รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พลังงานแสง โดยใช้ชุด
LASTEST NEWS

16 ส.ค. 2561ภาระครูไทยที่น่าสงสาร ทำอะไรที่นอกเหนือจากการสอนเยอะมาก 16 ส.ค. 2561เด็กไทย 13 ล้าน อยู่ในเขาวงกต "สังคมก้มหน้า"ติดมือถือหนัก พลัดพรากครอบครัวซึ่งๆหน้า 15 ส.ค. 2561กศน.พิจิตร เปิดรับพนักงานราชการครู กศน.ตำบล เงินเดือน 18,000.-บาท 15 ส.ค. 2561บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครพนักงาน 328 อัตรา วุฒิปวส.ทุกสาขา-ป.ตรีทุกสาขา 15 ส.ค. 2561ไฟเขียวแก้กฎศธ.ห้าม"นร.-นศ." แสดงชู้สาวทุกที่-ทุกเวลา 15 ส.ค. 2561กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา (สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561) 15 ส.ค. 2561กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 15 ส.ค. 2561ใช้งบเหลือจ่ายสพฐ.ปี 61เคลียร์ภาระงานครู 14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พลังงานแสง โดยใช้ชุด

usericon

ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พลังงานแสง โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้น (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ผู้วิจัย นางสาวนูรมา ลาเต๊ะ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงานแสง โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น (5E) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงานแสง
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น (5E) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น (5E) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านบือแนปีแย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ จำนวน ๒๓ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้น (5E) เรื่อง พลังงานแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๘ แผน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้น (5E) เรื่อง พลังงานแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๘ เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เรื่อง พลังงานแสง เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด ๔ ตัวเลือก จำนวน ๓๐ ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้น (5E) เรื่อง พลังงานแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เป็นแบบประเมินค่า ๕ ระดับ ตามวิธีของลิเคร์ท คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน ๑๐ ข้อ สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือประกอบด้วยค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่าความยาก-ง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่า t และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงานแสง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๕.๗๘/๘๐.๑๓ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ ๘๐/๘๐
๒. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง พลังงานแสง ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้น (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ ๘.๙๖ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๗ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ ๒๔.๐๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑
๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้น (5E) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๘๑ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
solajema 02 ม.ค. 2559 เวลา 10:21 น. 0 244
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^