LASTEST NEWS

21 ต.ค. 2562กศจ.พิจิตร ขอใช้บัญชีครูผู้ช่วย จาก กศจ.นครราชสีมา และกศจ.กำแพงเพชร - รายงานตัว 1 พ.ย.2562 21 ต.ค. 2562กศจ.พิจิตร เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 10 - รายงานตัว 1 พ.ย.2562 21 ต.ค. 2562การจัดสรรอัตราให้ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 ต.ค. 2562ด่วนที่สุด! การจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 ต.ค. 2562กศจ.เชียงราย เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 82 อัตรา - รายงานตัว 25 ต.ค. 2562 21 ต.ค. 2562กศจ.นครสวรรค์ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 132 อัตรา - รายงานตัว 30 ต.ค. 2562 21 ต.ค. 2562ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6399 เรื่อง การสร้างความเข้าใจกับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัดสพฐ. 21 ต.ค. 2562ด่วน!! สพฐ.สำรวจกลุ่มวิชา และจำนวนตำแหน่งว่าง เปิดสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2563 21 ต.ค. 2562รศ.ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีฯ ม.พะเยา โพสต์ อัตราว่างเพื่อบรรจุครู ปี พ.ศ.2562 จำนวน 26,246 คน หายไปไหน? 21 ต.ค. 2562ครูโอ๊ะ "กนกวรรณ วิลาวัลย์" รมช.ศึกษาฯ รับฟังเสียงสะท้อนเรื่องค่าตอบแทน ครูกศน.

เก็งข้อสอบเข้ารับราชการกองพลทหารราบที่ 15 (ปัตตานี) ทุกตำแหน่ง

usericon

เก็งข้อสอบเข้ารับราชการกองพลทหารราบที่ 15 (ปัตตานี) ทุกตำแหน่ง
กองพลทหารราบที่ 15 เปิดสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งเสมียน พนักงานวิทยุโทรเลข,พลทางสาย พลสูทกรรม ช่างยานยนต์ล้อ และพลขับรถ รวม 40 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2556 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก 1.เสมียน จำนวน 10 อัตรา 2.พนักงานวิทยุโทรเลข,พลทางสาย จำนวน 6 อัตรา 3.พลสูทกรรม จำนวน 7 อัตรา 4.ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 1 อัตรา 5.พลขับรถ จำนวน 16 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครตำแหน่ง เสมียน,พนักงานวิทยุโทรเลข,พลทางสาย และ พลสูทกรรม สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (บุคคลพลเรือนรับเฉพาะตำแหน่งพลสูทกรรม) ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างยนต์ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ตำแหน่ง พลขับรถ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้ สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของ กรมการขนส่งทางบกหรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากกรมการขนส่งทหารบก และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย รับเฉพาะทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556(เว้นวันหยุดราชการ) สมัครด้วยตนเองได้ ที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ 15 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่ 15 โทร.073 - 424021 โทร.ทบ.43711 – 12 >>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<< วิชา แบบธรรมเนียมทหาร ๑. เครื่องหมายยศเป็นรูปดาว ๕ กลีบ ทำด้วยโลหะสีทองประดับบนอินธนูบนบ่าข้างละ ๓ ดาว เป็นเครื่องหมายชั้นยศอะไร ก. ร้อยตรี ข. ร้อยโท ค. ร้อยเอก ง. พันตรี ๒. ทหารประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารม้า ใช้เครื่องหมายสังกัดทำด้วยโลหะสีทองติดที่คอเสื้อด้านซ้าย คือ ก. ศม. ข. ศบ. ค. ศร. ง. ศสพ. ๓. กองทัพภาคที่ ๑ ใช้อักษรย่อคือ ก. ทภ. ๑ ข. ทภ.๒ ค. ทภ. ๓ ง. ทภ.๔ ๔. เครื่องหมายเหล่าทหารราบทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร ก. รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร ข. รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน ค. รูปลูกระเบิดมีเปลว ง. รูปสายฟ้าประกอบกับจักร ๕. เครื่องหมายเหล่าทหารสรรพาวุธทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร ก. รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร ข. รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน ค. รูปลูกระเบิดมีเปลว ง. รูปสายฟ้าประกอบกับจักร ๖. เครื่องหมายเหล่าทหารพลาธิการทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร ก. รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร ข. รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน ค. รูปลูกระเบิดมีเปลว ง. รูปสายฟ้าประกอบกับจักร ๗. ทหารที่เป็นเหล่าหลักในการทำหน้าที่เข้าแย่งยึดพื้นที่ เคลื่อนย้ายด้วยท้าว ทำการรบได้ทุกภูมิประเทศ และเหตุการณ์เป็นหน้าที่ของเหล่าใด ก. เหล่าทหารช่าง ข. เหล่าทหารปืนใหญ่ ค.เหล่าทหารม้า ง. เหล่าทหารราบ ๘. ทหารที่ทำการรบด้วยการยิง ทำการยิงสนับสนุน หรือยิงช่วยเหลือทหารราบในการปฏิบัติการรบเป็นหน้าที่ ของเหล่าใด ก. เหล่าทหารช่าง ข. เหล่าทหารปืนใหญ่ ค.เหล่าทหารม้า ง. เหล่าทหารราบ ๙. ทหารประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารราบใช้เครื่องหมายสังกัดทำด้วยโลหะสีทองติดเครื่องหมายที่ คอเสื้อด้านซ้าย คือ ก. ศสพ. ข. ศม. ค. ศบ. ง. ศร. ๑๐. ทหารกองประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ใช้เครื่องหมายสังกัดทำสีทองติดเครื่องหมายที่คอเสื้อด้านซ้าย คือ ก. ศสพ. ข. ศม. ค. ศป. ง. ศร. ๑๑. เครื่องหมายยศ นายทหารประทวนทำด้วยแถบไหมสีทองเหลือง ๓ บั้ง คือ ก. สิบตรี ข. สิบโท ค. สิบเอก ง. จ่าสิบตรี ๑๒. นศท. ควรจะได้ทราบว่า เหล่าทหารบกมีกี่เหล่า ก. ๑๕ เหล่า ข. ๑๖ เหล่า ค. ๑๗ เหล่า ง. ๑๘ เหล่า ๑๓. ทหารการข่าว มีหน้าที่เกี่ยวกับอะไร ก. ข่าวทหารทั้งปวง ข. เบิกจ่ายเงินเดือน ค. การรักษาพยาบาล ง. ให้ความบันเทิง ๑๔. ยศทหารนั้น มีกี่ประเภท คือ ก. ๑ ประเภท ข. ๒ ประเภท ค. ๓ ประเภท ง. ๔ ประเภท ๑๕. ผู้ใดแต่งเครื่องแบบทหารโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย มีอย่างไร ก. จำคุกตั้งแต่ ๓ เดือน ถึง ๕ ปี ข. จำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๓ ปี ค. จำคุกตั้งแต่ ๓ ปี ถึง ๕ ปี ง. จำคุกตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๓ ปี ๑๖. กรมสวัสดิการทหารบก ใช้คำย่อว่าอะไร ก. สก. ข. สห. ค. สพ. ง. สบ. ๑๗. กรมการสัตว์ทหารบก ใช้คำย่อว่าอะไร ก. กส. ข. สส. ค. สบ. ง. สพ. ๑๘. กรมการแพทย์ทหารบก ใช้คำย่อว่าอะไร ก. พบ. ข. พธ. ค. กธ. ง. กง. ๑๙. กรมยุทธศึกษาทหารบก ใช้คำย่อว่าอะไร ก. ยศ. ข. ผท. ค. จย. ง. ยย. ๒๐. กรมกำลังสำรองทหารบก ใช้คำย่อว่าอะไร ก. กสร. ข. สบส. ค. สบบ. ง. สตธ. จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกองพลทหารราบที่ 5 ทุกตำแหน่ง รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก ประกอบด้วย - ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - ข้อสอบความรู้แบบธรรมเนียมทหาร ข้อสอบวิชาความรู้เฉพาะหน้าที่ เลือตามที่สอบ ส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ทาง e-mail ภายในวันที่โอนเงิน PDF สามารถไปพรินท์อ่านได้เลย เพียง 399 บาท ขั้นตอนที่ 1 สอบถามการสั่งซื้อ vijjadh@gmail.com หรือ 085-3949028 ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงิน เลือกที่ท่านสะดวก 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี เลขที่บัญชี 947-208553-3 ออมทรัพย์ 2. ธนาคารทหารไทย TMB ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี เลขที่บัญชี 438-2-47909-7 ออมทรัพย์ 3. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายไชยยันต์ เจริญไชยศรี เลขที่บัญชี 417-0-09015-2 ออมทรัพย์ 4. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี น.ส.สุพินดา ตั้งรุ่งเรืองอยู่ เลขที่บัญชี 913-2-00076-7 ออมทรัพย์ ขั้นตอนที่ 3 แจ้งเวลาการชำระเงินและแจ้งเมลหรือที่อยู่ของท่านมาที่ vijjadh@gmail.com มาที่ 085-3949028 เรียนลูกค้าทุกท่านทางเว็บเรากำลังทำเป็นหนังสือพูดได้ mp3 เหมาะสำหรับคนที่ชอบฟัง หรืออ่านแล้วง่วงนอน
chaiyan 13 พ.ค. 2556 เวลา 22:46 น. 0 2,147
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^