LASTEST NEWS

16 พ.ค. 2564โรงเรียนบ้านวังหิน รับสมัครครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย เงินเดือน 9,000.- บาท สมัครบัดนี้-18 พ.ค.2564 15 พ.ค. 2564จากใจ“ครูอนุบาล” ปมเรียนออนไลน์ ไม่เวิร์ก-สงสารใจเด็ก 14 พ.ค. 2564ว7/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 14 พ.ค. 2564“ตรีนุช”ย้ำแนวทางเปิดเรียนเน้นปลอดภัย 14 พ.ค. 2564ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ป.1, ม.1 และ ม.4 14 พ.ค. 2564สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา สมัครบัดนี้ - 30 มิ.ย.2564 14 พ.ค. 2564โรงเรียนบ้านห้วยส้ม รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิป.ตรี ไม่จำกัดสาขา เงินเดือน 5,500.-บาท 14 พ.ค. 2564กศจ.กาญจนบุรี สรุปบัญชีเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 เรียกหมดบัญชีแล้ว 13 สาขาวิชา 14 พ.ค. 2564กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 4 อัตรา รายงานตัว 1 มิถุนายน 2564 14 พ.ค. 2564กศจ.สงขลา เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 จำนวน 5 กลุ่มวิชา 12 อัตรา รายงานตัว 24 พ.ค.2564

คลังข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี 3 [การประปาส่วนภูมิภาค]

usericon

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัคร พนักงาน สมัครทาง Internet วันที่ 29 ก.ค. ถึง 10 ส.ค. 58

การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
รับทั่วประเทศ จำนวนมาก การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงาน สมัครทาง Internet
วันที่ 29 ก.ค. ถึง 10 ส.ค. 58

ตำแหน่ง กปภ. ที่รับสมัคร
วิศวกร 4 (ไฟฟ้า)
วิศวกร 4 (ไฟฟ้าวัดคุม)
วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์)
วิศวกร 4 (โยธา)
วิศวกร 4 (อุตสาหการ)
วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม)
วิศวกร 4 (เครื่องกล)
วิทยาการฝึกอบรม 4
วิศวกร 4 (โยธา) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
นักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี)
นักบิหารงานทั่วไป 4
นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สถิติ) ปริญญาโท
นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สถิติ) ปริญญาตรี
นักวิทยาศาสตร์ 4
บุคลากร 4 (นิติศาสตร์)
บุคคลกร 4 (รัฐศาสตร์)
เศรษฐกร 4
บุคคลากร 4 (ปริญญาโท)
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4
นักบัญชี 4
นักบริหารงานพัสดุ 4
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ฮาร์ดแวร์/เครือข่าย)
ช่างไฟฟ้า 3 (ไฟฟ้ากำลัง)
ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์)
ช่างโยธา 3
ช่างเครื่องกล 3
พนักงานพัสดุ 3
พนักงานการเงินและบัญชี 3
***คุณสมบัติ/วุฒิ/จำนวนทีต้องการ ดูที่ไฟล์เอกสารแนบประกาศสอบ
การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://pwa.thaijobjob.com
รับสมัคร 29 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2558 (ตลอด 24 ชม.)
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 270 บาท
การประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน
กปภ. จะประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบข้อเขียนจากผู้สมัครที่ได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดกำหนดการสอบ วัน เวลา และห้องสอบของแต่ละตำแหน่งในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ทาง http://pwa.thaijobjob.com และ http://pwa.co.th
กปภ. ได้กำหนดการสอบข้อเขียนภายในวันที่ 29 และ 30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
โอกาสมาถึงแล้ว สำหรับการสมัครงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 2558 รับกันหลายอัตรา หลายตำแหน่งมากๆ มาดูข้อมูลการประกาศรับสมัครงานของการประปาส่วนภูมิภาคกันก่อน เพื่อการตัดสินใจในการสมัครสอบครับ
#เอกสารไฟล์แนบประกาศอบ กปภ.#


แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม

1. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้คือใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
2. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบสิ่งใดต่อไปนี้
ก. ตรวจสอบสรรพสมุดของ กปภ.
ข. ตรวจสอบบัญชีของ กปภ.
ค. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ กปภ.
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.
ตอบ ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.
มาตรา 43 ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบสรรพสมุด บัญชี และเอกสารหลักฐานของ กปภ. เพื่อการนี้ให้มีอำนาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ว่าการ พนักงานและลูกจ้างของ กปภ.
3. ประธานกรรมการหรือกรรมการให้ดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. ดำรงตำแหน่งคราวละสองปี
ข. ดำรงตำแหน่งคราวละสามปี
ค. ดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี
ง. ดำรงตำแหน่งคราวละห้าปี
ตอบ ข. ดำรงตำแหน่งคราวละสามปี
มาตรา 15 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับ วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
4. ผู้ว่าการมีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของ กปภ. ให้เป็นไปตามกฎหมายตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ กปภ. ซึ่งผู้ว่าการต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใดในการบริหารกิจของของ กปภ.
ก. คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
ข. หัวหน้าคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
ค. กรรมการประปาส่วนภูมิภาค
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตอบ ก. คณะกรรมการการประปาภูมิส่วนภูมิภาค


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
- ความสามารถทางด้านเหตุผล
- ความสามารถด้านภาษาไทย
- ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
- แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาค
- แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
วิศวกร 4 (โยธา) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
นักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี)
นักบิหารงานทั่วไป 4
นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สถิติ) ปริญญาโท
นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สถิติ) ปริญญาตรี
นักวิทยาศาสตร์ 4
บุคลากร 4 (นิติศาสตร์)
บุคคลกร 4 (รัฐศาสตร์)
เศรษฐกร 4
บุคคลากร 4 (ปริญญาโท)
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4
นักบัญชี 4
นักบริหารงานพัสดุ 4
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ฮาร์ดแวร์/เครือข่าย)
ช่างไฟฟ้า 3 (ไฟฟ้ากำลัง)
ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์)
ช่างโยธา 3
ช่างเครื่องกล 3
พนักงานพัสดุ 3
พนักงานการเงินและบัญชี 3


คู่มือแนวข้อสอบ มี 2 รูปแบบให้เลือก คือ
****1. ไฟล์ PDF ราคา 399 บาท จัดส่งทุกวันถึงเที่ยงคืน (ได้รับภายใน 1-3 ชั่วโมงหลังแจ้งโอนเงิน)****
****2. ปรินท์ เป็นหนังสือ +MP3 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค ราคา 899 บาท (ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ได้รับภายใน 3 วัน)****


@@@จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ update ใหม่ล่าสุดของตำแหน่งที่กำลังเปิดสอบ@@@

รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย :
- แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
- รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย
- รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง
- รายละเอียดเอกสารแนวข้อสอบ จดลิขสิทธิ์ถูกต้อง

สนใจสอบถาม/ติดต่อสั่งซื้อ :
โทร : 080 450 5746
Line ID : muktit
E-mail : vijjadh@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ebookkhosob

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://vijjadh.blogspot.com/2014/12/blog-post_5.html
supindathung 29 ก.ค. 2558 เวลา 23:25 น. 0 620
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^