การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือ อ่านเพิ่มเติม เรื่อง
LASTEST NEWS

14 ส.ค. 2561ที่พักฟรี! โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา 14 ส.ค. 2561"คุรุสภา" เดินเครื่องทำคลังข้อสอบตั๋วครู 14 ส.ค. 2561นายกฯ ปลื้มโครงการคูปองพัฒนาครู 14 ส.ค. 2561สถานี ก.ค.ศ.ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการกำหนดกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจลงโทษฯ และกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนฯ 14 ส.ค. 2561สพฐ.รับนโยบาย'หมอธี'ลดภาระงานครูเพิ่มเวลาสอนเด็กเต็มที่ขึ้น 14 ส.ค. 2561โรงเรียนวัดลากค้อน รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก ดนตรี-นาฏศิลป์ เงินเดือน 15,000.-บาท 14 ส.ค. 2561เช็คอีกที ข้อสอบออกตามนี้! หลักสูตรสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปีพ.ศ.2561 14 ส.ค. 2561ส.ค.ศ.ท.จี้เลิกหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู 14 ส.ค. 2561วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เปิดสอบพนักงานราชการครู สมัคร 21-27 สิงหาคม 2561 14 ส.ค. 2561สมาคมจิตแพทย์ฯ แนะทบทวนกิจกรรมเชิญแม่มาโรงเรียน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือ อ่านเพิ่มเติม เรื่อง

usericon

ชื่อวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือ อ่านเพิ่มเติม เรื่อง หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา)
ผู้วิจัย ประสิทธิ์ นาคชู ตาแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา)
ปีการศึกษา 2560
บทคัดย่อ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง
หลักธรรมทางพระพุทธ ศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ์ 8 0 / 8 0 2) เ พื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น เ รื่ อ ง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ หนังสืออ่านเพิ่มเติม และ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสา ระการ เรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ชั้นปร ะถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา) สานักก ารศึกษา เทศบาลนครยะลา
ปีการศึกษา 2560 จานวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยวิธี จับฉลากรายชื่อห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติค่า ทีแบบไม่อิสระจากกัน (t – test Dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 88.76/87.45 สูงกว่าเกณฑ์ที่
กาหนด (80/80)
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสน าแล ะ วัฒน ธร รม ของนักเรี ยน ชั้น ปร ะถมศึกษาปีที่ 4 ห ลังเรีย นโ ดย ใช้ หนั งสื อ
อ่านเพิ่มเติม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจ ของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
anant_509 29 ม.ค. 2561 เวลา 14:28 น. 0 75
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^