LASTEST NEWS

25 มี.ค. 2562บอร์ดคุรุสภา ต่ออายุใบอนุญาตฯชั่วคราว 531 ครูเอกชนอีก 2 ปี 25 มี.ค. 2562สมศ.ลุยประเมินภายนอกรอบ4 25 มี.ค. 2562โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รับสมัครครูและลูกจ้างชั่วคราว 57 อัตรา 25 มี.ค. 2562กศจ.หนองบัวลำภู เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 5 จำนวน 16 อัตรา - รายงานตัว 1 เม.ย.2562 25 มี.ค. 2562[ รวมลิงค์ ] ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 25 มี.ค. 2562กศจ.ตราด ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 25 มี.ค. 2562นายกฯขอบคุณ ศธ.-ครู ยกระดับคุณภาพนักเรียน 25 มี.ค. 2562โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (มีบ้านพักครูอยู่ฟรี) 24 มี.ค. 2562สอบครูผู้ช่วยได้ แต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ 24 มี.ค. 2562โรงเรียนประทีปศาสน์ รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา

แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกตำแหน่ง

usericon

แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับที่ 4/2559) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ทางสาขาการบัญชี การจัดการทั่วไป หรือ บริหารธุรกิจ
2. มีประสบการณ์ด้านการเงิน หรือด้านการพัสดุไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านอิเลคทรอนิคส์
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานโสตทัศนศึกษา มาแล้วไม่น่อยกว่า 3 ปี
3. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ได้

3. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะครุศาสตร์
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี
3. มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ สุจริต
4. มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทำงาน

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านงานธุรการในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี

5. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา โสตทัศนศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้สาขา วิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง หรือทางอื่น ที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นี้ได้
2. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ - การเงิน
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ เป็นอย่างดี
4. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถาบัน อุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะวิทยาการจัดการ
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านวิชาการไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านงานประกันคุณภาพ
4. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านดูแลหลักสูตร

8. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานประชุม งานเลขานุการ เช่น การจัดระบบงาน การเตรียม การประชุม งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ มีความรู้ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และ กำหนดงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ ได้
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริบ สามารถแก้ไขสถานการณ์และปัญหาเฉพาะหน้า ได้ดี มีความกระตือรือร้น
5. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

9. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาขาวิชาบริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ และงานเลขานุการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ ความเข้าใจในกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการบริหาร งานสารบรรณและการบริหารมหาวิทยาลัย
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ งานเอกสาร งานจัดเก็บเอกสาร งานเลขานุการ
5. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และ มีความกระตือรือร้น
6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ ปัญหา และสรุปเหตุผล

10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่

11. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
2. มีความรู้ความสามารถในด้านการจัด การพลังงาน ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์
3. มีความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา งานระบบไฟฟ้า
4. ออกแบบงานระบบไฟฟ้าได้
5. ใช้คอมพิวเตอร์ได้

12. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม คอมพิวเตอร์ Microsoft office, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, Access Control, Database for Business Plus.
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร สามารถถ่ายทอด และนำเสนองานได้ดี

13. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัด งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน 21,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาทางการศึกษาพิเศษ หรือ สาขาวิชา ทางครุศาสตร์อื่นที่ผ่านการฝึกอบรม เกี่ยวกับ การเรียนการสอนการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ ที่ ก.ค.ศ. หรือ สกอ. รับรอง
2. สามารถสื่อสารภาษามือไทยเป็นล่ามภาษามือได้ หรือ มีบัตรล่ามภาษามือไทย
3. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

14. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานอนามัยและสุขาภิบาล สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสาธารณสุข
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ การปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การปฐมพยาบาล การดูแลรักษาเบื้องต้น การคุ้มครองผู้บริโภค การให้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และการประชาสัมพันธ์ ได้หลากหลายช่องทาง ในมหาวิทยาลัย
3. มีความรู้ความสามารถ ด้านการบริหารทั่วไป ในมหาวิทยาลัย ได้แก่ หนังสือราชการ การเบิกจ่าย งบประมาณ บริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี สามารถออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลได้
5. เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
7. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และบุคลิกภาพดีใน การบริการ
8. มีประสบการณ์ในการทำงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) อย่างน้อย 1 เรื่อง

15. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ
2. มีความรู้ความสามารถด้านงานสารบรรณ หรือ งานธุรการ
3. มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์
4. สามารถใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติได้อย่างชำนาญ
5. สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อ งานบริหารได้อย่างชำนาญ
6. มีประสบการณ์ในการสรุปโครงการต่างๆ
7. มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้
9. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
10. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถ ปฏิบัติงานตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

16. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ/หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานที่ระบุไว้
2. มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ
3. มีประสบการณ์และสามารถฝึกอบรมการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใน ระดับดีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

17. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
2. มีประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
3. มีประสบการณ์ด้านการดูแล และบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการด้าน ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใน ระดับดี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามได้

18. ตำแหน่ง นักวิจัย ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา
อัตราเงินเดือน 21,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
2. มีวิทยานิพนธ์ หรือประสบการณ์ทำงานวิจัย ทางด้านเทอร์โมอิเล็กทริก
3. มีบทความวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริกตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ
4. มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์โครงสร้าง ผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์

19. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่าง เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

20. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

21. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ
2. มีความรู้ความสามารถด้านการติดตั้งระบบ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ดี
3. มีความรู้ความสามารถในการบริหาร ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
4. สามารถติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อ งานบริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5. สามารถให้คำแนะนำในการใช้งานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้
7. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
8. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถ ปฏิบัติงานตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

22. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ
2. มีความรู้ความสามารถด้านการติดตั้งระบบ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ดี
3. มีความรู้ความสามารถในการบริหาร ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
4. สามารถติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อ งานบริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
5. สามารถให้คำแนะนำในการใช้งานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้
7. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
8. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ชั้น 4 อาคาร 10 ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

##สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อได้ที่##
Tel : 084-6846645
ID Line : Kohokmayy
E-mail : mayyippy555@gmail.com

โอนเงินตามจำนวน(ราคา)มาที่ เลขที่บัญชีด้านล่าง ↓
**ช่องทางการชำระเงิน**
ชื่อบัญชี : น.ส.อรชุมา กองเงิน
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 913-2-09461-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 774-0-25668-4 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี 517-2-06277-9 ออมทรัพย์

แจ้งสลิปการโอน ส่งมาที่
ID Line : Kohokmayy หรือ mayyippy555@gmail.com
พร้อมแจ้งอีเมลล์ที่ใช้รับไฟล์แนวข้อสอบ pdf (หากซื้อเป็นไฟล์)
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ (กรณีสั่งซื้อเป็นหนังสือ ส่งฟรีEMS)

พิเศษโอนวันนี้ในราคาสุดคุ้มเพียง !!!
รูปแบบไฟล์pdf - เพียง 380 บาท **ส่งทางe-mail**
รูปเล่ม 690 บาทเท่านั้น!!! **ส่งฟรีEMS**
mayyippy555 05 พ.ค. 2559 เวลา 11:18 น. 0 110
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^