LASTEST NEWS

26 มี.ค. 2562ไม่ต้องผ่านภาค ก 577 วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับพนักงานราชการ ทั่วประเทศ 26 มี.ค. 2562คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 แห่ง 26 หลักสูตร 26 มี.ค. 2562สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 834 อัตรา *ไม่จำกัดวุฒิ - ป.ตรี ทุกสาขาวิชา 26 มี.ค. 2562การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดสอบบรรจุเข้าทำงาน 454 อัตรา(รับจากบุคคลภายนอก) 26 มี.ค. 2562ปลัดเชื้อ แจงกระบวนการขั้นตอน เปิดสอบท้องถิ่น ปี62 จำนวน 8,529 อัตรา 26 มี.ค. 2562แนะคนรุ่นใหม่-รู้ปัญหาการศึกษาจริงมาดูศธ.-กระทรวงอุดมฯ 26 มี.ค. 2562กอปศ.ส่งข้อเสนอแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก 26 มี.ค. 2562ข่าวดี! ศธจ.ระยอง ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.ชลบุรี 26 มี.ค. 2562แจกฟรี! ระบบเลื่อนเงินเดือนครู แบบ % (เป็น Excel) พัฒนาระบบโดย นายศุภชัย รัววิชา สพม.40 25 มี.ค. 2562โรงเรียนบ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร1-5เม.ย.2562

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สนใจดาวน์โหลดไฟล์ คลิก

usericon

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ ทุกแห่งทั่วประเทศ อัพเดทล่าสุด (จากสนามสอบจริง)

สนใจดาวน์โหลดไฟล์แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ ทุกแห่งทั่วประเทศ คลิกที่นี่ http://vijjadh.blogspot.com/2014/12/blog-post.html


เก็งข้อสอบ เจาะลึกข้อสอบ ตรงประเด็น คู่มือสอบ แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ ทุกแห่งทั่วประเทศ

ประกอบด้วย
ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ ความสามารถด้านการคิดคำนวณ (คณิตศาสตร์พื้นฐาน อนุกรมตัวเลข การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง)
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล (อุปมาอุปไมย เงื่อนไขทางภาษา เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ กรสรุปเหตุผลและตรรกศาสตร์)
-แนวข้อสอบความเข้าใจทางภาษา (การอ่านบทความและความเข้าใจบทความ การสรุปและการตีความจากบทความ)
- แนวข้อสอบการใช้ภาษา (การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา การเรียงลำดับข้อความ การเติมคำลงในช่องว่าง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
10 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
11 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
12 การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
13 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
10 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
11 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
12 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์
13 ความรู้เรื่องการประสานงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
10 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
11 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
12 แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
13 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
10 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
11 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
12 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
13 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุด 1
14 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุด 2
15 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุด 3

นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
10 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
11 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
12 แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ
13 แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
10 การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการศึกษา
11 การจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัตการศึกษาแห่งชาติ
12 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
13 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
14 สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
10 การดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
11 ถาม – ตอบ นักโสตทัศนศึกษา
12 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา

นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
10 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์
11 เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์
12 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลยอธิบาย)

นักเอกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
10 ถาม – ตอบ เกี่ยวกับห้องสมุด
11 ถาม – ตอบ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
12 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
10 กฎหมายทั่วไป
11 กฎหมายปกครอง
12 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
13 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
14 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
10 ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดและบรรณารักษ์
11 แนวข้อสอบวิชาบรรณารักษ์

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สายวิชาการ)
1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
9 แนวข้อสอบการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
10 แนวข้อสอบวิชาความเป็นครู
11 หลักสูตรการเป็นอาจาร์มหาวิทยาลัย
12 แนวข้อสอบหลักสูตรการเป็นอาจาร์มหาวิทยาลัย
13 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

ในส่วนตำแหน่งอื่นที่ยังไม่ได้ลงประกาศ
มีจัดจำหน่ายครบทุกอย่างที่ออกสอบ
สนใจติดต่อสอบถามสั่งซื้อมาที่
LINE ID: vijjadh หรือ โทร 080-450-5746

****1. ไฟล์ PDF ส่งทางอีเมลล์ ราคา 399 บาท จัดส่งทุกวันถึงเที่ยงคืน ****
****2. สั่งปรินท์ เป็นหนังสือ ราคา 899 บาท (ส่ง EMS ทางไปรษณีย์)***
@@@จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ update ใหม่ล่าสุดของตำแหน่งที่กำลังเปิดสอบ@@@
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย :
- แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
- รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย
- รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง
- รายละเอียดเอกสารแนวข้อสอบ จดลิขสิทธิ์ถูกต้อง

******แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ*******
สนใจสอบถาม/ติดต่อสั่งซื้อ :
โทร : 080 450 5746
Line ID : vijjadh
E-mail : vijjadh@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ebookkhosob


กลุ่มรัตนโกสินทร์
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มรภ.พระนคร)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)
กลุ่มภาคเหนือ
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (มร.ชม.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (มร.ลป.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มร.พส.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (มรภ.กพ.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มร.นว.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (มร.พช.)
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (มร.อด.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (มรล.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มร.สน.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มรภ.บร.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (มรภ.สร.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (มกส.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (มชย.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (มรภ.รอ.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.)
กลุ่มภาคกลาง
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (มร.อย.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (มร.รพ.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรว.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มรภ.พบ.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มรภ.กจ.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มรน.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (มร.มจ.)
กลุ่มภาคใต้
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (มร.นศ.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (มรภ.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สข.)
แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.)
dhamvij 26 เม.ย. 2559 เวลา 14:24 น. 0 4,090
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^