LASTEST NEWS

19 ม.ค. 2561โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา 18 ม.ค. 2561ด่วน! สอศ.เรียกบรรจุครูล็อตใหญ่ 737 อัตรา (รายงานตัว 12-13-14กุมภาพันธ์61) 18 ม.ค. 2561แชร์ประสบการณ์ การสอบครูคืนถิ่น & TOEIC ตั้งแต่สมัครสอบ-เตรียมสอบ-จนได้บรรจุ 18 ม.ค. 2561โฆษก ศธ.ชี้แจงยุบโรงเรียนขนาดเล็กไม่ทำให้เด็กขาดโอกาสทางการศึกษา 18 ม.ค. 2561สพป.นราธิวาส เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู 5 อัตรา สมัคร15-19ม.ค.2561 18 ม.ค. 2561โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา สมัคร18-24ม.ค.2561 18 ม.ค. 2561เหตุผลที่ลาออกจากราชการ 18 ม.ค. 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 109 อัตรา 18 ม.ค. 2561โอกาสดีมาแล้ว! บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 330 อัตรา 17 ม.ค. 2561กศจ.ชัยภูมิ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 27 อัตรา (รายงานตัว25มกราคม2561)

เปิดสอบกรมชลประทาน 898 อัตรา 2 -20 กุมภาพันธ์ 2559

usericon

แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง

***[คู่มือ] เตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมชลประทาน อัพเดทใหม่ล่าสุด ***
***[ช่องทาง] แนวข้อสอบ กรมชลประทาน ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ ***
*** [ไม่ผิดหวัง]หนังสือสอบกรมชลประทาน อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น ***
ตรงประเด็นที่เปิดสอบ อ่านเข้าใจง่าย มีเฉลยพร้อมอธิบาย เนื้อหาสรุป

ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
ประกอบด้วย
- โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมชลประทาน
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
- ถาม-ตอบแนวข้อสอบเก่า กรมชลประทาน
- การสอบสัมภาษณ์
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
- ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
- ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริการ
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าาพนักงานพัสดุ
กลุ่มงานเทคนิค
- นายช่างโยธา
- นายช่างชลประทาน
- นายช่างเครื่องกล
- นายช่างไฟฟ้า
- นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
- นายช่างสํารวจ
- นายช่างเขียนแบบ
- เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน
- เจ้าพนักงานอุทกวิทยา
- เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
- เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- นักจัดการงานทั่วไป
- นิติกร
- นักวิชาการประมง
- นักวิชาการเกษตร
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
- วิศวกรชลประทาน
- วิศวกรโยธา
- วิศวกรเครื่องกล
- อื่นๆ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ความรู้ด้านการเงินและบัญชีเบื้องต้น
ถาม - ตอบ แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ
ถาม ตอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน
ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต
แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน กรมชลประทาน
ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน
ถาม - ตอบ พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
แนวข้อสอบ พรบ.ประมวลกฎหมายที่ดิน
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมชลประทาน
ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมชลประทาน
ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน
ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
หลักการทำงานของเครื่องยนต์
หลักการทำงานของเตาหล่อโลหะ


แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน กรมชลประทาน
ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
RC การเสริมเหล็ก
การประมาณราคาก่อสร้าง
ถาม – ตอบ โครงสร้างและคอนกรีต
แนวข้อสอบหลักการชลศาสตร์
หลักการชลประทานเบื้องต้น
แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง


แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า กรมชลประทาน
ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design
แนวข้อสอบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า


แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ กรมชลประทาน
ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสารวจ
ถาม -ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ
ถาม -ตอบ ความรู้เรื่อง การเขียน ย่อ ขยาย รูป แผนที่
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ


แนวข้อสอบ วิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน
ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
Hydraulic การไหลของน้ำในท่อ
การวางโครงการและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การหาปริมาณการใช้น้ำของพืช
ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝน และน้ำท่า
แนวข้อสอบความรู้อุทกวิทยา
แนวข้อสอบหลักการชลศาสตร์
แนวข้อสอบวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ _อัตนัย

แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา กรมชลประทาน
1 โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมชลประทาน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
4 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5 แนวข้อสอบเก่ากรมชลประทาน
6 RC การเสริมเหล็ก
7 การออกแบบและตัวอย่างรายการคำนวณ
8 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
9 ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก
10 แนวข้อสอบหลักการชลศาสตร์
11 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
12 เก็งแนวข้อสอบวิศวกรโยธา

### รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เก็งข้อสอบมาอย่างดี ###
### อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำที่นี้ทีเดียว ###
** คลิ๊ก++ ดูข่าวเปิดสอบแนวข้อสอบกรมชลประทาน**
** ข้อสอบมี 2 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
2. หนังสือ+VCD ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ)
-------------------------------
สนใจสอบถามแนวข้อสอบกรมชลประทาน ติดต่อที่
โทร :0898624619 (ครูเปิ้ล )
Line : 0898624619
email: suphakronjojo123456789@gmail.com
เลขที่บัญชี 549-2-16995-3 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี ณัฐพงศ์ เทียนแก้ว
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ แนวข้อสอบกรมชลประทานได้เป็นส่วนหนึ่งของทุกๆความสำเร็จของคุณ ค่ะ ***
-------------------------------
ebooksob 25 ม.ค. 2559 เวลา 07:09 น. 0 149
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^