LASTEST NEWS

08 ก.ค. 2563กศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศผลสอบ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 08 ก.ค. 2563[ รวมลิงก์ ] ประกาศผลสอบ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 07 ก.ค. 2563ถามดังๆ ถึง "นายกฯ" ควรมีผู้แทนข้าราชการครูฯ ในบอร์ด ก.ค.ศ. หรือไม่ 06 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 06 ก.ค. 2563กศจ.กาฬสินธุ์ เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 จำนวน 13 กลุ่มวิชา 20 อัตรา 06 ก.ค. 2563กศจ.สมุทรปราการ เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี 2563 จำนวน 18 กลุ่มวิชา 45 อัตรา 06 ก.ค. 2563สพฐ.แจ้งโอนจัดสรร ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ก.ค.-ก.ย.63 06 ก.ค. 2563กศจ.สกลนคร อนุมัติขอใช้ บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.อื่น 7 สาขาวิชาเอก รวม 62 อัตรา 06 ก.ค. 2563กศจ.ยโสธร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 6 อัตรา - รายงานตัว 16 กรกฎาคม 2563 06 ก.ค. 2563สพม.9 เปิดสอบพนักงานราชการ 25 อัตรา สมัคร 8-14 กรกฎาคม 2563

รางานผลการใช้คู่มืการจัดประสบการณ์เกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้

usericon

รางานผลการใช้คู่มืการจัดประสบการณ์เกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้
แผนการจัดประสบการณ์ แผนที่ 1            
หน่วย ของเล่นของใช้                          เวลา 20 นาที
เรื่อง การสังเกตและจับคู่สิ่งของที่สีเหมือนกัน              เกม พลิกภาพหาคู่สาระสำคัญ
        การเล่นเกมพลิกภาพหาคู่ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกทักษะการสังเกตสีและเรียนรู้เรื่องสี
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้เด็กสามารถจับคู่สิ่งของและรูปภาพที่มีสีเหมือนกันได้
2. เพื่อให้เด็กสามารถบอกเหตุผลในการจับคู่สิ่งของและรูปภาพที่มีสีเหมือนกันได้
3. เพื่อให้เด็กสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและกติกาในการเล่นเกมได้
4. เพื่อให้เด็กสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน
สาระการเรียนรู้
        1. สาระที่ควรเรียนรู้ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
    1.1 การสังเกตและจับคู่สิ่งของที่สีเหมือนกัน
    1.2 การเล่นเกมพลิกภาพหาคู่
        2. ประสบการณ์สำคัญ ที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก
2.1 ด้านร่างกาย
    - การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
2.2 ด้านอารมณ์ - จิตใจ
    - การเล่นเป็นกลุ่ม
    - การร้องเพลง
2.3 ด้านสังคม
    - การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ
- การแก้ปัญหาในการเล่น
2.4 ด้านสติปัญญา
- การสังเกต
- การอธิบายความเหมือนความต่างของสิ่งต่างๆ
- การนับสิ่งต่างๆ

วิธีการดำเนินกิจกรรม
1. ขั้นนำ เด็กนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลม และร่วมร้องเพลง สีนี้มีไหม (ไม่ทราบนามผู้แต่ง) ดังนี้ “ สีนี้มีไหมใกล้ๆ ตัวหนู มองๆดูสีนี้สีอะไร” เมื่อเพลงจบ ครูชี้หรือชูสิ่งของให้เด็กสังเกตและบอกชื่อสีแล้วให้เด็กหยิบของเล่นของใช้ที่มีสีเดียวกันกับครู (ร้องเพลงและทำกิจกรรมซ้ำโดยครูชี้หรือชูสิ่งของ ให้เด็กสังเกตและบอกชื่อสี)
        2. ขั้นดำเนินกิจกรรม
            2.1 ครูแนะนำเกมใหม่ ชื่อเกมพลิกภาพหาคู่ ประกอบด้วยบัตรภาพเกมจำนวน 3 ชุด คือ เกมชุดกระเป๋าสีเดียวกัน ชุดสีสันร้องเท้าคู่สวย และชุดตุ๊กตาหรรษา
            2.2 เด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงในการเล่นเกมดังนี้ ขณะเล่นเกมเด็กควรเล่นด้วยความเรียบร้อย ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ แบ่งปันกัน รอคอยขณะที่เพื่อนกำลังเล่น เมื่อเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกมือและส่งเสียงร้อง “ไชโย” พร้อมกัน
            2.3 ครูแนะนำอุปกรณ์การเล่นและอธิบายวิธีการเล่นเกม ดังนี้ ครูคว่ำบัตรภาพไว้ แล้วให้เด็กอาสาสมัครหยิบบัตรภาพครั้งละ 2 บัตร แล้วหงายบัตรภาพขึ้นมา ถ้าบัตรภาพทั้งสองบัตรมีสีเดียวกัน แสดงว่าคู่กันได้ ให้เด็กนำบัตรภาพวางไว้คู่กันแล้วเล่นต่อ ถ้าเด็กได้บัตรภาพที่สีต่างกันแสดงว่าไม่เข้าคู่กัน ให้วางบัตรภาพคว่ำไว้ตามเดิม เปลี่ยนให้เพื่อนเป็นคนเล่น เมื่อบัตรภาพหมดเด็กนับจำนวนบัตรภาพเป็นคู่ และบอกจำนวนที่จับคู่ได้
            2.4 แบ่งกลุ่มเด็กเป็น 3 กลุ่ม ด้วยการให้เด็กหยิบของเล่นที่ครูเตรียมไว้ จำนวน 3 สี
สีละ 5 ชิ้น เด็กเข้ากลุ่มตามสีของเล่นที่ตนเองเลือก ส่งตัวแทนรับชุดกิจกรรมเกมพลิกภาพหาคู่            2.5 เด็กแต่ละกลุ่มวางแผนเล่นเกมและปฏิบัติตามแผนที่ร่วมกันวางไว้ โดยปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม
            2.6 เด็กและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน พร้อมกับบอกเหตุผล ในการจับคู่สิ่งของที่สีเหมือนกัน โดยสับเปลี่ยนกันตรวจสอบกับกลุ่มเพื่อน เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วให้เด็กยกมือส่งเสียงร้อง “ไชโย” ครูกล่าวชมเด็กและให้เพื่อนทุกคนปรบมือเพื่อให้กำลังใจ
            2.7 เด็กนำเสนอผลงานของกลุ่มแล้วสับเปลี่ยนเล่นเกมกับกลุ่มของเพื่อน และช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย
        3. ขั้นสรุป
            3.1 ครูและเด็กร่วมกันสนทนาสรุปขั้นตอนการสังเกตสี การจับคู่สิ่งของที่มีสีเหมือนกัน
            3.2 ครูและเด็กร่วมกันสรุปความรู้และความรู้สึกที่ได้รับจากการทำกิจกรรม

สื่อและแหล่งเรียนรู้
        1. สื่อการเรียนรู้
             1.1 เพลงสีนี้มีไหม
            1.2 ของเล่นและของใช้ที่มีสีต่างๆ
             1.3 เกมพลิกภาพหาคู่ จำนวน 3 ชุดๆละ 30 คู่ ลักษณะของเกมเป็นบัตรภาพทำจากกระดาษแข็งขนาด 3×5 เซนติเมตร ติดภาพกระเป๋า รองเท้า ตุ๊กตาสีต่างๆแล้วปิดทับด้วยสติกเกอร์ใสเพื่อความคงทนและสวยงาม ได้แก่
                 - ชุด กระเป๋าสีเดียวกัน ประกอบด้วยบัตรภาพรูปกระเป๋า จำนวน 5 สีๆละ 6 คู่
                - ชุด สีสันรองเท้าคู่สวย ประกอบด้วยบัตรภาพรูปรองเท้า จำนวน 5 สีๆละ 6 คู่
                - ชุด ตุ๊กตาหรรษา ประกอบด้วยบัตรภาพรูปตุ๊กตา จำนวน 5 สีๆละ 6 คู่
การประเมินผล
1. วิธีการ ใช้การสังเกตพฤติกรรมดังนี้
             1.1 การจับคู่สิ่งของและรูปภาพที่มีสีเหมือนกัน
    1.2 การบอกเหตุผลในการจับคู่สิ่งของและรูปภาพที่มีสีเหมือนกัน
    1.3 การปฏิบัติตามข้อตกลงและกติกาในการเล่นเกม
    1.4 การร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
2. เครื่องมือ แบบบันทึกพฤติกรรม
amm555 07 ต.ค. 2556 เวลา 15:18 น. 0 1,190
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^