LASTEST NEWS

29 มี.ค. 2563อกศจ.เพชรบูรณ์ ประกาศคะแนนย้ายครูฯ ครั้งที่ 1 ปี 2563 29 มี.ค. 2563ล่าเกียรติบัตร..อยู่บ้านต้านโควิด-19 อบรมออนไลน์ หลักสูตร วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง  29 มี.ค. 2563คอร์สอบรมออนไลน์เยอะมาก! เหมาะกับคุณครู ผู้ปกครองและผู้สนใจ อบรมผ่านแล้วรับเกียรติบัตรกันไปเลย! 28 มี.ค. 2563Course อบรมออนไลน์ สุขภาพดีในภาวะโลกร้อน Chulalongkorn University เสร็จแล้วรับเกียรติบัตร 28 มี.ค. 2563สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณฯ ค่าจ้างนักการภารโรง เม.ย.- มิ.ย.63 28 มี.ค. 2563รับสมัครครูผู้สอน 20 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 บาท (ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู) สมัครทาง E-mail 28 มี.ค. 2563โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา เงินเดือน 16,000-21,170 บาท 28 มี.ค. 2563แจกแบบฝึกทักษะ สำหรับเด็กๆ การนับเลขและสมาชิก (ช่วงกักตัวอยู่บ้าน หนี COVID-19) 28 มี.ค. 2563การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น 28 มี.ค. 2563ศธ 04009/ว 1853 เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐแบบคอมพิวเตอร์

เจาะข้อสอบข้าราชการ[กองทัพเรือ] ชั้นสัญญาบัตร ฉบับอัพเดทปี 58

usericon

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558 จำนวน 37 อัตรา 3 - 11 สิงหาคม 2558


กองทัพเรือ
กำลังเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558 จำนวน 37 อัตรา ดังนี้

คุณวุฒิที่รับสมัคร
1. ระดับปริญญาตรี เพศชาย/หญิง เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ
คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา ที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือ สถานศึกษาในต่างประเทศ ที่กระทรวงกลาโหม ยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 9 สาขา ในสาขาดังนี้
1.1 วิชาบัญชี/การบัญชี (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 3 อัตรา
1.2 วิชาบัญชี/การบัญชี (รับเฉพาะเพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา
1.3 นิติศาสตรบัณฑิต และ เป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 1 อัตรา
1.4 วิศวกรรมไฟฟ้า (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
1.5 วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
1.6 วิศวกรรมโยธา (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
1.7 สถาปัตยกรรมศาสตร์ (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
1.8 คหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.9 บรรณารักษ์ศาสตร์ / บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

2. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ในกองทัพเรือ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง จำนวน 6 สาขา ดังนี้
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี จำนวน 15 อัตรา
2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา
2.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
2.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
2.5 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
2.6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ http://www.person.navy.mi.th/personal/index1.php และ
ในระเบียบการรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558
ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไปคู่มือสอบ แนวข้อสอบ ข้าราชการกองทัพเรือ ชั้นสัญญาบัตร และ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ทุกกลุ่มสาขาที่เปิดสอบ


คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ข้าราชการกองทัพเรือ ชั้นสัญญาบัตร และ ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ
- สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ Reading ,Sentence Structure
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

(ชั้นสัญญาบัตร เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
1.1 วิชาบัญชี/การบัญชี
1.2 วิชาบัญชี/การบัญชี
1.3 นิติศาสตรบัณฑิต และ เป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
1.4 วิศวกรรมไฟฟ้า
1.5 วิศวกรรมเครื่องกล
1.6 วิศวกรรมโยธา
1.7 สถาปัตยกรรมศาสตร์
1.8 คหกรรมศาสตร์
1.9 บรรณารักษ์ศาสตร์ / บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี
2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์
2.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาสำรวจ
2.5 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์
2.6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการพิมพ์

คู่มือสอบมี 2 แบบ คือ
****1. ไฟล์ PDF ส่งทางอีเมลล์ ราคา 399 บาท จัดส่งทุกวันถึงเที่ยงคืน ****
****2. สั่งปรินท์เป็นหนังสือ ราคา 899 บาท (ส่ง EMS ทางไปรษณีย์)***

@@@จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ update ใหม่ล่าสุดของตำแหน่งที่กำลังเปิดสอบ@@@
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย :
- แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
- รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย
- รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง
- รายละเอียดเอกสารแนวข้อสอบ จดลิขสิทธิ์ถูกต้อง

******แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ*******
สนใจสอบถาม/ติดต่อสั่งซื้อ :
โทร : 080 450 5746
Line ID : muktit
E-mail : vijjadh@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ebookkhosob

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://vijjadh.blogspot.com/2015/07/2558-37-3-11-2558.html
supindathung 29 ก.ค. 2558 เวลา 23:13 น. 0 386
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^