LASTEST NEWS

29 ก.พ. 2563คืบหน้า..ล่าสุด..อนุมัติตัดโอนตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. 1,023 อัตรา  29 ก.พ. 2563โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา(เงินเดือน 15,000.-บาท) สมัคร 6-12 มี.ค.2563 29 ก.พ. 2563โรงเรียนวัดจันดี รับสมัครครูอัตราจ้าง สมัคร 16-31 มี.ค.2563 29 ก.พ. 2563สพฐ.มีหนังสือสั่งการ กรณีโรงเรียนจัดสอบปลายภาคเสร็จแล้ว ให้ประกาศปิดภาคเรียนและไม่ควรดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป 29 ก.พ. 2563ด่วนที่สุด มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2563 28 ก.พ. 2563กศจ.ตราด เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 26 อัตรา - รายงานตัว วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 28 ก.พ. 2563(ไม่ต้องใช้วุฒิครู)สพป.พิษณุโลก เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สมัคร 2-6 มีนาคม 2563 27 ก.พ. 2563เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2563 ตำแหน่งสายงานบริหาร หากตำแหน่งที่สอบผ่าน ยังไม่พอกับตำแหน่งว่าง 27 ก.พ. 2563กศจ.สระแก้ว เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 13 อัตรา- รายงานตัว 9 มีนาคม 2563 27 ก.พ. 2563สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ครูผู้สอน ครูพี่เลี้ยง และครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

การประเมินผลโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนร

usericon

การประเมินผลโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนร
การประเมินโครงการ การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งสู่อาเซียน ในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) การจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 2) การประเมินปัจจัย (Input Evaluation) การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย5) การประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร 2 คน ครูผู้สอน 48 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 113 คน ผู้ปกครองนักเรียน 113 คน และกรรมการสถานศึกษา 15 คน รวมทั้งสิ้น 291 คน เครื่องมีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติวิเคราะห์ คำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปสำหรับสังคมศาสตร์
ผลการประเมินโครงการ พบว่า
1. ด้านบริบท การประเมินวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีความเหมาะสมและความสอดคล้องวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ความเป็นไปได้ใน การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ด้านปัจจัย การประเมินเกี่ยวกับงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและวิธีการดำเนินงานโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีความพร้อมความเพียงพอในด้านบุคลากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ด้านกระบวนการ การประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการและกิจกรรมในการดำเนินงานตามโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีการจัดการ
บุคลากร การวางแผน การจัดกิจกรรม การติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ด้านผลผลิตการประเมินเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีผลการดำเนินงานตามโครงการ ความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาการและความพร้อมของสถานที่บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่พร้อมเข้าสู่อาเซียน การให้บริการแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

5. การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีผลความพึงพอใจในเรื่องบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ป้ายนิเทศที่พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^