LASTEST NEWS

24 พ.ย. 2560อดีตผอ.สพม.38 ซัดรอยต่อโครงสร้าง ทำเรียกบรรจุครูสะดุด จี้ทบทวนมติกศจ.ตาก เยียวยา ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ 24 พ.ย. 2560(( รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร )) สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2560 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 24 พ.ย. 2560ประวัติศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 24 พ.ย. 2560โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม.ประยุทธ์ 5 แล้ว 24 พ.ย. 2560สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 5 อัตรา สมัคร21-27พ.ย.60 24 พ.ย. 2560ศธ.รับ‘ศธจ.-สพท.’ขัดแย้ง เรื่องปกติช่วงปรับโครงสร้าง เล็งโยกอำนาจ‘ลงโทษทางวินัย-แต่งตั้งรก.’กลับสพท. 24 พ.ย. 2560(( รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเอก )) สพป.พิจิตร เขต 2 เปิดสอบครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 3 อัตรา 24 พ.ย. 2560ฮือฮา!! ผอ.สพป.โคราช 7 ปฏิเสธหนังสือศธจ.โคราช เชิญร่วมงานครูบรรจุใหม่ “ทราบ-ไม่ไป” 24 พ.ย. 2560สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง 18 อัตรา 24 พ.ย. 2560สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญตรีทุกสาขา 6 อัตรา สมัคร13พ.ย.-1ธ.ค.60

การศึกษาผลของการใช้หนังสืออ่านเรื่องอาหารดีสำหรับชีวิตที่ดีด้วย

usericon

การศึกษาผลของการใช้หนังสืออ่านเรื่องอาหารดีสำหรับชีวิตที่ดีด้วย
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง        การศึกษาผลของการใช้หนังสืออ่านเรื่องอาหารดีสำหรับชีวิตที่ดีด้วย
โภชนาการอาเซียน “Good food for good live with AEC nutrition” กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นรายงานประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน    นายพรชัย ตระxxxลโอสถ
ปีที่ศึกษา    พ.ศ. 2555
    
การศึกษาผลของการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องอาหารดีสำหรับชีวิตที่ดีด้วยโภชนาการ
อาเซียน “Good food for good live with AEC nutrition” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ (1) เพื่อสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาหารดีสำหรับชีวิตที่ดีด้วยโภชนาการอาเซียน “Good food for good live with AEC nutrition” กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาหารดีสำหรับชีวิตที่ดีด้วยโภชนาการอาเซียน “Good food for good live with AEC nutrition” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาหารดีสำหรับชีวิตที่ดีด้วยโภชนาการอาเซียน “Good food for good live with AEC nutrition”
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล1(วัดเทวสัง ฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ทั้งหมด 112 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล1(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 36 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาหารดีสำหรับชีวิตที่ดีด้วยโภชนาการอาเซียน “Good food for good live with AEC nutrition” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาหารดีสำหรับชีวิตที่ดีด้วยโภชนาการอาเซียน “Good food for good live with AEC nutrition” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t –test ( t-test Dependent )
    ผลการศึกษาพบว่า
1.    หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาหารดีสำหรับชีวิตที่ดีด้วยโภชนาการอาเซียน “Good food for good live with AEC nutrition” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.88/86.00 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ผู้ศึกษาตั้งไว้
2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3.    นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาหารดีสำหรับชีวิตที่ดีด้วยโภชนาการอาเซียน “Good food for good live with AEC nutrition” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
สรุปผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง อาหารดีสำหรับชีวิตที่ดีด้วยโภชนาการอาเซียน “Good food for good live with AEC nutrition” กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีสมรรถนะที่ดีขึ้น สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจำวัน ครูผู้สอนสามารถนำสื่อการเรียนรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้
Pornchai2520 27 ส.ค. 2556 เวลา 13:45 น. 0 392
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^