LASTEST NEWS

25 พ.ค. 2561สพป.ขอนแก่น เขต 1 เปิดสอบครูอัตราจ้าง 4 อัตรา (สมัคร1-7มิ.ย.61) 24 พ.ค. 2561จริงหรือเปล่าคะ ที่บอกว่าเรียนป.บัณฑิตปีนี้ต้องสอบเอาใบประกอบ 24 พ.ค. 2561วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 4 อัตรา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับสมัครครูธุรการ สมัคร22-28 พฤษภาคม 2561 24 พ.ค. 2561รู้แล้วจะอึ้ง! เด็ก ป.3 เสนอวิธีแก้ปัญหาน้ำมันแพงหูฉี่ 24 พ.ค. 2561โรงเรียนบ้านโคคลาน รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา สมัคร 6-10 มิ.ย.2561 24 พ.ค. 2561ป่วยจริงแต่ยังปฏิบัติงานได้ ถือว่า "ไม่มีเหตุผลอันสมควร" ต้องละทิ้งหน้าที่ 24 พ.ค. 2561สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รับครูอัตราจ้างแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 8 อัตรา สมัคร22-28พ.ค.2561 24 พ.ค. 2561กรมชลประทาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 48 อัตรา (สมัครทางอินเทอร์เน็ต 1-21มิ.ย.2561) 23 พ.ค. 2561ธนาคารออมสิน เปิดรับพนักงาน 100 อัตรา (วุฒิป.ตรีขึ้นไป) สมัครทางอินเทอร์เน็ตบัดนี้-31พ.ค.2561 23 พ.ค. 2561ชาวมหาวิทยาลัยรุมค้านรวมวท.-สกอ.

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือ อ่านเพิ่มเติม เรื่อง

usericon

ชื่อวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือ อ่านเพิ่มเติม เรื่อง หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา)
ผู้วิจัย ประสิทธิ์ นาคชู ตาแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา)
ปีการศึกษา 2560
บทคัดย่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง
หลักธรรมทางพระพุทธ ศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ์ 8 0 / 8 0 2) เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น เ รื่ อ ง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ หนังสืออ่านเพิ่มเติม และ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสา ระการ เรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ชั้นปร ะถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) สานักก ารศึกษา เทศบาลนครยะลา
ปีการศึกษา 2560 จานวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยวิธี จับฉลากรายชื่อห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติค่า ทีแบบไม่อิสระจากกัน (t – test Dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 88.76/87.45 สูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนด (80/80)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสน าแล ะ วัฒน ธร รม ของนักเรี ยน ชั้น ปร ะถมศึกษาปีที่ 4 ห ลังเรีย นโ ดย ใช้ หนั งสื อ
อ่านเพิ่มเติม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจ ของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
anant_509 29 ม.ค. 2561 เวลา 14:28 น. 0 62
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^