LASTEST NEWS

19 มี.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 19 มี.ค. 2562กศจ.อุทัยธานี ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 19 มี.ค. 2562กศจ.ราชบุรี ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 19 มี.ค. 2562กศจ.สระบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 43 อัตรา รายงานตัว 29มี.ค.62 19 มี.ค. 2562กศจ.เชียงราย ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 19 มี.ค. 2562เงินดี โบนัสสูง!! “ซีพีออลล์” เปิดรับพนักงาน 35,000 อัตรา รับวุฒิม.6,ปวช,ปวส.,ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก ทั่วประเทศ 19 มี.ค. 2562การเปลี่ยนแปลงสำนักงานศึกษาธิการภาคใหม่ มีผลต่อการเรียกบัญชีครูผู้ช่วยจาก กศจ.อื่น 19 มี.ค. 2562กศจ.ลพบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 33 อัตรา รายงานตัว 29มี.ค.62 19 มี.ค. 2562ตัวอย่างการเลื่อนเงินเดือนร้อยละข้าราชการครูฯ ทุกอันดับตำแหน่งและวิทยฐานะ 19 มี.ค. 2562โรงเรียนบ้านพญาไพร รับสมัครครูทวิภาษา ตั้งแต่ 25-27 มีนาคม 2562

โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยครู เทศบาลนครนนทบุรี ทุกตำแหน่ง

usericon

โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยครู เทศบาลนครนนทบุรี ทุกตำแหน่ง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559
โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้
>> ตำแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ
1. สานักปลัดเทศบาล
1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
2. สานักการคลัง
1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จานวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง จานวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จานวน 1 อัตรา
3. สานักการช่าง
1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา จานวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล จานวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จานวน 6 อัตรา
6. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จานวน 1 อัตรา
4. กองวิชาการและแผนงาน
1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
5. สานักการศึกษา
1. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (คหกรรมศาสตร์) จานวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ภาษาไทย) จานวน 4 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ฟิสิกส์) จานวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ภาษาอังกฤษ) จานวน 4 อัตรา
5. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (บรรณารักษ์) จานวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (คอมพิวเตอร์) จานวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (คณิตศาสตร์) จานวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (นาฏศิลป์) จานวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ดนตรีไทย) จานวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งผู้ช่วย (ดนตรีสากล) จานวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งผู้ช่วยครู(พลศึกษา) จานวน 2 อัตรา
12. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 2 อัตรา
13. ตำแหน่งผู้ช่วยครูปฐมวัย จานวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
6. กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักสันทนาการ จานวน 4 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จานวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินละบัญชี จานวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จานวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จานวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน จานวน 1 อัตรา
>>> ตำแหน่งสาหรับผู้มีทักษะ
1. สานักปลัดเทศบาล
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา
2. สานักการช่าง
1. ตำแหน่งช่างเครื่องสูบน้า จานวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จานวน 7 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จานวน 3 อัตรา
3. กองวิชาการและแผนงาน
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา
4. สานักการศึกษา
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จานวน 3 อัตรา
5. กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จานวน 4 อัตรา
6. แขวงท่าทราย
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา
>> พนักงานจ้างทั่วไป
1. สานักปลัดเทศบาล
1. ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ จานวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จานวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานวิทยุ จานวน 1 อัตรา
2. สานักการคลัง
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารวจข้อมูล จานวน 3 อัตรา
3. สานักการช่าง
1. ตำแหน่งคนงาน จานวน 24 อัตรา
2. ตำแหน่งคนสวน จานวน 6 อัตรา
4. สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ทั่วไป จานวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งคนงาน จานวน 6 อัตรา
5. สานักการศึกษา
1. ตำแหน่งคนครัว จานวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งภารโรง จานวน 1 อัตรา
6. กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
1. ตำแหน่งภารโรง จานวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก
ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครเเละยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.– 12.00 น. พักเที่ยงเวลา 12.00 น. – 13.00 น. และเริ่มสมัครช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 (โปรดเเต่งกายสุภาพ)
ดูประกาศสอบเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศสอบ

สนใจสอบถามแนวข้อสอบได้ที่นี้

Line ID : bowei2517
Tel :0921508652
E-Mail : bowei2559@gmail.com
1.โอนเงินตามจำนวน(ราคา)มาที่ เลขที่บัญชีด้านล่าง↓
**ช่องทางการชำระเงิน**
ชื่อบัญชี : น.ส.อรชุมา กองเงิน
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 913-2-09461-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 774-0-25668-4 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี 517-2-06277-9 ออมทรัพย์
2. แจ้งสลิปการโอน ส่งมาที่
พร้อมแจ้งอีเมลล์ที่ใช้รับไฟล์แนวข้อสอบ pdf (หากซื้อเป็นไฟล์)
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ (กรณีสั่งซื้อเป็นหนังสือ ส่งฟรีEMS)
พิเศษโอนวันนี้ในราคาสุดคุ้มเพียง !!!
รูปแบบไฟล์pdf - เพียง 390 บาท **ส่งทางe-mail**
รูปเล่ม 690 บาทเท่านั้น!!! **ส่งฟรีEMS**

ประกาศสอบ เทศบาลนครนนทบุรี
เปิดสอบ เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ เทศบาลนครนนทบุรี
สถานที่สอบ เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศผลสอบ เทศบาลนครนนทบุรี
รายงานตัว เทศบาลนครนนทบุรี
ติดต่อ เทศบาลนครนนทบุรี http://nakornnont.go.th/

เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้อง : http://xn--22cer2dgm1bgk7ae6autb8qf3k5byfifg.blogspot.com/
bbtt2051 19 พ.ค. 2559 เวลา 17:49 น. 0 115
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^