LASTEST NEWS

24 ม.ค. 2564โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 - 719 คน มีรองผอ.ได้ 1 คน 24 ม.ค. 2564สพฐ. จัดทำรูปแบบการพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานที่จะลดภาระงานครูทั้งระบบ 24 ม.ค. 2564สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 25 ม.ค.-5 ก.ค.2564 24 ม.ค. 2564โรงเรียนวัดแพรกษา รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000.- บาท ตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564 23 ม.ค. 2564สพฐ.ให้นโยบาย โรงเรียนทุกแห่ง เลื่อนชั้นอัตโนมัติได้ โดยที่ไม่ต้องจัดสอบปลายภาคเรียน 23 ม.ค. 2564โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 20-26 ม.ค.2564 22 ม.ค. 2564กศจ.เลย ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย กศจ.บึงกาฬ จำนวน 1 อัตรา - รายงานตัว 5 กุมภาพันธ์ 2564 22 ม.ค. 2564กศจ.พิษณุโลก ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย ของกศจ.อื่น 23 อัตรา - รายงานตัว 3 กุมภาพันธ์ 2564 22 ม.ค. 2564สพม.21 เปิดสอบพนักงานราชการครู 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2564  22 ม.ค. 2564ผู้ปกครองเฮ! สช.สั่งโรงเรียนเอกชน‘คืนค่าธรรมเนียม’ 11 รายการกรณีเรียนออนไลน์

แนวข้อสอบ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครูคืนถิ่น ครู สพฐ. / สอศ / กศน.

usericon

แนวข้อสอบ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ครูคืนถิ่น ครู สพฐ. / สอศ / กศน.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Office of the Higher Education Commission) เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 จำนวน 4,079 คน วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ท ตั้งแต่วันที่ 4-18 กรกฎาคม 2559

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559 จำนวน 4,079 คน
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ
สัญชาติไทย
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรับสมัคร
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต http://www.niets.or.th/protbyohec/ ตั้งแต่วันที่ 4-18 กรกฎาคม 2559
ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านคุณสมบัติ และข้อมูลทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2610-5348, 0-2610-5358-9, 0-2610-536
ติดต่อสอบถามการรับสมัครและสถานที่สอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-217-3800

เปิดสอบ ครูคืนถิ่น
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ ครูคืนถิ่น
สถานที่สอบ ครูคืนถิ่น
ประกาศผลสอบ ครูคืนถิ่น
รายงานตัว ครูคืนถิ่น
ติดต่อ ครูคืนถิ่น

แนวข้อสอบ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น,ครูคืนถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


- ความรู้เกี่ยวกับการเขียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
- แนวข้อสอบการเขียน BM
- แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ
- แนวข้อสอบการพูด BM
- แนวข้อสอบการอ่าน BM
- แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการเขียนไทย
- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 จำนวน 100 ข้อ
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 จำนวน 100 ข้อ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


โครงการครูคืนถิ่น บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 48,374 อัตรา


คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการครูคืนถิ่น บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 48,374 อัตรา เปิดรับสมัครสอบบรรจุในเดือนตุลาคม 2559 ทั้งกลุ่มครูวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี และกลุ่มวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นแต่ต้องเรียน ป.บัณฑิตเพิ่มหากสอบบรรจุได้ (ไม่จบวุฒิครูก็สมัครสอบได้)

ในส่วนของ สพฐ. จำนวน 3,845 อัตราภาค ก สพฐ.
ความหมายและอุดมการณ์ของความเป็นครู
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
นิยามและความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวข้อสอบ การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์new
แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม
แนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
มาตรฐานการปฏิบัติตน
มาตรฐานด้านการศึกษา
มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานด้านปฏิบัติงาน
รวมแนวข้อสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาค ข
แนวข้อสอบ การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
แนวข้อสอบความเป็นครู
แนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย

ในส่วนของ สอศ. จำนวน 224 อัตราภาค ก สอศ
ข้อสอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก
ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทความ_
ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้านภาษา ชุดที่ 1 จำนวน 121 ข้อ
นโยบายการศึกษา รัฐบาลยิ่งลักษณ์ และ สอศ.
แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์ด้านเหตุผล อุปมาอุปไมย ชุดที่ 1 จำนวน 41 ข้อ
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข
แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาไทย
แนวข้อสอบเจตคติต่อวิชาชีพครู
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู
แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น
แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
ระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2552
ภาค ข
แนวข้อสอบ การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย _ความรอบรู้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา1
แนวข้อสอบความเป็นครู
แนวข้อสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย


ในส่วนของ กศน. 10 อัตรารายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย
- อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด

รวมที่สุดของแนวข้อสอบที่ใช้สอบทั้งหมดในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับไฟล์ และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว
เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ไฟล์ในราคาเพียง 389 บาท เป็นเล่ม 679 รวมค่าส่ง ems

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
โทร : 095-6187887
ID line : bm.tam
e-mail : tomtam.chok27@gmail.com

โอนเงินชำระค่าเอกสาร
ชื่อบัญชี นางสาวสุพัตรา นอใส
1. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 774-0-30321-6
2. ธนารคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 012-1-13787-9
3. ธนาคารทหารไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 517-2-06423-9

!!!ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน

แนวข้อสอบทุกหน่วยงานคลิ๊ก
http://testsheet27.blogspot.com/

tomtam.chok27 30 ก.ย. 2558 เวลา 22:07 น. 92 4,867
usericon

9634536
ความคิดเห็นที่ #1 tomtam.chok27 19 พ.ย. 2558 เวลา 23:42 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

c tl;;
ความคิดเห็นที่ #2 tomtam.chok27 20 พ.ย. 2558 เวลา 18:13 น. 223.206.xxx.x
usericon

jfc
ความคิดเห็นที่ #3 tomtam.chok27 21 พ.ย. 2558 เวลา 06:07 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

t6vluil
ความคิดเห็นที่ #4 tomtam.chok27 21 พ.ย. 2558 เวลา 13:24 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

483646
ความคิดเห็นที่ #5 tomtam.chok27 21 พ.ย. 2558 เวลา 20:55 น. 223.206.xxx.xx
usericon

bvbv
ความคิดเห็นที่ #6 tomtam.chok27 22 พ.ย. 2558 เวลา 10:01 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

uif
ความคิดเห็นที่ #7 tomtam.chok27 23 พ.ย. 2558 เวลา 08:58 น. 223.206.xxx.xx
usericon

tu1
ความคิดเห็นที่ #8 tomtam.chok27 23 พ.ย. 2558 เวลา 09:04 น. 223.206.xxx.xx
usericon

zeth
ความคิดเห็นที่ #9 tomtam.chok27 23 พ.ย. 2558 เวลา 16:39 น. 223.206.xxx.xx
usericon

s4y
ความคิดเห็นที่ #10 tomtam.chok27 24 พ.ย. 2558 เวลา 13:35 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

7679vhuk
ความคิดเห็นที่ #11 tomtam.chok27 25 พ.ย. 2558 เวลา 20:57 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

6hjnv
ความคิดเห็นที่ #12 tomtam.chok27 26 พ.ย. 2558 เวลา 12:31 น. 223.206.xxx.xx
usericon

gggh
ความคิดเห็นที่ #13 tomtam.chok27 26 พ.ย. 2558 เวลา 16:16 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

8y8y
ความคิดเห็นที่ #14 tomtam.chok27 27 พ.ย. 2558 เวลา 15:14 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

qeeqq
ความคิดเห็นที่ #15 tomtam.chok27 27 พ.ย. 2558 เวลา 18:38 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

pp123l
ความคิดเห็นที่ #16 tomtam.chok27 28 พ.ย. 2558 เวลา 18:36 น. 223.206.xxx.xx
usericon

vvvvvn
ความคิดเห็นที่ #17 tomtam.chok27 29 พ.ย. 2558 เวลา 21:31 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

5opoi
ความคิดเห็นที่ #18 tomtam.chok27 30 พ.ย. 2558 เวลา 08:49 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

msrj
ความคิดเห็นที่ #19 tomtam.chok27 02 ธ.ค. 2558 เวลา 02:02 น. 49.48.xxx.xxx
usericon

dzr5
ความคิดเห็นที่ #20 tomtam.chok27 02 ธ.ค. 2558 เวลา 10:21 น. 49.48.xxx.xxx
usericon

g h
ความคิดเห็นที่ #21 tomtam.chok27 03 ธ.ค. 2558 เวลา 13:27 น. 223.205.xxx.xx
usericon

c c ccc
ความคิดเห็นที่ #22 tomtam.chok27 06 ธ.ค. 2558 เวลา 15:02 น. 223.205.xxx.xx
usericon

idt75
ความคิดเห็นที่ #23 tomtam.chok27 24 ธ.ค. 2558 เวลา 07:06 น. 49.48.xxx.xx
usericon

tututu
ความคิดเห็นที่ #24 tomtam.chok27 24 ธ.ค. 2558 เวลา 18:07 น. 223.206.xx.xxx
usericon

era
ความคิดเห็นที่ #25 tomtam.chok27 25 ธ.ค. 2558 เวลา 11:27 น. 223.206.xx.xxx
usericon

vzzzz
ความคิดเห็นที่ #26 tomtam.chok27 25 ธ.ค. 2558 เวลา 21:42 น. 223.205.xx.xxx
usericon

cqbd
ความคิดเห็นที่ #27 tomtam.chok27 26 ธ.ค. 2558 เวลา 11:54 น. 223.205.xx.xxx
usericon

eeerew
ความคิดเห็นที่ #28 tomtam.chok27 26 ธ.ค. 2558 เวลา 14:17 น. 223.205.xx.xxx
usericon

vyu
ความคิดเห็นที่ #29 tomtam.chok27 26 ธ.ค. 2558 เวลา 19:44 น. 223.205.xx.xxx
usericon

ggggggggggguio
ความคิดเห็นที่ #30 tomtam.chok27 28 ธ.ค. 2558 เวลา 09:13 น. 223.204.xx.xxx
usericon

casu
ความคิดเห็นที่ #31 tomtam.chok27 29 ธ.ค. 2558 เวลา 06:55 น. 223.204.xx.xxx
usericon

hdtre
ความคิดเห็นที่ #32 tomtam.chok27 29 ธ.ค. 2558 เวลา 16:46 น. 223.204.xx.xxx
usericon

yuukylf
ความคิดเห็นที่ #33 tomtam.chok27 30 ธ.ค. 2558 เวลา 11:38 น. 223.204.xx.xxx
usericon

ghcysdrt
ความคิดเห็นที่ #34 tomtam.chok27 01 ม.ค. 2559 เวลา 09:37 น. 223.204.xx.xx
usericon

gerererererererererererereree
ความคิดเห็นที่ #35 tomtam.chok27 04 ม.ค. 2559 เวลา 14:52 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

wara
ความคิดเห็นที่ #36 tomtam.chok27 05 ม.ค. 2559 เวลา 13:58 น. 223.204.xx.xx
usericon

erterere
ความคิดเห็นที่ #37 tomtam.chok27 06 ม.ค. 2559 เวลา 18:02 น. 223.205.xxx.xx
usericon

terw
ความคิดเห็นที่ #38 tomtam.chok27 08 ม.ค. 2559 เวลา 10:29 น. 223.206.xx.xx
usericon

tsr
ความคิดเห็นที่ #39 tomtam.chok27 10 ม.ค. 2559 เวลา 23:50 น. 223.205.xxx.xxx
usericon

trstst
ความคิดเห็นที่ #40 tomtam.chok27 13 ม.ค. 2559 เวลา 11:22 น. 223.204.xx.xx
usericon

rttt
ความคิดเห็นที่ #41 tomtam.chok27 16 ม.ค. 2559 เวลา 11:02 น. 49.48.xxx.xxx
usericon

tre
ความคิดเห็นที่ #42 tomtam.chok27 17 ม.ค. 2559 เวลา 15:26 น. 223.204.xx.xxx
usericon

regw
ความคิดเห็นที่ #43 tomtam.chok27 18 ม.ค. 2559 เวลา 06:08 น. 223.205.xx.xx
usericon

uyts
ความคิดเห็นที่ #44 tomtam.chok27 29 ม.ค. 2559 เวลา 22:14 น. 110.168.x.xx
usericon

ea5y
ความคิดเห็นที่ #45 tomtam.chok27 04 ก.พ. 2559 เวลา 00:32 น. 110.168.x.xx
usericon

dhtjf
ความคิดเห็นที่ #46 tomtam.chok27 04 ก.พ. 2559 เวลา 21:48 น. 110.168.x.xx
usericon

fxgnf
ความคิดเห็นที่ #47 tomtam.chok27 09 ก.พ. 2559 เวลา 13:55 น. 223.204.xx.xxx
usericon

tyythhf
ความคิดเห็นที่ #48 tomtam.chok27 12 ก.พ. 2559 เวลา 08:55 น. 110.168.x.xx
usericon

xfth
ความคิดเห็นที่ #49 tomtam.chok27 15 ก.พ. 2559 เวลา 05:50 น. 110.168.x.xx
usericon

ctht
ความคิดเห็นที่ #50 tomtam.chok27 16 ก.พ. 2559 เวลา 06:17 น. 49.48.xxx.xx
usericon

tyhd
ความคิดเห็นที่ #51 tomtam.chok27 19 ก.พ. 2559 เวลา 04:03 น. 49.48.xxx.xx
usericon

rdyu4
ความคิดเห็นที่ #52 tomtam.chok27 22 ก.พ. 2559 เวลา 06:26 น. 223.204.xx.xxx
ความคิดเห็นที่ #53 tomtam.chok27 23 ก.พ. 2559 เวลา 23:22 น. 223.204.xx.xxx
ความคิดเห็นที่ #54 tomtam.chok27 23 ก.พ. 2559 เวลา 23:25 น. 223.204.xx.xxx
usericon

guftyf
ความคิดเห็นที่ #55 tomtam.chok27 26 ก.พ. 2559 เวลา 03:29 น. 49.48.xxx.xxx
usericon

mbhmh
ความคิดเห็นที่ #56 tomtam.chok27 01 มี.ค. 2559 เวลา 16:55 น. 110.168.x.xx
usericon

kr67k
ความคิดเห็นที่ #57 tomtam.chok27 06 มี.ค. 2559 เวลา 00:10 น. 110.168.x.xx
usericon

jilljj
ความคิดเห็นที่ #58 tomtam.chok27 09 มี.ค. 2559 เวลา 03:40 น. 110.168.x.xx
usericon

dyjtyty
ความคิดเห็นที่ #59 tomtam.chok27 10 มี.ค. 2559 เวลา 15:33 น. 180.183.xx.x
usericon

huohi
ความคิดเห็นที่ #60 tomtam.chok27 13 มี.ค. 2559 เวลา 08:48 น. 110.168.x.xx
usericon

poiioi
ความคิดเห็นที่ #61 tomtam.chok27 16 มี.ค. 2559 เวลา 10:06 น. 110.168.x.xx
usericon

kmmmmmmmmlji
ความคิดเห็นที่ #62 tomtam.chok27 16 มี.ค. 2559 เวลา 11:47 น. 110.168.x.xx
usericon

uiogly
ความคิดเห็นที่ #63 tomtam.chok27 21 มี.ค. 2559 เวลา 08:21 น. 110.168.x.xx
usericon

cjyty
ความคิดเห็นที่ #64 tomtam.chok27 22 มี.ค. 2559 เวลา 23:13 น. 110.168.x.xx
usericon

tdyit
ความคิดเห็นที่ #65 tomtam.chok27 24 มี.ค. 2559 เวลา 09:49 น. 110.168.x.xx
usericon

7yfiv
ความคิดเห็นที่ #66 tomtam.chok27 24 มี.ค. 2559 เวลา 17:59 น. 110.168.x.xx
usericon

rurur
ความคิดเห็นที่ #67 tomtam.chok27 02 เม.ย. 2559 เวลา 22:33 น. 110.168.x.xx
usericon

yduti
ความคิดเห็นที่ #68 tomtam.chok27 04 เม.ย. 2559 เวลา 00:08 น. 110.168.x.xx
usericon

fupoiygdty
ความคิดเห็นที่ #69 tomtam.chok27 09 เม.ย. 2559 เวลา 11:59 น. 183.88.xxx.xxx
usericon

ycicyt
ความคิดเห็นที่ #70 tomtam.chok27 16 เม.ย. 2559 เวลา 02:37 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

ihoygo
ความคิดเห็นที่ #71 tomtam.chok27 05 พ.ค. 2559 เวลา 18:13 น. 180.183.xx.xxx
usericon

hgvivg
ความคิดเห็นที่ #72 tomtam.chok27 05 พ.ค. 2559 เวลา 18:13 น. 180.183.xx.xxx
usericon

txjjjxj
ความคิดเห็นที่ #73 tomtam.chok27 24 พ.ค. 2559 เวลา 13:17 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

ffffd
ความคิดเห็นที่ #74 tomtam.chok27 26 พ.ค. 2559 เวลา 10:37 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

yjftjft
ความคิดเห็นที่ #75 tomtam.chok27 27 พ.ค. 2559 เวลา 12:23 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

uyolyukuy
ความคิดเห็นที่ #76 tomtam.chok27 02 มิ.ย. 2559 เวลา 21:39 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

hvjfggggggggt
ความคิดเห็นที่ #77 tomtam.chok27 09 มิ.ย. 2559 เวลา 07:58 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

vbvngh
ความคิดเห็นที่ #78 tomtam.chok27 10 มิ.ย. 2559 เวลา 15:18 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

s
ความคิดเห็นที่ #79 tomtam.chok27 12 มิ.ย. 2559 เวลา 05:47 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

bba
ความคิดเห็นที่ #80 tomtam.chok27 13 มิ.ย. 2559 เวลา 05:52 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

kl
ความคิดเห็นที่ #81 tomtam.chok27 14 มิ.ย. 2559 เวลา 19:52 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

fddd
ความคิดเห็นที่ #82 tomtam.chok27 14 มิ.ย. 2559 เวลา 19:53 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

ygitut
ความคิดเห็นที่ #83 tomtam.chok27 16 มิ.ย. 2559 เวลา 11:54 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

zxzxsad
ความคิดเห็นที่ #84 tomtam.chok27 16 มิ.ย. 2559 เวลา 13:14 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

-9
ความคิดเห็นที่ #85 tomtam.chok27 20 มิ.ย. 2559 เวลา 08:31 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

fyjtuk
ความคิดเห็นที่ #86 tomtam.chok27 28 มิ.ย. 2559 เวลา 00:20 น. 171.96.xx.xx
usericon

ryr
ความคิดเห็นที่ #87 tomtam.chok27 03 ก.ค. 2559 เวลา 13:00 น. 171.96.xx.xx
usericon

fb
ความคิดเห็นที่ #88 tomtam.chok27 03 ก.ค. 2559 เวลา 13:01 น. 171.96.xx.xx
usericon

bnhvbmh
ความคิดเห็นที่ #89 tomtam.chok27 07 ก.ค. 2559 เวลา 14:36 น. 171.96.xx.xx
usericon

9h
ความคิดเห็นที่ #90 tomtam.chok27 10 ก.ค. 2559 เวลา 16:37 น. 171.96.xx.xx
usericon

ukiluo;ii
ความคิดเห็นที่ #91 tomtam.chok27 12 ก.ค. 2559 เวลา 15:04 น. 114.109.xx.xx
usericon

dfjkghh
ความคิดเห็นที่ #92 tomtam.chok27 16 ก.ค. 2559 เวลา 01:26 น. 171.96.xx.xx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^