LASTEST NEWS

25 พ.ย. 2563สพฐ.โอนจัดสรรงบประมาณฯ ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 25 พ.ย. 2563โรงเรียนสวนศรีวิทยา รับสมัคครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เงินเดือน 14,000.-บาท 25 พ.ย. 2563โรงเรียนบ้านรางสายบัว รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ เงินเดือน 12,000 + มีบ้านพักให้ 25 พ.ย. 2563โรงเรียนธัญบุรี รับสมัครครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา เงินเดือน 15,000.-บาท 25 พ.ย. 2563กศน.อุบลราชธานี เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 36 อัตรา สมัคร 30 พ.ย.- 4 ธ.ค.2563 24 พ.ย. 2563โรงเรียนไทรน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- (ขยายเวลารับสมัคร) 24 พ.ย. 2563โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัคร 1-7 ธันวาคม 2563 24 พ.ย. 2563สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณฯ ค่าเช่าบ้านครั้งที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.63 24 พ.ย. 2563สพฐ.แจ้งโอนค่าจ้างและค่าตอบแทนบุคลากรทดแทน ต.ค.63-มี.ค.64 24 พ.ย. 2563กศน.จังหวัดพิจิตร รับสมัครพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล 7 อัตรา สมัคร 30 พ.ย.-4 ธ.ค.63

คู่มือสอบ นายช่างโยธา กรมขนส่งทางบก อ่านต่อได้ที่: http://www

usericon

คู่มือสอบ นายช่างโยธา กรมขนส่งทางบก

หนังสือสอบ กรมขนส่งทางบก
จำหน่าย แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมขนส่งทางบก Update!!!
แนวข้อสอบ จะเผยเคล็ดลับ เตรียมสอบ การ สอบเข้าทำงาน จะไม่เป็น
เรื่องยากอีกต่อไป หนังสือสอบ กรมขนส่งทางบก อ่านเข้าใจง่าย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ตรงทุกประเด็นที่สอบ
– ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
– แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
– แนวข้อสอบความสามารถการคิดคำนวณ
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวความรู้เฉพาะตำเเหน่งเลือกตามตำแหน่งที่สอบ
– นักวิชาการขนส่ง
– เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
– บุคลากร
– นักวิชาการเงินและบัญชี
– เจ้าพนักงานขนส่ง
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
– เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
– เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
– นายช่างโยธา

เตรียมสอบ นายช่างโยธา กรมขนส่งทางบก เเบ่งออกเป็น 2 เเบบดังนี้
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท
ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)
2. หนังสือ +Mp3 ราคา 699 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)

เเนวข้อสอบเก่า เตรียมสอบ หนังสือสอบ นายช่างโยธา
ที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ หนังสือและไฟล์เตรียมสอบ
ทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่า อัพเดท แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่ม
อีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ หนังสือ ปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ
70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม ในเมื่อมี
สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า e-book แนวข้อสอบ กรมขนส่งทางบก

ข่าวเปิดสอบ กรมขนส่งทางบก
สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
เว็บไซด์ : http://www.xn--12clj3dca0ec0b2gecc1c1v.com/?p=786
โทร 085-2094218 (อ.ประจักษ์)
LineID : thethana777
E-mai : thetutor777@gmail.com

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กรมการขนส่งทางบก 10 ข้อ

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมการขนส่งทางบก
ก. http://www.dlf.go.th ค. http:// [url]www.fish.go.th
ข. http://www.forest.go.th ง. http:// www. customs.go.th
ตอบ ก. http://www.dlf.go.th
2. ข้อใดคือกรมการขนส่งทางบก
ก. ขสบ. ค. ขส.
ข. กขส. ง. ขบ.
ตอบ ง. ขบ.
3. อธิบดีกรมการขนส่งทางบก คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายพงศ์ โสโน ค. นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ
ข. นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ง. นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ
ตอบ ข. นายสมชัย ศิริวัฒนโชค
4. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก มีกี่คน
ก. 1 คน ค. 3 คน
ข. 2 คน ง. 4 คน
ตอบ ค. 3 คน ได้แก่
1. นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ
2. นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
5. กรมการขนส่งทางบก ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 4 สิงหาคม พ.ศ. 2484 ค. 11 สิงหาคม พ.ศ. 2484
ข. 11 กันยายน พ.ศ. 2484 ง. 12 สิงหาคม พ.ศ. 2484
ตอบ ค. 11 สิงหาคม พ.ศ. 2484
6. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมการขนส่งทางบก
ก. Department of Labour Protection and Welfare
ข. Department of Fisheries
ค. Department of Livestock Development
ง. Department of Land Transport
ตอบ ง. Department of Land Transport
7. กรมการขนส่งทางบก ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. มีนบุรี ค. ราชเทวี
ข. จตุจักร ง. จตุจักร
ตอบ ข.จตุจักร
8. กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลข Call center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ คือ
ก. 1584 ค. 1845
ข. 1688 ง. 1556
ตอบ ก.1584
9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการขนส่งทางบก
ก. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
ข. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ค. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน ให้เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
ง. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ตอบ ง. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
10. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมการขนส่งทางบก
ก. จัดระเบียบ พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ
ข. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลรถให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ค. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน
ง. วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการขนส่ง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การการขนส่งให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตอบ ง.วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการขนส่ง เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการการขนส่งให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน


หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ งานราชการวันนี้.com
ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^