LASTEST NEWS

23 ก.ย. 2561เตรียมตัวลุย! (คาดการณ์) กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ล็อตใหม่ สพฐ./ท้องถิ่น/อาชีวะ/กศน. 23 ก.ย. 2561กรมชลประทาน เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 26 อัตรา สมัคร 1 - 24 ตุลาคม 2561 23 ก.ย. 2561อายุ38ปี ทำงานเอกชนอยู่ สนใจสมัครเป็นข้าราชการครู/ยังมีโอกาสอยู่ไหม? 21 ก.ย. 2561กศจ.นครราชสีมา รวมลิงค์ สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 21 ก.ย. 2561ตัดสินใจไม่ถูกกับการเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองในอนาคต "ครูผู้ช่วย 1/2561" 21 ก.ย. 2561นักวิชาการ แนะ ศธ. ทบทวนบรรจุครูจบไม่ตรงสายสอนประถม ส่อกระทบพัฒนาการเด็ก 21 ก.ย. 2561พิจิตรวิกฤตโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีครูส่อเค้าบาน 21 ก.ย. 2561ไม่ต้องผ่านภาค ก 220 อัตรา ม.นวมินทราธิราช เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (สมัครออนไลน์) 20 ก.ย. 2561ข่าวดีได้เฮ!! สพฐ.เปิดสอบครูธุรการ 16,000 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส.ไม่ต้องมีวุฒิครู 20 ก.ย. 2561กยศ. หักเงินเดือนลูกหนี้ 1 ล้านราย มีองค์กรนายจ้างถึง 1 แสนแห่ง

โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยครู เทศบาลนครนนทบุรี ทุกตำแหน่ง

usericon

โหลดแนวข้อสอบ ผู้ช่วยครู เทศบาลนครนนทบุรี ทุกตำแหน่ง

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559
โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้
>> ตำแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ
1. สานักปลัดเทศบาล
1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
2. สานักการคลัง
1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จานวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง จานวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จานวน 1 อัตรา
3. สานักการช่าง
1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา จานวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล จานวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จานวน 6 อัตรา
6. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จานวน 1 อัตรา
4. กองวิชาการและแผนงาน
1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา
5. สานักการศึกษา
1. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (คหกรรมศาสตร์) จานวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ภาษาไทย) จานวน 4 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ฟิสิกส์) จานวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ภาษาอังกฤษ) จานวน 4 อัตรา
5. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (บรรณารักษ์) จานวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (คอมพิวเตอร์) จานวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (คณิตศาสตร์) จานวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (นาฏศิลป์) จานวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ดนตรีไทย) จานวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งผู้ช่วย (ดนตรีสากล) จานวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งผู้ช่วยครู(พลศึกษา) จานวน 2 อัตรา
12. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 2 อัตรา
13. ตำแหน่งผู้ช่วยครูปฐมวัย จานวน 1 อัตรา
14. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา
6. กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักสันทนาการ จานวน 4 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จานวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินละบัญชี จานวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จานวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จานวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน จานวน 1 อัตรา
>>> ตำแหน่งสาหรับผู้มีทักษะ
1. สานักปลัดเทศบาล
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา
2. สานักการช่าง
1. ตำแหน่งช่างเครื่องสูบน้า จานวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จานวน 7 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จานวน 3 อัตรา
3. กองวิชาการและแผนงาน
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา
4. สานักการศึกษา
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จานวน 3 อัตรา
5. กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จานวน 4 อัตรา
6. แขวงท่าทราย
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา
>> พนักงานจ้างทั่วไป
1. สานักปลัดเทศบาล
1. ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ จานวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จานวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานวิทยุ จานวน 1 อัตรา
2. สานักการคลัง
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารวจข้อมูล จานวน 3 อัตรา
3. สานักการช่าง
1. ตำแหน่งคนงาน จานวน 24 อัตรา
2. ตำแหน่งคนสวน จานวน 6 อัตรา
4. สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ทั่วไป จานวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งคนงาน จานวน 6 อัตรา
5. สานักการศึกษา
1. ตำแหน่งคนครัว จานวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งภารโรง จานวน 1 อัตรา
6. กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
1. ตำแหน่งภารโรง จานวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก
ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครเเละยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.– 12.00 น. พักเที่ยงเวลา 12.00 น. – 13.00 น. และเริ่มสมัครช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 (โปรดเเต่งกายสุภาพ)
ดูประกาศสอบเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศสอบ

สนใจสอบถามแนวข้อสอบได้ที่นี้

Line ID : bowei2517
Tel :0921508652
E-Mail : bowei2559@gmail.com
1.โอนเงินตามจำนวน(ราคา)มาที่ เลขที่บัญชีด้านล่าง↓
**ช่องทางการชำระเงิน**
ชื่อบัญชี : น.ส.อรชุมา กองเงิน
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 913-2-09461-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 774-0-25668-4 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี 517-2-06277-9 ออมทรัพย์
2. แจ้งสลิปการโอน ส่งมาที่
พร้อมแจ้งอีเมลล์ที่ใช้รับไฟล์แนวข้อสอบ pdf (หากซื้อเป็นไฟล์)
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ (กรณีสั่งซื้อเป็นหนังสือ ส่งฟรีEMS)
พิเศษโอนวันนี้ในราคาสุดคุ้มเพียง !!!
รูปแบบไฟล์pdf - เพียง 390 บาท **ส่งทางe-mail**
รูปเล่ม 690 บาทเท่านั้น!!! **ส่งฟรีEMS**

ประกาศสอบ เทศบาลนครนนทบุรี
เปิดสอบ เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ เทศบาลนครนนทบุรี
สถานที่สอบ เทศบาลนครนนทบุรี
ประกาศผลสอบ เทศบาลนครนนทบุรี
รายงานตัว เทศบาลนครนนทบุรี
ติดต่อ เทศบาลนครนนทบุรี http://nakornnont.go.th/

เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้อง : http://xn--22cer2dgm1bgk7ae6autb8qf3k5byfifg.blogspot.com/
bbtt2051 19 พ.ค. 2559 เวลา 17:49 น. 0 89
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^