LASTEST NEWS

25 ก.ค. 2560ชัดเจนอย่างเป็นทางการ! สอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น เปิดระบบรับสมัคร 10 สิงหาคมนี้ 25 ก.ค. 25601 ปี 6 เดือน กว่าจะได้ "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู" ต้องผ่านอะไรมาบ้าง 24 ก.ค. 2560ครูถูกเบี้ยวอบรมคูปองหัวละ 10,000 24 ก.ค. 2560ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 24 ก.ค. 2560โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 24 ก.ค. 2560หึ่งชง ครม.เด้ง ‘กมล’ พ้น สกศ.ไปสำนักนายกฯ โยก ‘สุเทพ’ นั่งแทน ดัน ‘กฤตชัย’ เสียบเลขาฯ อาชีวะ 24 ก.ค. 2560ขาดเพียบ!! ศธภ.ขาดบุคลากรกว่า 1 พันอัตรา เตรียมรับโอนข้ามกระทรวงหลังเกลี่ยอัตรากำลังรอบ 2 24 ก.ค. 2560ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา แจ้งข่าวเปิดสอบข้าราชการท้องถิ่น น่าจะประกาศรับสมัคร 25ก.ค.2560 นี้ 24 ก.ค. 2560ภตช.ร้อง "นายกฯ" ตรวจสอบเงื่อนไขอบรม เลื่อนวิทยฐานะครู 24 ก.ค. 2560"ชัยพฤกษ์"ย้ำชัดห้ามติวสอบ ผอ.สพท.

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พลังงานแสง โดยใช้ชุด

usericon

ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พลังงานแสง โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้น (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ผู้วิจัย นางสาวนูรมา ลาเต๊ะ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงานแสง โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น (5E) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงานแสง
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น (5E) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น (5E) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านบือแนปีแย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ จำนวน ๒๓ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้น (5E) เรื่อง พลังงานแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๘ แผน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้น (5E) เรื่อง พลังงานแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๘ เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
เรื่อง พลังงานแสง เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด ๔ ตัวเลือก จำนวน ๓๐ ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้น (5E) เรื่อง พลังงานแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เป็นแบบประเมินค่า ๕ ระดับ ตามวิธีของลิเคร์ท คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จำนวน ๑๐ ข้อ สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือประกอบด้วยค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่าความยาก-ง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่า t และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
๑. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงานแสง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น (5E) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๕.๗๘/๘๐.๑๓ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ ๘๐/๘๐
๒. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง พลังงานแสง ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้น (5E) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ ๘.๙๖ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๗ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ ๒๔.๐๔ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑
๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้น (5E) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ๔.๘๑ ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
solajema 02 ม.ค. 2559 เวลา 10:21 น. 0 152
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^