LASTEST NEWS

22 ต.ค. 2563ที่ ศธ 04009/ว6264 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ 22 ต.ค. 2563ความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูฯไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินฯ ว13/2556 22 ต.ค. 2563ธนาคาร ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร สมัครออนไลน์บัดนี้-22 พฤศจิกายน 2563 22 ต.ค. 2563วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ รับสมัครครูผู้สอน 15 อัตรา (ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู) 22 ต.ค. 2563โรงเรียนวัดฝาง รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000.-บาท สมัครบัดนี้-26 ต.ค.2563 22 ต.ค. 2563โรงเรียนอนุบาลโสธิญา รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา เงินเดือน 14,000 บาท ที่พักฟรี! สมัครบัดนี้-15 พ.ย.63 22 ต.ค. 2563กศจ.นครปฐม เตรียมเรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 2 กว่า 100 อัตรา 22 ต.ค. 2563กศจ.ศรีสะเกษ ประกาศผลย้ายครู รอบ2 แล้ว 22 ต.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัด ทุกกศจ.ทั่วประเทศ 22 ต.ค. 2563ผลย้ายครู รอบ 2 กศจ.สงขลา ประกาศแล้ว

แนวข้อสอบกรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง

usericon

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ กรมชลประทาน

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -
- ข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน -
- การควบคุมความเร็ว -
- 10 มาตรการประหยัดพลังงาน -
- การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน -
- ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า ( Electrical motor )
- ระบบ SCADA -
- อิเล็กทรอนิกส์กำลัง Power Electronics -
- แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์ พาวเวอร์ -
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551_new
- แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้ากำลัง การออกแบบระบบไฟฟ้า -
- ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า(Transformer)
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า new -
- ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า ( Electrical motor )
- แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า -
- แนวข้อสอบมาตรฐานเบื้องต้นในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า new -
- ถาม-ตอบแนวข้อสอบเก่า กรมชลประทานnew -
- แนวข้อสอบ_ไฟฟ้ากำลัง__คำนวณ_ new -
-แนวข้อสอบเกี่ยวกับเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า -
- แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า -
- แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น new -
- แนวข้อสอบวงจรไฟฟ้าnew -
- ประวัติกรมชลประทาน -
- พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485
- หลักการชลประทานเบื้องต้น

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ กรมชลประทาน

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -
- กลศาสตร์ของเหลวnew -
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 new
- ข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทานnew -
- ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล -
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล -
- เครื่องสูบและระบบสูบ -
- ถาม-ตอบแนวข้อสอบเก่า กรมชลประทานnew -
- แนวข้อสอบการบำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข เครื่องจักรกล -
- แนวข้อสอบเก่ากรมชลประทาน วิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง -
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์ new -
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_กรมชลประทาน -
- แนวข้อสอบช่างกล 3
- แนวข้อสอบการหล่อโลหะ -
- แนวข้อสอบช่างเทคนิคnew -
- แนวข้อสอบช่างไฟฟ้าnew -
- ประวัติกรมชลประทาน -
- พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485
- ระบบยานยนต์new -
- หลักการชลประทานเบื้องต้น -
- หลักการทำงานของเครื่องยนต์ -
- หลักการทำงานของเตาหล่อโลหะ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กรมชลประทาน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -
- กลศาสตร์ของเหลวnew -
- กลศาสตร์วิศวกรรม -
- ข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทานnew -
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ล่าสุด -
- ความรู้การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล -
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล -
- ถาม-ตอบแนวข้อสอบเก่า กรมชลประทานnew -
- เครื่องสูบและระบบสูบ -
- แนวข้อสอบวิชาพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล -
- แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกล การออกแบบ เครื่องกล -
- แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกล การถ่ายเทความร้อน -
- แนวข้อสอบวิศวกร วัสดุ วิศวกรรม -
- วิศวกรรมชลศาสตร์ -
- แนวข้อสอบกลศาสตร์new -
- แนวข้อสอบการบำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข เครื่องจักรกล -
- แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า -
- แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล -
- ประวัติกรมชลประทาน -
- ระบบยานยนต์ -
- หลักการกลศาสตร์ของไหล -
- หลักการชลประทานเบื้องต้น -
- แนวข้อสอบเก่ากรมชลประทาน
- วิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง -
- หลักการทำงานของเครื่องยนต์

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ กรมชลประทาน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ -
- การคำนวณการใช้น้ำของพืช -
- การวางแผนโครงการ SDLC -
- การหาปริมาณการใช้น้ำ ของพืช -
- การให้น้ำของพืช -
- เก็งข้อสอบวิศวกรโยธาnew -
- ข้อสอบวิศวกรรมโยธา -
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 new -
- ข้อสอบการวางแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผลnew -
- ข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทานnew -
- ความรู้เกี่ยวกับชลศาสตร์new -
- ความรู้ด้านอุทกวิทยา -
- ถาม-ตอบแนวข้อสอบเก่า กรมชลประทานnew -
- แนวข้อสอบ_ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ -
- แนวข้อสอบเก่ากรมชลประทาน วิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง -
- แนวข้อสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ำ พืช -
- แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง new -
- แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ new -
- แนวข้อสอบวิศวกรรมชลศาสตร์ -
- แนวข้อสอบวิศวกรรมการประปา -
- ประวัติกรมชลประทาน -
- พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา -
- ระบบโทรมาตรเพื่อการชลประทานnew -
- หลักการชลประทานเบื้องต้น

รวมที่สุดของแนวข้อสอบที่ใช้สอบทั้งหมดในครั้งนี้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งทางอีเมล์
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับไฟล์ และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ ไว้ในไฟล์เดียว
เราเก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลย และ สรุปสาระสำคัญ ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
ไฟล์ในราคาเพียง 389 บาท เป็นเล่ม 679 รวมค่าส่ง ems

รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย :
- อัพเดทแนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
โทร : 095-6187887
ID line : bm.tam
e-mail : tomtam.chok27@gmail.com

โอนเงินชำระค่าเอกสาร
1. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 476-0-42385-0 นายทรรศ วิเชียร
2. ธนารคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 006-1-96581-5 นายทรรศ วิเชียร
3. ธนาคารทหารไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 517-222649-9 นายทรรศ วิเชียร

ส่งเร็วทันใจ ภายใน 30 นาทีหลังการโอนเงิน

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบที่น่าสนใจคลิกด่วนๆ
http://www.testsheet27.blogspot.com/

usericon

tfhfx
ความคิดเห็นที่ #1 tomtam.chok27 04 ม.ค. 2559 เวลา 14:42 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

thsrrrrrrrrrrrrrrr
ความคิดเห็นที่ #2 tomtam.chok27 04 ม.ค. 2559 เวลา 14:54 น. 223.206.xxx.xxx
usericon

fjxjf
ความคิดเห็นที่ #3 tomtam.chok27 05 ม.ค. 2559 เวลา 13:58 น. 223.204.xx.xx
usericon

gdsert
ความคิดเห็นที่ #4 tomtam.chok27 06 ม.ค. 2559 เวลา 18:02 น. 223.205.xxx.xx
usericon

ery
ความคิดเห็นที่ #5 tomtam.chok27 08 ม.ค. 2559 เวลา 10:30 น. 223.206.xx.xx
usericon

tyduidty
ความคิดเห็นที่ #6 tomtam.chok27 10 ม.ค. 2559 เวลา 23:50 น. 223.205.xxx.xxx
usericon

weeeedss
ความคิดเห็นที่ #7 tomtam.chok27 13 ม.ค. 2559 เวลา 11:22 น. 223.204.xx.xx
usericon

rseeeg
ความคิดเห็นที่ #8 tomtam.chok27 16 ม.ค. 2559 เวลา 11:03 น. 49.48.xxx.xxx
usericon

teee
ความคิดเห็นที่ #9 tomtam.chok27 17 ม.ค. 2559 เวลา 15:26 น. 223.204.xx.xxx
usericon

sgerww
ความคิดเห็นที่ #10 tomtam.chok27 18 ม.ค. 2559 เวลา 06:08 น. 223.205.xx.xx
usericon

pui
ความคิดเห็นที่ #11 tomtam.chok27 29 ม.ค. 2559 เวลา 22:14 น. 110.168.x.xx
usericon

sdvd
ความคิดเห็นที่ #12 tomtam.chok27 04 ก.พ. 2559 เวลา 21:40 น. 110.168.x.xx
usericon

drgh
ความคิดเห็นที่ #13 tomtam.chok27 09 ก.พ. 2559 เวลา 13:50 น. 223.204.xx.xxx
usericon

drgdrgt
ความคิดเห็นที่ #14 tomtam.chok27 12 ก.พ. 2559 เวลา 08:49 น. 110.168.x.xx
usericon

cgy
ความคิดเห็นที่ #15 tomtam.chok27 15 ก.พ. 2559 เวลา 05:45 น. 110.168.x.xx
usericon

rtrdgf
ความคิดเห็นที่ #16 tomtam.chok27 16 ก.พ. 2559 เวลา 06:15 น. 49.48.xxx.xx
usericon

thre4
ความคิดเห็นที่ #17 tomtam.chok27 19 ก.พ. 2559 เวลา 04:00 น. 49.48.xxx.xx
usericon

yuff
ความคิดเห็นที่ #18 tomtam.chok27 22 ก.พ. 2559 เวลา 06:24 น. 223.204.xx.xxx
ความคิดเห็นที่ #19 tomtam.chok27 23 ก.พ. 2559 เวลา 23:21 น. 223.204.xx.xxx
usericon

drh
ความคิดเห็นที่ #20 tomtam.chok27 26 ก.พ. 2559 เวลา 03:25 น. 49.48.xxx.xxx
usericon

gyuoyf
ความคิดเห็นที่ #21 tomtam.chok27 01 มี.ค. 2559 เวลา 16:52 น. 110.168.x.xx
usericon

ujtj
ความคิดเห็นที่ #22 tomtam.chok27 06 มี.ค. 2559 เวลา 00:08 น. 110.168.x.xx
usericon

ehtre
ความคิดเห็นที่ #23 tomtam.chok27 09 มี.ค. 2559 เวลา 03:35 น. 110.168.x.xx
usericon

trhe
ความคิดเห็นที่ #24 tomtam.chok27 10 มี.ค. 2559 เวลา 15:30 น. 180.183.xx.x
usericon

gkgu
ความคิดเห็นที่ #25 tomtam.chok27 13 มี.ค. 2559 เวลา 08:35 น. 110.168.x.xx
usericon

thr6
ความคิดเห็นที่ #26 tomtam.chok27 16 มี.ค. 2559 เวลา 10:03 น. 110.168.x.xx
usericon

rthrt
ความคิดเห็นที่ #27 tomtam.chok27 16 มี.ค. 2559 เวลา 11:45 น. 110.168.x.xx
usericon

uyiykuy
ความคิดเห็นที่ #28 tomtam.chok27 21 มี.ค. 2559 เวลา 08:15 น. 110.168.x.xx
usericon

houul
ความคิดเห็นที่ #29 tomtam.chok27 22 มี.ค. 2559 เวลา 23:11 น. 110.168.x.xx
usericon

ouiky
ความคิดเห็นที่ #30 tomtam.chok27 24 มี.ค. 2559 เวลา 09:46 น. 110.168.x.xx
usericon

huobhu
ความคิดเห็นที่ #31 tomtam.chok27 24 มี.ค. 2559 เวลา 17:56 น. 110.168.x.xx
usericon

tueut
ความคิดเห็นที่ #32 tomtam.chok27 02 เม.ย. 2559 เวลา 22:30 น. 110.168.x.xx
usericon

trutrur
ความคิดเห็นที่ #33 tomtam.chok27 04 เม.ย. 2559 เวลา 00:02 น. 110.168.x.xx
usericon

uypfy
ความคิดเห็นที่ #34 tomtam.chok27 09 เม.ย. 2559 เวลา 11:57 น. 183.88.xxx.xxx
usericon

uvyyyyyvuk
ความคิดเห็นที่ #35 tomtam.chok27 16 เม.ย. 2559 เวลา 02:33 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

ddjrrt
ความคิดเห็นที่ #36 tomtam.chok27 05 พ.ค. 2559 เวลา 18:10 น. 180.183.xx.xxx
usericon

wh4w
ความคิดเห็นที่ #37 tomtam.chok27 05 พ.ค. 2559 เวลา 18:10 น. 180.183.xx.xxx
usericon

dxthdzr
ความคิดเห็นที่ #38 tomtam.chok27 24 พ.ค. 2559 เวลา 13:07 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

yitytyi
ความคิดเห็นที่ #39 tomtam.chok27 26 พ.ค. 2559 เวลา 10:23 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

huoiuig
ความคิดเห็นที่ #40 tomtam.chok27 27 พ.ค. 2559 เวลา 12:20 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

setsets
ความคิดเห็นที่ #41 tomtam.chok27 02 มิ.ย. 2559 เวลา 21:35 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

ouiiyjghg
ความคิดเห็นที่ #42 tomtam.chok27 09 มิ.ย. 2559 เวลา 07:56 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

mjhj
ความคิดเห็นที่ #43 tomtam.chok27 10 มิ.ย. 2559 เวลา 15:17 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

d
ความคิดเห็นที่ #44 tomtam.chok27 12 มิ.ย. 2559 เวลา 05:46 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

vv
ความคิดเห็นที่ #45 tomtam.chok27 13 มิ.ย. 2559 เวลา 05:50 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

vg
ความคิดเห็นที่ #46 tomtam.chok27 14 มิ.ย. 2559 เวลา 19:50 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

uoiuyt
ความคิดเห็นที่ #47 tomtam.chok27 16 มิ.ย. 2559 เวลา 11:51 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

hthtjd
ความคิดเห็นที่ #48 tomtam.chok27 16 มิ.ย. 2559 เวลา 13:12 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

gukgu
ความคิดเห็นที่ #49 tomtam.chok27 16 มิ.ย. 2559 เวลา 13:13 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

qsx
ความคิดเห็นที่ #50 tomtam.chok27 20 มิ.ย. 2559 เวลา 08:29 น. 27.145.xxx.xxx
usericon

qwas
ความคิดเห็นที่ #51 tomtam.chok27 28 มิ.ย. 2559 เวลา 00:17 น. 171.96.xx.xx
usericon

add
ความคิดเห็นที่ #52 tomtam.chok27 03 ก.ค. 2559 เวลา 12:58 น. 171.96.xx.xx
usericon

poijy
ความคิดเห็นที่ #53 tomtam.chok27 07 ก.ค. 2559 เวลา 14:34 น. 171.96.xx.xx
usericon

hlhfd
ความคิดเห็นที่ #54 tomtam.chok27 10 ก.ค. 2559 เวลา 16:36 น. 171.96.xx.xx
usericon

dtfyjtu
ความคิดเห็นที่ #55 tomtam.chok27 12 ก.ค. 2559 เวลา 15:02 น. 114.109.xx.xx
usericon

rthjytr
ความคิดเห็นที่ #56 tomtam.chok27 16 ก.ค. 2559 เวลา 01:24 น. 171.96.xx.xx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^