LASTEST NEWS

21 พ.ค. 2562ประกาศผลการสอบครูผู้ช่วย กทม. ปี 2562 (ครั้งที่ 1/2561) 20 พ.ค. 2562โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต รับสมัครครูผู้สอน 6 อัตรา 20 พ.ค. 2562สถ.เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ข้าราชการ-พนง.ส่วนท้องถิ่น รอบใหม่ถึง 31 พ.ค.นี้ 20 พ.ค. 2562“สสวท.”ชวนคุณครูดาวน์โหลดคู่มือคณิตประถมฯ 20 พ.ค. 256229 พ.ค.นี้ สถ.เรียกผู้สอบรายงานตัว บรรจุเป็น ขรก.ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11 20 พ.ค. 2562อธิบดีสถ.ร่อนหนังสือแจ้งทุกจังหวัด เบรก.ขรก.เอี่ยวติวสอบท้องถิ่น ชี้เพื่อความเป็นกลาง-ภาพลักษณ์ที่ดี 20 พ.ค. 2562สพป.ชุมพร เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 5 อัตรา สมัคร 21-27 พ.ค.2562 20 พ.ค. 2562สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดสอบครูผู้ช่วย จำนวน 55 อัตรา สมัคร 20 พ.ค.-3 มิ.ย.2562 20 พ.ค. 2562โรงเรียนลำปางกัลยาณี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 19 พ.ค. 2562ประกาศแล้ว! ผลการทดสอบ DLTV TELETRAINING เช็ครายชื่อผู้สอบผ่าน และพิมพ์เกียรติบัตร ที่นี่

การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู

usericon

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ผู้ศึกษาค้นคว้า     นางนันทนา พิสุทธิรัตนานนท์
ปีการศึกษา     ๒๕๖๐

บทคัดย่อ

    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย หนังสือส่งเสริมการจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในโรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ จำนวน ๑๔ คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ๑) หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๐ เล่ม ๒) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน ๓๐ ข้อ และ๓) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน ๑๐ ข้อ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาทดลองสัปดาห์ละ ๔ ครั้ง ครั้งละ ๑ ชั่วโมง รวม ๒๐ ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนผลการศึกษา พบว่า
    ๑. หนังสือส่งเสริมการอ่านอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.41/86.57 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
    ๒. การจัดกิจกรรมการด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5487 หรือร้อยละ 54.87
    ๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่จัดกิจกรรมการอ่านด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียน
    ๔. ความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดกิจกรรมการอ่านด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยสรุปหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับที่ดี และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สามารถนำไปใช้เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์)ได้ดียิ่งขึ้น


noonan2519 17 พ.ค. 2562 เวลา 15:04 น. 0 25
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^