LASTEST NEWS

02 ก.ค. 2563สพป.สกลนคร เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 25 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 8 - 14 กรกฏาคม 2563  02 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 02 ก.ค. 2563ศธ.แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จำกัดจำนวนคน 02 ก.ค. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ บรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 18 02 ก.ค. 2563ก.ค.ศ.ยันเด็กจบใหม่ไม่เสียเปรียบสอบครูผู้ช่วย 02 ก.ค. 2563สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 6 อัตรา สมัคร 10-20 ก.ค.2563 02 ก.ค. 2563สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 13 อัตรา สมัคร 9-15 ก.ค.2563 02 ก.ค. 2563รู้หรือไม่!!! บทบาทหน้าที่ของคุรุสภา มีอะไรบ้าง? 02 ก.ค. 2563THE EXIT : สอบบรรจุครูค้างบัญชี ตอน 1 02 ก.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 11 จำนวน 8 อัตรา - รายงานตัว 9 กรกฎาคม 2563

การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเร

usericon

ชื่อนวัตกรรม    การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านดุหุน
ชื่อจัดทำ    นางอมราพร ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุหุน
ระยะเวลาดำเนินการ    ปีการศึกษา 2555-2556

บทสรุป

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนให้ได้มาตรฐานตามระดับชั้นเรียน
    2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการมีนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนตามความสามารถพื้นฐานของนักเรียน
    3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
    4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน

การดำเนินการ
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
    1) กิจกรรมภาษาไทยวันนี้ ดำเนินการดังนี้
     ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 มอบหมายนักเรียนค้นหาคำศัพท์ในบทเรียนแต่ละชั้นของตนเองเมื่อได้คำศัพท์แล้วนักเรียนค้นหาคำอ่านและความหมายของคำในบทเรียนแล้วนำมาแต่งประโยคโดยศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานหรือหนังสือจากห้องสมุดซึ่งครูจะมอบหมายให้วันละ 1 คน คนละ 1 คำ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป โดยส่งให้ครูตรวจความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนมานำเสนอ หน้าเสาธง จากนั้นให้นักเรียนเขียนในกระดานที่เตรียมไว้และให้นักเรียนจดบันทึกคำเหล่านั้นลงในสมุดภาษาไทยวันละคำทุกวัน ส่งให้ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตรวจทุกสัปดาห์และครูรายงานให้ผู้บริหารทราบเดือนละครั้ง


    2) กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน ดำเนินการดังนี้
     ครูประจำชั้นมอบหมายให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือจากห้องสมุดหรือจากแหล่งเรียนรู้อื่น เช่น มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องสมุด ตะกร้าหนังสือ หรือหนังสือพิมพ์ ตามที่นักเรียนสนใจ จากนั้นเมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วให้นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านแล้วบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่าน สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง แล้วนำไปส่งให้ครูประจำชั้นตรวจผลงานทุกสัปดาห์
    3) กิจกรรมหนังสือเล่มโปรด ดำเนินการดังนี้
     ครูประจำชั้นมอบหมายให้นักเรียนเลือกหนังสือเล่มโปรดที่นักเรียนอยากอ่านในช่วงวันปิดภาคเรียนโดยให้นักเรียนยืมหนังสือไปอ่านที่บ้านพร้อมกับบันทึกการอ่านและต้องนำหนังสือมาส่งในวันแรกของการเปิดภาคเรียนแล้วนำบันทึกการอ่านไปส่งให้ครูประจำชั้นตรวจผลงาน                
4) กิจกรรมมอบหนังสือให้ลูกรัก ดำเนินการดังนี้
     ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนจัดหาหนังสืออ่านนอกเวลาคนละ 1 เล่ม ให้นักเรียนอ่านนอกเวลาและใช้อ่านในกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน
    5) กิจกรรมหนูน้อยนักอ่าน ดำเนินการดังนี้
     ครูประจำชั้นมอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าอ่านหนังสือจากห้องสมุดหรือจากแหล่งเรียนรู้อื่น เช่น มุมหนังสือในห้องเรียน ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต หรือสื่อที่ครูจัดให้เพื่อนำมาบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่าน เลือกตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นอ่านให้เพื่อนฟังทุกวันจันทร์-วันศุกร์วันละ 30 นาที ครูคอยแนะนำให้คำปรึกษา ทุกวันศุกร์สิ้นเดือนมีการประกวดหนูน้อย นักอ่าน เพื่อมอบรางวัลหนูน้อยนักอ่านประจำเดือน ครูผู้รับผิดชอบให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
    6) กิจกรรมคาราวานรักการอ่าน ดำเนินการดังนี้
     ครูผู้รับผิดชอบขอความร่วมมือจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมาร่วมจัดกิจกรรม ครูประจำชั้นมอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าอ่านหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ เพื่อนำมาบันทึกลงในสมุดบันทึกการอ่าน ครูผู้รับผิดชอบให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
     กิจกรรมสำหรับการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนประกอบด้วย
    1) กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ดำเนินการดังนี้    
     ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มอบหมายนักเรียนได้อ่านเรื่องราวที่น่าสนใจจากอ่านหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่นักเรียนสนใจ เพื่อนำมาเขียนเรียงความเป็นหนังสือเล่มเล็กตามความสนใจของนักเรียน ครูให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ครูรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารทราบเดือนละครั้ง
    2) กิจกรรมเขียนตามคำบอก ดำเนินการดังนี้
     ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้นักเรียนฝึกเขียนตามคำบอกวันละ 5 คำ ทุกวัน โดยเริ่มจากคำที่ง่ายไปหายาก คำที่นักเรียนเขียนผิดให้นักเรียนคัดใหม่ให้ถูกต้องและต้องอ่านให้ครูฟังทุกครั้ง ครูรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารทราบเดือนละครั้ง
    3) กิจกรรมค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรม ดำเนินการดังนี้
     ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกำหนดคำศัพท์ที่มีความหมายหรือต้องมีการแปล ให้นักเรียนทำการค้นคว้าจากพจนานุกรมทุกวัน วันละ 5 คำ จดบันทึกในสมุดนำมาอ่านให้ครูฟังทั้งคำศัพท์และความหมาย ครูตรวจผลงานนักเรียนและรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารทราบเดือนละครั้ง
    4) กิจกรรมคัดลายมือ ดำเนินการดังนี้
     ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสอนการคัดลายมือที่ถูกต้องตามหลักการเขียน ให้นักเรียนประมาณ 4-5 บรรทัด จนสามารถคัดลายมือ เขียนคำและประโยคต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ครูตรวจผลงานนักเรียนและรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารทราบเดือนละครั้ง
    5) กิจกรรมดาวนักเขียน ดำเนินการดังนี้
     ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมประชุมชี้แจงครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อแข่งขันทักษะทางการเขียนของนักเรียน เกี่ยวกับการทำหนังสือเล่มเล็ก การเขียนตามคำบอก การค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรม กิจกรรมคัดลายมือ คัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานเด่นที่สุดในแต่ละกิจกรรม มอบเกียรติบัตรของของรางวัลในวันภาษาไทย
ผลที่เกิดจากการนำนวัตกรรมไปใช้
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ได้มาตรฐานตามระดับการเรียนรู้        
    2. ครูสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียน ตามความสามารถของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาได้มาตรฐานตามระดับการเรียนรู้
    3. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในระดับมาก
    4. โรงเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียน ได้มาตรฐานตามระดับการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะในการนำผลการดำเนินงานไปใช้
1.    ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษา หรือให้คำแนะนำให้ความรู้ตลอดจนส่งเสริมในการจัดกิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคล มีความยุติธรรม มีความเป็นกลางเป็นที่ยอมรับตลอดการดำเนินโครงการ
2.    ควรมีการนิเทศ ติดตาม กำกับดูแล ช่วยเหลือและการประเมินผล เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการทั้งเป็นกลุ่มบริหารหัวหน้ากลุ่มสาระและเป็นรายบุคคล แบบกัลยาณมิตรโดยเน้นการมีส่วนร่วม
3.    ครูควรจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและชุมชนได้แก่พฤติกรรมการอ่าน การศึกษาค้นคว้า การใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เสียสละเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม ที่โรงเรียนจัดขึ้น ควรตระหนักและให้ความสนใจและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
4.    การส่งเสริม โรงเรียนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ขยายผลไปสู่ผู้ปกครองเป็นครอบครัวรักการอ่าน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน

kampon 13 พ.ย. 2556 เวลา 11:06 น. 0 732
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^