LASTEST NEWS

17 ก.พ. 2563โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนชายล้วนหกแผ่นดิน #ประกาศ เป็นโรงเรียนปลอดการบ้าน เริ่มปีการศึกษา 2563 17 ก.พ. 2563โรงเรียนวัดบวรนิเวศ รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ เงินเดือน 13,000.-บาท (มีประกันสังคม และที่พัก) 17 ก.พ. 2563"ณัฏฐพล"เร่งปรับมาตรฐานการเรียนการสอน 17 ก.พ. 2563ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 17 ก.พ. 2563สพฐ.แจ้งโอนเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม 17 ก.พ. 25637,000โรงเรียนประถมจ่อเลิกขยายโอกาส 17 ก.พ. 2563สพม.40 ประกาศผลสอบพนักงานราชการ แล้ว! 16 ก.พ. 2563คุรุสภาให้การรับรองปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 16 ก.พ. 2563ในอีก 10-15 ปีข้างหน้า อาชีพรับราชการครูจะถือเป็นทางเลือกที่ดีอยู่มั้ย 16 ก.พ. 2563ใกล้ที่ไหนไปสมัคร !! สพฐ. และ สอศ. เปิดสอบพนักงานราชการ 144 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 18,000.-บาท

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างวัตถุสามมิติโดยใช

usericon

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างวัตถุสามมิติโดยใช
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างวัตถุสามมิติโดยใช้
โปรแกรมโปรเดสทอป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย    นางลัชชญา โพสุวัน ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

ปีที่ทำการวิจัย        ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างวัตถุสามมิติโดยใช้โปรเดสทอป โดยมีค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 : ไม่ต่ำกว่า 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างวัตถุสามมิติโดยใช้โปรเดสทอป 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างวัตถุสามมิติโดยใช้โปรแกรม
โปรเดสทอป ระยะเวลาที่ศึกษาค้นคว้าคือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ประชากร คือ นักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม จำนวน 20 คน โดยมีตัวแปรที่ศึกษา คือ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างวัตถุสามมิติโดยใช้โปรแกรม
โปรเดสทอป ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างวัตถุ
สามมิติโดยใช้โปรแกรมโปรเดสทอป 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างวัตถุสามมิติด้วยโปรแกรมโปรเดสทอป และ 3) ความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
การสร้างวัตถุสามมิติโดยใช้โปรแกรมโปรเดสทอป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างวัตถุสามมิติโดยใช้โปรแกรมโปรเดสทอป มีทั้งหมด 10 หน่วยการเรียนรู้ 2) แผนจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การจัดการเรียนการสอน แบบทฤษฎีของ Robert Gagne มาประยุกต์ใช้ จำนวน 10 แผน แผนละ
2 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องการสร้างวัตถุสามมิติโดยใช้โปรแกรมโปรเดสทอป แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างวัตถุสามมิติโดยใช้โปรแกรมโปรเดสทอป

ผลการวิจัยพบว่า

1)    ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสร้างวัตถุสามมิติโดยใช้
โปรแกรมโปรเดสทอปสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินการโดยผู้วิจัยเป็น
ผู้สอนด้วยตนเอง โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีของกาเย่ จำนวน 10 แผน รวม 20 ชั่วโมง ผลของการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างวัตถุสามมิติโดยใช้โปรแกรม
โปรเดสทอป สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่า 83.70 / 81.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน80/80 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
2)    ผลสัมฤทธิ์ทางการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้างวัตถุสามมิติโดยใช้โปรแกรม
โปรเดสทอป สำหรับนักเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างวัตถุสามมิติโดยใช้โปรแกรมโปรเดสทอป สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนำทฤษฎีของกาเย่ มาประยุกต์ใช้สูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
3)    ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การสร้างวัตถุสามมิติโดยใช้โปรแกรมโปรเดสทอป สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมของผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ( = 4.26 , S.D. = 0.04)

latchaya 09 ธ.ค. 2556 เวลา 13:55 น. 0 620
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^