LASTEST NEWS

11 พ.ค. 2564สพฐ. มีหนังสือด่วนที่สุด! ให้ครูรับชมกิจกรรม  “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” 12-25 พ.ค.2564 11 พ.ค. 2564ลิงก์รับชมถ่ายทอดสด แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 11 พ.ค. 2564สพฐ.แจงเลิกจ้างครูวิทย์-คณิต 1,964 คน 09 พ.ค. 2564แบบทดสอบออนไลน์ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ขรก.ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สอบผ่านได้เกียรติบัตรทาง E-mail 09 พ.ค. 2564SEAMEO เล็งปฏิรูปพัฒนาครูยกระดับการศึกษาอาเซียน 09 พ.ค. 2564สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 จัดทำบทเรียนออนไลน์ 13 หลักสูตร รวม 44 หลักสูตรย่อย ทำแบบทดสอบผ่าน รับเกียรติบัตรทันที! 09 พ.ค. 2564รับเยอะ 21 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานฯ สมัครออนไลน์ 09 พ.ค. 2564โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี เงินเดือน 15,000.- บาท สมัครบัดนี้ - 13 พ.ค.2564 09 พ.ค. 2564โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา เงินเดือน 17,000.- บาท 08 พ.ค. 2564โรงเรียนไทรน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ เงินเดือน 15,000.- บาท สมัคร 10-21 พฤษภาคม 2564

แนวข้อสอบ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ปี 58

usericon

คู่มือ แนวข้อสอบ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ
1. เหตุที่นับว่าสำคัญต้องรายงานด่วน คือ
ก. เรื่องทหารถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายสาหัสเนื่องจากทำลายชีวิตตัวเอง
ข. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร
ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
2. เหตุที่นับว่าสำคัญต้องรายงานตรงต่อ รมว.กห. ได้แก่
ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร
ข. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง
ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรมกอง
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
3. เหตุการณ์ที่นับว่าสำคัญที่หน่วยใน ทบ. จะต้องรายงานต่อ ผบ.ทบ. ได้แก่
ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร
ข. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง
ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรมกอง
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
4. เมื่อเกิดเหตุซึ่งเกิดจากการทะเลาะวิวาทจนถึงใช้อาวุธทำการต่อสู้กันขึ้นในหมู่ทหารด้วยกันเองหรือบุคคลอื่นจนถึงแก่ความตายจะต้องรายงานตรงต่อ
ก. รมว.กห., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี
ข. ผบ.สส., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี
ค. ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข. ผบ.สส., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี

5. เหตุที่ต้องรายงานต่อ หน.ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. ได้แก่
ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วย
ข. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง
ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรมกอง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วย
6. เมื่อเกิดเรื่องทหารถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสเนื่องจากทำลายชีวิตตัวเอง ต้องรายงานตรงต่อ
ก. ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี
ข. ปลัดกระทรวงกลาโหม, ผบ.สส. แล้วแต่กรณี
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ง. ไม่มีข้อถูก
7. เมื่อมีการรายงานด่วนตรงต่อ รมว.กห. แล้วต้องรายงานตรงต่อใคร (แล้วแต่กรณี)
ก. หน.ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ กห. ค. ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร
ข. ผบ.สส. ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. หน.ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ กห.
8. เมื่อมีเหตุนับว่าสำคัญเกิดขึ้นแล้วได้รายงานตรงต่อ รมว.กห. แล้วจะต้อง
ก. รีบรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ กห., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี
ข. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึง ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี
ค. รายงานด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ค. รายงานด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
9. หัวข้อการรายงานด่วนที่สุดตามคำชี้แจงกองทัพบก พ.ศ.2495 คือ
ก. เมื่อไร, ใคร, ทำไม, ที่ไหน, อย่างไร
ข. ใคร, อะไร, ที่ไหน, เมื่อไร, อย่างไร
ค. ใคร, ไปไหน, อะไร, เมื่อไร, อย่างไร
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. ใคร, ไปไหน, อะไร, เมื่อไร, อย่างไร

10. ข่าวที่เกี่ยวกับทหารที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวัน หรือรายคาบอันเป็นเรื่องเสื่อมเสียนั้น หากข่าวระบุว่าเป็นทหารหน่วยใด ให้ ผบ.หน่วย รายงานตรงต่อ
ก. รมว.กห. ค. ผบ.ทบ.
ข. ผบ.สส. ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข. ผบ.สส.
11. หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกรณีที่ไม่สามารถไปรายงานตนยังหน่วยต้นสังกัดได้ ถ้าข้าราชการผู้นั้นอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหารหรือหน่วยราชการที่อยู่ใกล้
ข. ให้ไปรายงานตนที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก หรือกองบัญชาการกองทัพบกส่วนหน้า (ถ้ามี)
ค. ไปรายงานตนที่หน่วยตามข้อ ก. และ ข. หน่วยใดหน่วยหนึ่ง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ง. ไม่มีข้อใดถูก
12. หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกรณีที่ไม่สามารถไปรายงานตนยังหน่วยต้นสังกัดได้ ถ้าข้าราชการผู้นั้นอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่อยู่ใกล้ที่สุด
ข. ให้ไปรายงานตนที่กองบัญชาการกองทัพบกส่วนหน้า
ค. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่อยู่ใกล้ หรือกองบัญชาการกองทัพบก
ส่วนหน้า (ถ้ามี)
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่อยู่ใกล้ที่สุด
13. การไปรายงานตนเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและไม่สามารถไปรายงานตนเองยังหน่วยต้นสังกัดได้ ถ้าสามารถทำได้ควรไปรายงาน
ก. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพใด ๆ ก็ได้ที่อยู่ใกล้
ข. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่มีงานเหมาะสมแก่หน้าที่ของผู้ไปรายงาน
ค. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่มีงานเหมาะสมแกหน้าที่ของผู้รับรายงาน
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ค. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่มีงานเหมาะสมแกหน้าที่ของผู้รับรายงาน

14. การเดินทางไปปฏิบัติราชการที่เดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดที่ตนรับราชการ กรณีไปราชการนอกเขตกรุงเทพมหานคร จะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามระเบียบ
ก. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตน
ไปติดต่อราชการ
ข. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตน
ไปติดต่อราชการ
ค. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตน
ไปติดต่อราชการ โดยลงบันทึกรายงานที่หน่วยนั้น ๆ จัดไว้และถ้ารายงานด้วยวาจาได้ก็จะเป็นการดียิ่ง
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตนไปติดต่อราชการ
15. การลงนามในสมุดรายงานเมื่อไปปฏิบัติราชการนอกจังหวัดที่ตนรับราชการ ให้ไปรายงานเมื่อใด
ก. ให้ไปรายงานในวันแรกที่ไปถึงเสมอ
ข. ให้ไปรายงานในวันแรกที่ถึง แต่ถ้าไม่สามารถกระทำได้ก็ให้ไปรายงานในวันรุ่งขึ้น หรือในวันที่เปิดทำ
การ
ค. ให้ไปรายงานตัวในวันแรกที่ถึง แต่ถ้าไม่สามารถกระทำได้ก็ให้ไปรายงานในวันเดินทางกลับ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ข. ให้ไปรายงานในวันแรกที่ถึง แต่ถ้าไม่สามารถกระทำได้ก็ให้ไปรายงานในวันรุ่งขึ้น หรือในวันที่
เปิดทำการ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ประวัติและหน้าที่ของหทารมหาดเล็กรักษาพระองค์
- แนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
- แนวข้อสอบวิชาทหารเบื้องต้น
- แนวข้อสอบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- ความรู้เกี่ยวกับการทหาร

****1. ไฟล์ PDF ส่งทางอีเมลล์ ราคา 399 บาท จัดส่งทุกวันถึงเที่ยงคืน ****
****2. สั่งปรินท์ เป็นหนังสือ ราคา 899 บาท (ส่ง EMS ทางไปรษณีย์)***

@@@จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ update ใหม่ล่าสุดของตำแหน่งที่กำลังเปิดสอบ@@@
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย :
- แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
- รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย
- รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง
- รายละเอียดเอกสารแนวข้อสอบ จดลิขสิทธิ์ถูกต้อง

******แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ*******

สนใจสอบถาม/ติดต่อสั่งซื้อ :
โทร : 080 450 5746
Line ID : muktit
E-mail : vijjadh@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/ebookkhosob

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://vijjadh.blogspot.com/2015/07/blog-post_27.html
supindathung 29 ก.ค. 2558 เวลา 13:17 น. 0 500
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^