LASTEST NEWS

20 ก.ย. 2561สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 จำนวน 104 ทุน 20 ก.ย. 2561ล่าสุด! เปิดสอบท้องถิ่นรอบใหม่! เตรียมเปิดระบบรับสมัรออนไลน์ เดือนพ.ย.2561นี้  20 ก.ย. 2561( รับเยอะ 30 อัตรา ) สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา รับวุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000.- บาท 20 ก.ย. 2561ด่วนที่สุด การคัดเลือกเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย (ทุนด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน) 20 ก.ย. 2561เป็นเด็กไทยมันเหนื่อย! เรียนแน่นเกือบ 24 ชม. ไม่เว้นแม้ชั้นอนุบาล 20 ก.ย. 2561"ครูก้า" ล่า 1.5 หมื่นชื่อ จี้ออก กม.ห้าม รร.จัดสอบเข้า ป.1 ทำเด็กเครียด ขวางทักษะสมอง 19 ก.ย. 2561ด่วน! ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิป.ตรีเริ่มต้น 28,500 บาท ++ 19 ก.ย. 2561(วุฒิป.ตรี เงินเดือน 18,000.- บาท) สอศ. เปิดสอบพนักงานราชการ 6 อัตรา 19 ก.ย. 2561"หมอธี"เห็นใจครูตรวจการบ้านผิด ชี้บวกลบผิดบ่อยก็ไม่สมควรเป็นครู 19 ก.ย. 2561สอบครูผู้ช่วย 61 คนสอบได้ไม่ถึงครึ่ง - สพฐ.เร่งบรรจุ ภายใน 1 ต.ค.นี้

การประเมินผลโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนร

usericon

การประเมินผลโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนร
การประเมินโครงการ การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งสู่อาเซียน ในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) การจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 2) การประเมินปัจจัย (Input Evaluation) การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย5) การประเมินผลความพึงพอใจต่อโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหาร 2 คน ครูผู้สอน 48 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 113 คน ผู้ปกครองนักเรียน 113 คน และกรรมการสถานศึกษา 15 คน รวมทั้งสิ้น 291 คน เครื่องมีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติวิเคราะห์ คำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมสถิติสำเร็จรูปสำหรับสังคมศาสตร์
ผลการประเมินโครงการ พบว่า
1. ด้านบริบท การประเมินวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีความเหมาะสมและความสอดคล้องวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ความเป็นไปได้ใน การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. ด้านปัจจัย การประเมินเกี่ยวกับงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและวิธีการดำเนินงานโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีความพร้อมความเพียงพอในด้านบุคลากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ของโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ด้านกระบวนการ การประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการและกิจกรรมในการดำเนินงานตามโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีการจัดการ
บุคลากร การวางแผน การจัดกิจกรรม การติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. ด้านผลผลิตการประเมินเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีผลการดำเนินงานตามโครงการ ความรู้ความสามารถด้านทักษะวิชาการและความพร้อมของสถานที่บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่พร้อมเข้าสู่อาเซียน การให้บริการแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

5. การประเมินความพึงพอใจต่อโครงการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียนในโรงเรียนเทศบาล 3ยุวบูรณ์บำรุง เทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีผลความพึงพอใจในเรื่องบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ป้ายนิเทศที่พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
suppaphon 24 ก.พ. 2558 เวลา 09:44 น. 0 197
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^