LASTEST NEWS

02 ธ.ค. 2563โรงเรียนวัดราชบพิธ รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 15,000.- บาท 02 ธ.ค. 2563กศจ.ร้อยเอ็ด เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 50 อัตรา (ครั้งที่ 3) - รายงานตัว 9 ธ.ค.2563 02 ธ.ค. 2563แก้เกมเด็กใส่ไปรเวท! แนะครูใส่ชุดข้าราชการไปสอนทุกวัน ห้ามแต่งหน้า-ทำผม เพื่อความเท่าเทียม 02 ธ.ค. 2563ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7147 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือน 02 ธ.ค. 2563ศธ.รื้อระเบียบลงโทษนักเรียนปรับให้ทันสมัย       02 ธ.ค. 2563ศธ. เปิดทางรร.ออกระเบียบลงโทษนักเรียนได้เอง กรอบภาพกว้าง ให้ยึดตามตามลักษณะกลุ่มพฤติกรรมของเด็ก 02 ธ.ค. 2563คุรุสภาประกาศ!! วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน สมัครสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 02 ธ.ค. 2563พรุ่งนี้แล้วนะ! (3-17 ธันวาคม 2563) เปิดระบบรับสมัครสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 02 ธ.ค. 2563“ณัฏฐพล” ขอบคุณนร.ส่วนใหญ่ไม่ใส่ไปรเวท ชี้ศธ.ผ่านความกดดัน 02 ธ.ค. 2563"ณัฏฐพล"ลั่นยอมทุ่มหลายหมื่นล.ยกระดับศก.จังหวัดด้วยการศึกษา เชื่อเป็นการปฎิรูปที่แท้จริง

ชัวร์!! เก็งข้อสอบพนักงาน อบต.จังหวัดอุบลราชธานี ทุกตำแหน่ง เน้น

usericon

ชัวร์!! เก็งข้อสอบพนักงาน อบต.จังหวัดอุบลราชธานี ทุกตำแหน่ง เน้น
บัญชีรายชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับความเห็นชอบ ให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 28 แห่ง ตามมติ ก.อบต. จังหวัดอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 4 /2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 1. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 1.1 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 1.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 - 4 จำนวน 1 อัตรา 1.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 1.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 1.5 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 15 ตำแหน่ง 17 อัตรา ดังนี้ 2.1 นักวิชาการเกษตร 3 -5 จำนวน 1 อัตรา 2.2 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3- 5 จำนวน 1 อัตรา 2.3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 จำนวน 1 อัตรา 2.4 นักวิชาการพัสดุ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 2.5 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา 2.6 พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 2 อัตรา 2.7 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา 2.8 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 2.9 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 2.10 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 2.11 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา 2.12 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 2.13 นายช่างสำรวจ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 2.14 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 2.15 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้ 3.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา 3.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 -4 จำนวน 1 อัตรา 3.3 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 3.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 3.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 3.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา 3.7 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 1 อัตรา 3.8 บุคลากร 3 -5 จำนวน 1 อัตรา 3.9 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 - 5 จำนวน 1 อัตรา 4. องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน อำเภอนาตาล รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 4.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 4.2 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 4.3 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 4.4 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 4.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 4.6 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา 5. องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 14 ตำแหน่ง 15 อัตรา ดังนี้ 5.1 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 5.2 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 5.3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 5.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา 5.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 5.6 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 5.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 5.8 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา 5.9 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา 5.10 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 5.11 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 5.12 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 5.13 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 5.14 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 6. องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้ 6.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 6.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 6.3 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4 จำนวน 1 อัตรา 6.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา 6.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 6.6 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 6.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 2 อัตรา 6.8 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 7. องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้ 7.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 7.2 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 7.3 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2-4 จำนวน 1 อัตรา 7.4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 จำนวน 2 อัตรา 7.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 7.6 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 7.7 ช่างสำรวจ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 7.8 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา 7.9 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 8. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้ 8.1 นักวิชาการเกษตร 3 - 5 จำนวน 1 อัตรา 8.2 นักพัฒนาการท่องเที่ยว 3-5 จำนวน 1 อัตรา 8.3 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2-4 จำนวน 1 อัตรา 8.4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 8.5 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3 จำนวน 1 อัตรา 8.6 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา 8.7 เจ้าพนักงานประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 8.8 ช่างเขียนแบบ 1 -3 จำนวน 1 อัตรา 8.9 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 9. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 9.1 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 9.2 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา 9.3 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา 9.4 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 9.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 9.6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-36 จำนวน 1 อัตรา 10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้ 10.1 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 10.2 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 10.3 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 10.4 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา 10.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 10.6 เจ้าพนักงานการประปา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 10.7 ช่างโยธา 1-3 จำนวน 1 อัตรา 11. องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 11.1 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา 11.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 11.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 11.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 11.5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-36 จำนวน 1 อัตรา 12. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 12.1 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 12.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 12.3 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-3 จำนวน 1 อัตรา 12.4 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 12.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 12.6 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 13.1 นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 13.2 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 13.3 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 13.4 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 1 อัตรา 13.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 13.6 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 14. องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 14.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 14.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา 14.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 14.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 14.5 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 15. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 13 ตำแหน่ง 13 อัตรา ดังนี้ 15.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 15.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา 15.3 บุคลากร 3 -5 จำนวน 1 อัตรา 15.4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 -5 จำนวน 1 อัตรา 15.5 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 15.6 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 15.7 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 15.8 นักวิชาการคลัง 3-5 จำนวน 1 อัตรา 15.9 ช่างสำรวจ 1 - 3 จำนวน 1 อัตรา 15.10 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา 15.11 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 15.12 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา 15.13 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 16. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเxxxย อำเภอตระการพืชผล รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 16.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 16.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา 16.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 16.4 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 16.5 ช่างโยธา 1-3 จำนวน 1 อัตรา 16.6 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 17. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้าแข้ อำเภอตระการพืชผล รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้ 17.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 17.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 17.3 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 17.4 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 18. องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 18.1 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 18.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 18.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 18.4 สันทนาการ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 18.5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 18.6 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 19. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 19.1 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 19.2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา 19.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 19.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 19.5 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 19.6 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 20. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 20.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 20.2 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 20.3 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 20.4 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 20.5 เจ้าหน้าที่การประปา 1-3 จำนวน 1 อัตรา 21. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 ตำแหน่ง 11 อัตรา ดังนี้ 21.1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 21.2 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-3 จำนวน 1 อัตรา 21.3 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา 21.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา 21.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 21.6 เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 21.7 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-4 จำนวน 1 อัตรา 21.8 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 21.9 นิติกร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 21.10 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 21.11 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา 22. องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา ดังนี้ 22.1 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3-5 จำนวน 1 อัตรา 22.2 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 22.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 22.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 22.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 22.6 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 22.7 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 22.8 ช่างโยธา 1-3 จำนวน 1 อัตรา 22.9 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา 23. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 23.1 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา 23.2 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 23.3 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา 23.4 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 23.5 นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5 จำนวน 1 อัตรา 24. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 24.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 24.2 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 24.3 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา 24.4 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 24.5 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 25. องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้ 25.1 นักวิชาการการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 25.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 2 อัตรา 25.3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 25.4 นายช่างสำรวจ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 25.5 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-4 จำนวน 1 อัตรา 25.6 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 26. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอนาเยีย รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้ 26.1 บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 26.2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 2 อัตรา 26.3 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-3 จำนวน 1 อัตรา 26.4 เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 26.5 ช่างโยธา 1-3 จำนวน 1 อัตรา 26.6 ช่างไฟฟ้า 1-3 จำนวน 1 อัตรา 27. องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 27.1 ช่างโยธา 1-3 จำนวน 1 อัตรา 27.2 นายช่างโยธา 2-4 จำนวน 1 อัตรา 27.3 นายช่างสำรวจ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 27.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 จำนวน 1 อัตรา 27.5 นักวิชาการศึกษา 3-5 จำนวน 1 อัตรา 28. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม รายงานแจ้งความประสงค์คัดเลือก โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 28.1 นักวิชาการเกษตร 3-5 จำนวน 1 อัตรา 28.2 เจ้าพนักงานธุรการ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 28.3 เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4 จำนวน 1 อัตรา 28.4 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1-3 จำนวน 1 อัตรา 28.5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1-3 จำนวน 1 อัตรา ฟรีแนวข้อสอบพนักงาน อบต เทศบาล คลิก http://www.mk108.com/thread.php?fid-101.html จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ประกอบด้วย 247 หน้า - แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์) - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ - แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล - แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ ภาค ข. เลือกตามตำแหน่งที่สอบ แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 1 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่พัสดุ แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า แนวข้อสอบช่างโยธา แนวข้อสอบช่างสำรวจ และตำแหน่งอื่นๆ แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 2 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประปา แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล แนวข้อสอบนายท่างเขียนแบบ แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า แนวข้อสอบนายช่างโยธา แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ และตำแหน่งอื่นๆ แนวข้อสอบ อบจ.เทศบาล อบต. ระดับ 3 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี แนวข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ แนวข้อสอบนิติกร แนวข้อสอบบุคลากร แนวข้อสอบวิศวโยธา แนวข้อสอบสถาปนิก แนวข้อสอบสันทนาการ ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมลล์สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท หนังสือ 2 เล่ม + MP3 ราคา 999 บาท VCD ติวสอบ กพ. ราคา 2500 บาท ขั้นตอนที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ vijjadh@gmail.com หรือ 085-3949028 ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงิน เลือกที่ท่านสะดวก 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี เลขที่บัญชี 947-208553-3 ออมทรัพย์ 2. ธนาคารทหารไทย TMB ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี เลขที่บัญชี 438-2-47909-7 ออมทรัพย์ 3. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี เลขที่บัญชี 417-0-09015-2 ออมทรัพย์ 4. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี น.ส.สุพินดา ตั้งรุ่งเรืองอยู่ เลขที่บัญชี 913-2-00076-7 ออมทรัพย์ ขั้นตอนที่ 3 แจ้งเวลาการชำระเงินและแจ้งเมลหรือที่อยู่ของท่านมาที่ vijjadh@gmail.com มาที่ 085-3949028 ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก "องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี"
chaiyan 13 พ.ค. 2556 เวลา 22:52 น. 0 1,994
usericon

ชัวร์!! เก็งข้อสอบพนักงาน อบต.จังหวัดอุบลราชธานี ทุกตำแหน่ง เน้น
โทร 085-3949028
ความคิดเห็นที่ #1 chaiyan 01 มิ.ย. 2556 เวลา 12:11 น. 27.55.xxx.xxx
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^