LASTEST NEWS

24 ก.ย. 2563สพฐ.แจ้งโอนจัดสรรฯ ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตและค่าจ้างธุรการฯ เพิ่มเติม 24 ก.ย. 2563(( รวมลิงก์ )) ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปีพ.ศ.2563 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 24 ก.ย. 2563กศจ.น่าน ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ที่นี่) 24 ก.ย. 2563กศจ.พังงา ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 (เช็กการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วยได้ ที่นี่) 24 ก.ย. 2563สำนักงาน กศน. ออกหนังสือ ด่วนที่สุด! เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ 24 ก.ย. 2563กศจ.บึงกาฬ ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 24 ก.ย. 2563กศจ.ระยอง ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 24 ก.ย. 2563กศจ.ระยอง ประกาศแก้ไขตำแหน่งว่าง ของผู้สอบขึ้นบัญชีแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 24 ก.ย. 2563กศจ.ตาก ประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 23 ก.ย. 2563โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครครูผู้สอน 8 อัตรา เงินเดือน 15,050 - 15,800 บาท

ชัวร์!! เก็งข้อสอบพนักงาน อบต.จังหวัดอุบลราชธานี ทุกตำแหน่ง เน้น

usericon

ชัวร์!! เก็งข้อสอบพนักงาน อบต.จังหวัดอุบลราชธานี ทุกตำแหน่ง เน้น
บัญชีรายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับความเห็นชอบ ให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 28 แห่ง ตามมติ ก.อบต. จังหวัดอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 4 /2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 1.1 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 1.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 - 4 จำนวน 1 อัตรา 1.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 1.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 1.5 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 15 ตำแหน่ง 17 อัตรา ดังนี้ 2.1 นักวิชาการเกษตร 3 -5 จำนวน 1 อัตรา 2.2 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3- 5 จำนวน 1 อัตรา 2.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา 2.4 นักวิชาการพัสดุ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 2.5 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา 2.6 พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 2 อัตรา 2.7 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา 2.8 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 2.9 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 2.10 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 2.11 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา 2.12 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 2.13 นายช่างสำรวจ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 2.14 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 2.15 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้ 3.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา 3.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 -4 จำนวน 1 อัตรา 3.3 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 3.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 3.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 3.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา 3.7 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 1 อัตรา 3.8 บุคลากร 3 -5 จำนวน 1 อัตรา 3.9 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 - 5 จำนวน 1 อัตรา 4. องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 4.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 4.2 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 4.3 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 4.4 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 4.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 4.6 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา 5. องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 ตำแหน่ง 15 อัตรา ดังนี้ 5.1 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 5.2 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 5.3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 5.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา 5.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 5.6 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 5.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 5.8 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา 5.9 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา 5.10 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 5.11 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 5.12 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 5.13 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 5.14 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 6. องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้ 6.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 6.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 6.3 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4 จำนวน 1 อัตรา 6.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา 6.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 6.6 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 6.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 2 อัตรา 6.8 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 7. องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้ 7.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 7.2 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 7.3 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2-4 จำนวน 1 อัตรา 7.4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 จำนวน 2 อัตรา 7.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 7.6 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 7.7 ช่างสำรวจ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 7.8 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา 7.9 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 8. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้ 8.1 นักวิชาการเกษตร 3 - 5 จำนวน 1 อัตรา 8.2 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 3-5 จำนวน 1 อัตรา 8.3 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2-4 จำนวน 1 อัตรา 8.4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 8.5 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3 จำนวน 1 อัตรา 8.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา 8.7 เจ้าพนักงานประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 8.8 ช่างเขียนแบบ 1 -3 จำนวน 1 อัตรา 8.9 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 9. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 9.1 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 9.2 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา 9.3 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา 9.4 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 9.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 9.6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-36 จำนวน 1 อัตรา 10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้ 10.1 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 10.2 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 10.3 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 10.4 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา 10.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 10.6 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 10.7 ช่างโยธา 1-3 จำนวน 1 อัตรา 11. องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 11.1 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา 11.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 11.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 11.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 11.5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-36 จำนวน 1 อัตรา 12. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 12.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 12.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 12.3 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-3 จำนวน 1 อัตรา 12.4 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 12.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 12.6 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 13.1 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 13.2 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 13.3 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 13.4 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 1 อัตรา 13.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 13.6 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 14. องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 14.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 14.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา 14.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 14.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 14.5 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 15. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 13 ตำแหน่ง 13 อัตรา ดังนี้ 15.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 15.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา 15.3 บุคลากร 3 -5 จำนวน 1 อัตรา 15.4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 -5 จำนวน 1 อัตรา 15.5 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 15.6 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 15.7 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 15.8 นักวิชาการคลัง 3-5 จำนวน 1 อัตรา 15.9 ช่างสำรวจ 1 - 3 จำนวน 1 อัตรา 15.10 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา 15.11 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 15.12 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา 15.13 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 16. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเxxxย อำเภอตระการพืชผล รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 16.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 16.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา 16.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 16.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 16.5 ช่างโยธา 1-3 จำนวน 1 อัตรา 16.6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 17. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้าแข้ อำเภอตระการพืชผล รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้ 17.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 17.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 17.3 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 17.4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 18. องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 18.1 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 18.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 18.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 18.4 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 18.5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 18.6 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 19. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 19.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 19.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา 19.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 19.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 19.5 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 19.6 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 20. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 20.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 20.2 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 20.3 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 20.4 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 20.5 เจ้าหน้าที่การประปา 1-3 จำนวน 1 อัตรา 21. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 ตำแหน่ง 11 อัตรา ดังนี้ 21.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 21.2 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3 จำนวน 1 อัตรา 21.3 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา 21.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา 21.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 21.6 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 21.7 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4 จำนวน 1 อัตรา 21.8 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 21.9 นิติกร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 21.10 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 21.11 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา 22. องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้ 22.1 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 22.2 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 22.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 22.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 22.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 22.6 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 22.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 22.8 ช่างโยธา 1-3 จำนวน 1 อัตรา 22.9 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา 23. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 23.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา 23.2 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 23.3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 23.4 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 23.5 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 1 อัตรา 24. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 24.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 24.2 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 24.3 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา 24.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 24.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 25. องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้ 25.1 นักวิชาการการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 25.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา 25.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 25.4 นายช่างสำรวจ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 25.5 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา 25.6 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 26. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอนาเยีย รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 26.1 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 26.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 2 อัตรา 26.3 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-3 จำนวน 1 อัตรา 26.4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 26.5 ช่างโยธา 1-3 จำนวน 1 อัตรา 26.6 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา 27. องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 27.1 ช่างโยธา 1-3 จำนวน 1 อัตรา 27.2 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 27.3 นายช่างสำรวจ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 27.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 27.5 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา 28. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 28.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 28.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 28.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 28.4 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 28.5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา ฟรีแนวข้อสอบพนักงาน อบต เทศบาล คลิก http://www.mk108.com/thread.php?fid-101.html จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ประกอบด้วย 247 หน้า - แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์) - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ - แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล - แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า แนวข้อสอบช่างโยธา แนวข้อสอบช่างสำรวจ และตำแหน่งอื่นๆ แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า แนวข้อสอบนายช่างโยธา แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ และตำแหน่งอื่นๆ แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ แนวข้อสอบนิติกร แนวข้อสอบบุคลากร แนวข้อสอบวิศวโยธา แนวข้อสอบสถาปนิก แนวข้อสอบสันทนาการ ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมลล์สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท หนังสือ 2 เล่ม + MP3 ราคา 999 บาท VCD ติวสอบ กพ. ราคา 2500 บาท ขั้นตอนที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ vijjadh@gmail.com หรือ 085-3949028 ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงิน เลือกที่ท่านสะดวก 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี เลขที่บัญชี 947-208553-3 ออมทรัพย์ 2. ธนาคารทหารไทย TMB ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี เลขที่บัญชี 438-2-47909-7 ออมทรัพย์ 3. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี เลขที่บัญชี 417-0-09015-2 ออมทรัพย์ 4. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี น.ส.สุพินดา ตั้งรุ่งเรืองอยู่ เลขที่บัญชี 913-2-00076-7 ออมทรัพย์ ขั้นตอนที่ 3 แจ้งเวลาการชำระเงินและแจ้งเมลหรือที่อยู่ของท่านมาที่ vijjadh@gmail.com มาที่ 085-3949028 ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก "องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี"
chaiyan 13 พ.ค. 2556 เวลา 22:52 น. 0 1,917
usericon

ชัวร์!! เก็งข้อสอบพนักงาน อบต.จังหวัดอุบลราชธานี ทุกตำแหน่ง เน้น
โทร 085-3949028
ความคิดเห็นที่ #1 chaiyan 01 มิ.ย. 2556 เวลา 12:11 น. 27.55.xxx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^