LASTEST NEWS

21 ต.ค. 2563กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ล็อตแรก 18 กลุ่มวิชา 585 อัตรา - รายงานตัว 29-30 ต.ค. และ 2-4 พ.ย.63 21 ต.ค. 2563ประกาศแล้ว! ผลการสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี2563 (ครั้งที่1/2562) 21 ต.ค. 2563ก.ค.ศ.ปลดล็อกย้ายผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางขึ้นขนาดใหญ่พิเศษ ได้  21 ต.ค. 2563โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการครู 11 อัตรา สมัคร 21-30 ต.ค.2563 21 ต.ค. 2563สถานี ก.ค.ศ. "การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2563" 21 ต.ค. 2563กศจ.ชัยภูมิ เรียกรอบแรก 20 อัตรา และรอบอีก 157 อัตรา พ.ย.นี้  21 ต.ค. 2563กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 (ครั้งที่ 1/2562) วันที่ 21 ต.ค.นี้ 20 ต.ค. 2563มรภ.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 26 ต.ค.-10 พ.ย.63 นี้ 20 ต.ค. 2563สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 28 ต.ค.-17พ.ย.63 20 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ

รางานผลการใช้คู่มืการจัดประสบการณ์เกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้

usericon

รางานผลการใช้คู่มืการจัดประสบการณ์เกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะพื้
แผนการจัดประสบการณ์ แผนที่ 1            
หน่วย ของเล่นของใช้                          เวลา 20 นาที
เรื่อง การสังเกตและจับคู่สิ่งของที่สีเหมือนกัน              เกม พลิกภาพหาคู่สาระสำคัญ
        การเล่นเกมพลิกภาพหาคู่ เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกทักษะการสังเกตสีและเรียนรู้เรื่องสี
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้เด็กสามารถจับคู่สิ่งของและรูปภาพที่มีสีเหมือนกันได้
2. เพื่อให้เด็กสามารถบอกเหตุผลในการจับคู่สิ่งของและรูปภาพที่มีสีเหมือนกันได้
3. เพื่อให้เด็กสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและกติกาในการเล่นเกมได้
4. เพื่อให้เด็กสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน
สาระการเรียนรู้
        1. สาระที่ควรเรียนรู้ สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
    1.1 การสังเกตและจับคู่สิ่งของที่สีเหมือนกัน
    1.2 การเล่นเกมพลิกภาพหาคู่
        2. ประสบการณ์สำคัญ ที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก
2.1 ด้านร่างกาย
    - การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็ก
2.2 ด้านอารมณ์ - จิตใจ
    - การเล่นเป็นกลุ่ม
    - การร้องเพลง
2.3 ด้านสังคม
    - การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- การวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ
- การแก้ปัญหาในการเล่น
2.4 ด้านสติปัญญา
- การสังเกต
- การอธิบายความเหมือนความต่างของสิ่งต่างๆ
- การนับสิ่งต่างๆ

วิธีการดำเนินกิจกรรม
1. ขั้นนำ เด็กนั่งเป็นรูปครึ่งวงกลม และร่วมร้องเพลง สีนี้มีไหม (ไม่ทราบนามผู้แต่ง) ดังนี้ “ สีนี้มีไหมใกล้ๆ ตัวหนู มองๆดูสีนี้สีอะไร” เมื่อเพลงจบ ครูชี้หรือชูสิ่งของให้เด็กสังเกตและบอกชื่อสีแล้วให้เด็กหยิบของเล่นของใช้ที่มีสีเดียวกันกับครู (ร้องเพลงและทำกิจกรรมซ้ำโดยครูชี้หรือชูสิ่งของ ให้เด็กสังเกตและบอกชื่อสี)
        2. ขั้นดำเนินกิจกรรม
            2.1 ครูแนะนำเกมใหม่ ชื่อเกมพลิกภาพหาคู่ ประกอบด้วยบัตรภาพเกมจำนวน 3 ชุด คือ เกมชุดกระเป๋าสีเดียวกัน ชุดสีสันร้องเท้าคู่สวย และชุดตุ๊กตาหรรษา
            2.2 เด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงในการเล่นเกมดังนี้ ขณะเล่นเกมเด็กควรเล่นด้วยความเรียบร้อย ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ แบ่งปันกัน รอคอยขณะที่เพื่อนกำลังเล่น เมื่อเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกมือและส่งเสียงร้อง “ไชโย” พร้อมกัน
            2.3 ครูแนะนำอุปกรณ์การเล่นและอธิบายวิธีการเล่นเกม ดังนี้ ครูคว่ำบัตรภาพไว้ แล้วให้เด็กอาสาสมัครหยิบบัตรภาพครั้งละ 2 บัตร แล้วหงายบัตรภาพขึ้นมา ถ้าบัตรภาพทั้งสองบัตรมีสีเดียวกัน แสดงว่าคู่กันได้ ให้เด็กนำบัตรภาพวางไว้คู่กันแล้วเล่นต่อ ถ้าเด็กได้บัตรภาพที่สีต่างกันแสดงว่าไม่เข้าคู่กัน ให้วางบัตรภาพคว่ำไว้ตามเดิม เปลี่ยนให้เพื่อนเป็นคนเล่น เมื่อบัตรภาพหมดเด็กนับจำนวนบัตรภาพเป็นคู่ และบอกจำนวนที่จับคู่ได้
            2.4 แบ่งกลุ่มเด็กเป็น 3 กลุ่ม ด้วยการให้เด็กหยิบของเล่นที่ครูเตรียมไว้ จำนวน 3 สี
สีละ 5 ชิ้น เด็กเข้ากลุ่มตามสีของเล่นที่ตนเองเลือก ส่งตัวแทนรับชุดกิจกรรมเกมพลิกภาพหาคู่            2.5 เด็กแต่ละกลุ่มวางแผนเล่นเกมและปฏิบัติตามแผนที่ร่วมกันวางไว้ โดยปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม
            2.6 เด็กและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน พร้อมกับบอกเหตุผล ในการจับคู่สิ่งของที่สีเหมือนกัน โดยสับเปลี่ยนกันตรวจสอบกับกลุ่มเพื่อน เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วให้เด็กยกมือส่งเสียงร้อง “ไชโย” ครูกล่าวชมเด็กและให้เพื่อนทุกคนปรบมือเพื่อให้กำลังใจ
            2.7 เด็กนำเสนอผลงานของกลุ่มแล้วสับเปลี่ยนเล่นเกมกับกลุ่มของเพื่อน และช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อย
        3. ขั้นสรุป
            3.1 ครูและเด็กร่วมกันสนทนาสรุปขั้นตอนการสังเกตสี การจับคู่สิ่งของที่มีสีเหมือนกัน
            3.2 ครูและเด็กร่วมกันสรุปความรู้และความรู้สึกที่ได้รับจากการทำกิจกรรม

สื่อและแหล่งเรียนรู้
        1. สื่อการเรียนรู้
             1.1 เพลงสีนี้มีไหม
            1.2 ของเล่นและของใช้ที่มีสีต่างๆ
             1.3 เกมพลิกภาพหาคู่ จำนวน 3 ชุดๆละ 30 คู่ ลักษณะของเกมเป็นบัตรภาพทำจากกระดาษแข็งขนาด 3×5 เซนติเมตร ติดภาพกระเป๋า รองเท้า ตุ๊กตาสีต่างๆแล้วปิดทับด้วยสติกเกอร์ใสเพื่อความคงทนและสวยงาม ได้แก่
                 - ชุด กระเป๋าสีเดียวกัน ประกอบด้วยบัตรภาพรูปกระเป๋า จำนวน 5 สีๆละ 6 คู่
                - ชุด สีสันรองเท้าคู่สวย ประกอบด้วยบัตรภาพรูปรองเท้า จำนวน 5 สีๆละ 6 คู่
                - ชุด ตุ๊กตาหรรษา ประกอบด้วยบัตรภาพรูปตุ๊กตา จำนวน 5 สีๆละ 6 คู่
การประเมินผล
1. วิธีการ ใช้การสังเกตพฤติกรรมดังนี้
             1.1 การจับคู่สิ่งของและรูปภาพที่มีสีเหมือนกัน
    1.2 การบอกเหตุผลในการจับคู่สิ่งของและรูปภาพที่มีสีเหมือนกัน
    1.3 การปฏิบัติตามข้อตกลงและกติกาในการเล่นเกม
    1.4 การร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
2. เครื่องมือ แบบบันทึกพฤติกรรม
amm555 07 ต.ค. 2556 เวลา 15:18 น. 0 1,232
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^