LASTEST NEWS

25 ส.ค. 2562ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสระแก้ว เปิดสอบพนักงานราชการครู 2 อัตรา  25 ส.ค. 2562ศูนย์การศึกษาพิเศษ อ่างทอง เปิดสอบพนักงานราชการครู 4 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา 25 ส.ค. 2562ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 เปิดสอบพนักงานราชการครู 3 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา 25 ส.ค. 2562มาอีกแล้ว ! ครูตรวจการบ้านผิด โจทย์ออมเงินวันละ 1 บาท ทำโซเชียลถกกันเกรียวกราว 25 ส.ค. 2562โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการครู วิชาเอกดนตรีศึกษา 25 ส.ค. 2562ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เปิดสอบพนักงานราชการครู 2 อัตรา 25 ส.ค. 2562โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เปิดสอบพนักงานราชการครู 6 อัตรา สมัคร 22-28 ส.ค.2562 25 ส.ค. 2562อบจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดสอบผู้ช่วยครู 19 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 2-16 ก.ย.2562 25 ส.ค. 2562ติง!!คุรุสภา คลอดเกณฑ์ฝึกสอนล่าช้า  24 ส.ค. 2562อัพเดทล่าสุด! รวมข่าวเปิดสอบพนักงานราชการครูผู้สอน 76 อัตรา รับสมัครหลายจังหวัด

หนังสือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ กรมการปกครอง

usericon

หนังสือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ กรมการปกครอง

หนังสือสอบ กรมการปกครอง ครบทุกเนื้อหาพาสอบติด Update!!!
แนวข้อสอบ จะเผยเคล็ดลับ เตรียมสอบ การ สอบเข้าทำงาน จะไม่เป็น
เรื่องยากอีกต่อไป อ่านเข้าใจง่าย ถูกต้องแม่นยำ ออกทุกปี ครบ+++
ครอบคลุมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ตรงทุกประเด็นที่สอบ เจาะลึกทุกเนื้อหา
แนะวิธีทำโจทย์ พร้อมเฉลย เหมาะสำหรับเตรียมสอบ!!!

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
-ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง
-สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
-สรุปพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
-แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
-ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง

แนวข้อสอบฉพาะตำเเหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
-ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-จริยธรรม และ พรบ.คอมพิวเตอร์
-แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตนัย)
-แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
-แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
-แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย
-แนวข้อสอบหลักการแก้ปัญหา _ผังงานฐานข้อมูล, การเขียนโปรแกรม
-แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม
-หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

2.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฎิบัติงาน
-แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
-แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
-แนวข้อสอบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
-แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
-แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
-แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
-แนวข้อสอบวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์


3.นักวิชาการการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
-โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
-แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
-ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง
-โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
-แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
-ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ปกครองปฎิบัติงาน
-การบริหารงบประมาณ
-แนวข้อสอบเรื่องการบัญชี ชุด 1
-แนวข้อสอบเรื่องการบัญชี ชุด 2
-ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบื้องต้น
-จริยธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ของนักบัญชี
-ถาม – ตอบ แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ
-แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
-แนวข้อสอบหลักการบัญชี
-สรุประเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ

5.เจ้าหน้าที่ปกครองปฎิบัติงาน
-งานทะเบียนราษฏร์และบัตรประชาชน
-แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
-แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
-แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
-สรุปพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
-สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
-สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
-สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

หมายเหตุ : ในตำเเหน่งที่ไม่มีหน้าปกหนังสือสามารถสั่งปริ้น
ได้โดยรับเป็นไฟล์ PDF หรือให้ทางทีมงานปริ้นเเล้วจัดส่งให้ก็ได้

เเนวข้อสอบเก่า เตรียมสอบ หนังสือสอบ กรมการบินพลเรือน
ที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ หนังสือและไฟล์เตรียมสอบ
ทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่า อัพเดท แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่ม
อีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ หนังสือ ปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ
70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม ในเมื่อมี
สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า e-book แนวข้อสอบ กรมการบินพลเรือน

เตรียมสอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เเบ่งออกเป็น 2 เเบบดังนี้
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)
2. หนังสือ +Mp3 ราคา 699 บาท ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)

กรุณาการชำระค่าสินค้าและบริการ 2 ธนาคารด้วยกัน ดังนี้
1. เลขที่บัญชี : 698-0-18446-6 ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : ธนา คำบุญเหลือ
สาขา : มาบุญครองเซ็นเตอร์
ประเภท : ออมทรัพย์

2. เลขที่บัญชี : 788-2-27258-8 ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี : ธนา คำบุญเหลือ
สาขา : มันนีพาร์ค มาบุญครองเซ็นเตอร์
ประเภท : ออมทรัพย์

ชำระเงินแล้วแจ้งสลีปหรือหลักฐานการโอนได้ที่
โทร : 0800071585 (คุณสวย)
Line : suay_ngam_hmoo
email : suay.070411@gmail.com
suay.070411 25 ก.ค. 2558 เวลา 14:42 น. 0 289
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^