LASTEST NEWS

16 ก.ค. 2563ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ประกาศครบแล้วทุกจังหวัด และ สศศ. 16 ก.ค. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 16 ก.ค. 2563อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (จชต.) ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.อำนาจเจริญ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.ปทุมธานี ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.สมุทรสาคร ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.สุรินทร์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.สมุทรปราการ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563 16 ก.ค. 2563กศจ.ระนอง ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2563

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมขนส่งทางบก

usericon

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมขนส่งทางบก

จำหน่าย แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมขนส่งทางบก Update!!!
แนวข้อสอบ จะเผยเคล็ดลับ เตรียมสอบ การ สอบเข้าทำงาน จะไม่เป็น
เรื่องยากอีกต่อไป หนังสือสอบ กรมขนส่งทางบก อ่านเข้าใจง่าย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ตรงทุกประเด็นที่สอบ
– ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
– แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
– แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
– แนวข้อสอบความสามารถการคิดคำนวณ
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวความรู้เฉพาะตำเเหน่งเลือกตามตำแหน่งที่สอบ
– นักวิชาการขนส่ง
– เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
– บุคลากร
– นักวิชาการเงินและบัญชี
– เจ้าพนักงานขนส่ง
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
– เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
– เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
– นายช่างโยธา

เตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์กรมขนส่งทางบก เเบ่งออกเป็น 2 เเบบดังนี้
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท
ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)
2. หนังสือ +Mp3 ราคา 699 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)

เเนวข้อสอบเก่า เตรียมสอบ หนังสือสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ หนังสือและไฟล์เตรียมสอบ
ทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่า อัพเดท แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่ม
อีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ หนังสือ ปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ
70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม ในเมื่อมี
สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า e-book แนวข้อสอบ กรมขนส่งทางบก

ข่าวเปิดสอบ กรมขนส่งทางบก
เว็บไซด์ : http://www.xn--12clj3dca0ec0b2gecc1c1v.com/?p=786
สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 085-2094218 (อ.ประจักษ์)
LineID : thethana777
E-mai : thetutor777@gmail.com

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ กรมการขนส่งทางบก 10 ข้อ

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมการขนส่งทางบก
ก. http://www.dlf.go.th ค. http:// [url]www.fish.go.th
ข. http://www.forest.go.th ง. http:// www. customs.go.th
ตอบ ก. http://www.dlf.go.th
2. ข้อใดคือกรมการขนส่งทางบก
ก. ขสบ. ค. ขส.
ข. กขส. ง. ขบ.
ตอบ ง. ขบ.
3. อธิบดีกรมการขนส่งทางบก คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายพงศ์ โสโน ค. นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ
ข. นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ง. นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ
ตอบ ข. นายสมชัย ศิริวัฒนโชค
4. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก มีกี่คน
ก. 1 คน ค. 3 คน
ข. 2 คน ง. 4 คน
ตอบ ค. 3 คน ได้แก่
1. นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ
2. นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร
5. กรมการขนส่งทางบก ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 4 สิงหาคม พ.ศ. 2484 ค. 11 สิงหาคม พ.ศ. 2484
ข. 11 กันยายน พ.ศ. 2484 ง. 12 สิงหาคม พ.ศ. 2484
ตอบ ค. 11 สิงหาคม พ.ศ. 2484
6. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมการขนส่งทางบก
ก. Department of Labour Protection and Welfare
ข. Department of Fisheries
ค. Department of Livestock Development
ง. Department of Land Transport
ตอบ ง. Department of Land Transport
7. กรมการขนส่งทางบก ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. มีนบุรี ค. ราชเทวี
ข. จตุจักร ง. จตุจักร
ตอบ ข.จตุจักร
8. กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลข Call center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ คือ
ก. 1584 ค. 1845
ข. 1688 ง. 1556
ตอบ ก.1584
9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการขนส่งทางบก
ก. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
ข. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ค. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน ให้เป็นเลิศ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
ง. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ตอบ ง. มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
10. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมการขนส่งทางบก
ก. จัดระเบียบ พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นธรรม
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ
ข. พัฒนามาตรฐานและกำกับดูแลรถให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ค. พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน
ง. วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการขนส่ง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การการขนส่งให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตอบ ง.วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการขนส่ง เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการการขนส่งให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

เเฟเพจ เตรียมสอบ กรมขนส่งทางบก


หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ งานราชการวันนี้.com
ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^