20 ส.ค. 2561ครูผู้ช่วยปี61 กรอกเลขข้อสอบ ภาก ก ผิดทุกชุด 20 ส.ค. 2561ห่วงครูผู้น้อยรับบาปทุจริตอาหารกลางวัน

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอา

usericon

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอา
เรื่องที่ศึกษา    :     รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานเกษตร) สาระเพิ่มเติม ง22201ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด ข้าว :
ธัญญาหารแห่งความพอเพียง โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 อำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่อผู้ศึกษา    : กมล เครือซุย
ปีที่ศึกษา    :     2556
บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สาระเพิ่มเติม ง22201ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด ข้าว : ธัญญาหารแห่งความพอเพียง โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มีกลุ่มประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 11 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สาระเพิ่มเติม ง22201 ชุด ข้าว : ธัญญาหารแห่งความพอเพียง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน ชุด ข้าว : ธัญญาหารธัญญาหารแห่งความพอเพียง 3) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สาระเพิ่มเติม ง22201 ชุด ข้าว : ธัญญาหารแห่งความพอเพียง 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สาระเพิ่มเติม ง22201 ชุด ข้าว : ธัญญาหารแห่งความพอเพียง เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 2) เอกสารประกอบการเรียน ชุด ข้าว : ธัญญาหารแห่งความพอเพียง จำนวน 6 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ การหาค่าประสิทธิภาพของเครื่องมือ (E1/E2) ค่าดัชนีประสิทธิผล(E.I) ค่าเฉลี่ย (m) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) หาค่าสถิติพื้นฐานร้อยละ และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent Samples)
ผลการศึกษาพบว่า
1.    เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สาระเพิ่มเติม ง22201ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด ข้าว : ธัญญาหารแห่งความพอเพียง โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.03/84.24 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
2.    ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สาระเพิ่มเติม ง22201ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด ข้าว : ธัญญาหารแห่งความพอเพียง โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เท่ากับ 0.617 หมายถึง เมื่อนักเรียนได้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ข้าว : ธัญญาหารแห่งความพอเพียง แล้วนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.70
3.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนรู้ตามเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สาระเพิ่มเติม ง22201ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด ข้าว : ธัญญาหารแห่งความพอเพียง ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4.    นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สาระเพิ่มเติม ง22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุด ข้าว : ธัญญาหารแห่งความพอเพียง โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ในระดับมากที่สุด

kamon1234 14 ธ.ค. 2556 เวลา 12:48 น. 0 362
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^