LASTEST NEWS

14 ธ.ค. 2561มาแล้ว! กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ปี2562 - พร้อมบอกวันเงินเดือนเข้าธนาคาร แชร์เลย! 14 ธ.ค. 2561กศจ.นครปฐม เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบที่ 3 จำนวน 53 อัตรา - รายงานตัว 24 ธ.ค.2561 14 ธ.ค. 2561( ไม่เอาวุฒิครู ) กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000.- บาท 14 ธ.ค. 2561สาร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 14 ธ.ค. 2561คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" 14 ธ.ค. 2561สพฐ. และ กศน. เปิดสอบพนักงานราชการ 63 อัตรา สมัครบัดนี้เป็นต้นไป 14 ธ.ค. 2561แชร์วนไป !!! คัดตำแหน่งงานราชการ 3,539 อัตรา ที่กำลังเปิดรับสมัคร สมัครบัดนี้-ม.ค.2562 13 ธ.ค. 2561(วุฒิ ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา 165 อัตรา ) กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดกรมราชทัณฑ์ 13 ธ.ค. 2561"หมอธี"สั่ง สมศ.ลุยประเมินรอบสี่ 13 ธ.ค. 2561สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เปิดสอบครูอัตราจ้าง และพี่เลี้ยงเด็กพิการ 5 อัตรา สมัคร19-25 ธ.ค.2561

ข้อสอบ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ

usericon

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556

ขอขอบคุณที่มาแนวข้อสอบ : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/422

1.ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในข้อใด วางไว้ให้ ข้าราชการตำรวจทุกนาย ถือปฏิบัติ
ก.ประมวลระเบียบการตำรวจ เกี่ยวกับคดี
ข.ประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี
ค.ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง.ถูกทั้ง ข และ ค
ตอบ ข.ประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี
ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่
2.1 ประมวลระเบียบการตำรวจ เกี่ยวกับคดี
– วางไว้ให้ ข้าราชการตำรวจ หรือ พนักงานสอบสวน ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้อำนาจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ตาม ป.วิ อาญา หรือ กม.อื่น
2.2 ประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี
– วางไว้ให้ ข้าราชการตำรวจทุกนาย ถือปฏิบัติ
2.3 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– เป็นระเบียบที่ ผบ.ตร. ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของ กม.อื่น

2.ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในข้อใด วางไว้ให้ ข้าราชการตำรวจ หรือ พนักงานสอบสวน ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือ การ.ปฏิบัติหน้าที่ตาม ป.วิ อาญา หรือ กม.อื่น
ก.ประมวลระเบียบการตำรวจ เกี่ยวกับคดี
ข.ประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี
ค.ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง.ถูกทั้ง ก และ ค
ตอบ ก. ประมวลระเบียบการตำรวจ เกี่ยวกับคดี (ดูคำอธิบายข้อ 1)

3.การสั่งการ กระทำได้กี่วิธี
ก.3 วิธี
ข.4 วิธี
ค. 2 วิธี
ง. วิธีเดียว
ตอบ ข. 4 วิธี
การสั่งการ กระทำได้ 4 วิธี ได้แก่
1 กระทำด้วย หนังสือ
2 กระทำด้วย วาจา
3 กระทำด้วย เครื่องมือสื่อสาร
4 กระทำด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4.การสั่งการโดยปกติให้ทำโดยวิธีใด
ก.สั่งด้วยวาจา
ข.ใช้เครื่องมือสื่อสาร
ค. ทำเป็นหนังสือ
ง. ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตอบ ค. ทำเป็นหนังสือ
– โดยปกติให้สั่งการด้วยหนังสือ แต่ในบางกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เร่งด่วน จำเป็น อาจกระทำด้วยวาจา หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วให้มีหนังสือยืนยันตามไปโดยเร็วที่สุด เว้นแต่การสั่งการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ได้ปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.หนังสือราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องใช้กระดาษชนิดใด
ก.กระดาษตราครุฑ
ข.กระดาษพิมพ์ลาย
ค. กระดาษบันทึกข้อความ
ง. กระดาษปอนด์ขาว
ตอบ ค. กระดาษบันทึกข้อความ
หนังสือราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ใช้ กระดาษบันทึกข้อความ (เท่านั้น) ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชา บันทึกย่อเรื่อง บันทึกรายงานที่ต้นได้ปฏิบัติมา บันทึกความเห็น บันทึกติดต่อ หรือบันทึกสั่งการ

6.แบบบันทึกข้อความขนาดใหญ่ มีขนาดเท่าใด
ก. A4
ข. A5
ค. F4
ง. A8
ตอบ ก. A4
แบบบันทึกข้อความ มี 2 ขนาด
– ขนาดใหญ่ ( A4 ) ใช้ในการบันทึกเสนอเรื่องที่มีข้อความยาว ซึ่งไม่สามารถบรรจุข้อความที่จะเสนอลงในบันทึกขนาดเล็กได้หมด
– ขนาดเล็ก ( A5 ) ใช้ในการบันทึกเสนอเรื่องที่มีข้อความสั้น

7.คำขึ้นต้นในบันทึกข้อความให้ใช้คำว่าอะไร
ก. เรียน
ข. กราบเรียน
ค. ด้วยความเคารพ
ง. ด้วยความนับถือ
ตอบ ก. เรียน
คำขึ้นต้นในบันทึกข้อความให้ใช้คำว่า “เรียน” ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา สั่งการ ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ต้องมีคำว่า เรียน
– ให้ระบุยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือตำแหน่ง
– หรือยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่ง ของผู้ใต้บังคับบัญชา

8.ในบันทึกข้อความจะต้องระบุสิ่งใด
ก. ชื่อตัว สกุล
ข. ยศ
ค. ตำแหน่ง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

9.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการลงความเห็นของเจ้าหน้าที่
ก.ให้ใช้บันทึกฉบับเดียว
ข.ข้อความสั้นให้เขียน ข้อความยาวให้พิมพ์
ค.หากมีข้อความมากกว่า 1 หน้า หน้าต่อไปให้ใช้กระดาษไม่ต้องมีตราครุฑ แต่ให้มีคุณภาพเช่นเดียวหรือใกล้เคียงกับแผ่นแรก
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
การลงความเห็นของเจ้าหน้าที่ ตามปกติให้ใช้บันทึกฉบับเดียว ข้อความสั้นให้เขียน ข้อความยาวให้พิมพ์ และหากมีข้อความมากกว่า 1 หน้า หน้าต่อไปให้ใช้กระดาษไม่ต้องมีตราครุฑ แต่ให้มีคุณภาพเช่นเดียวหรือใกล้เคียงกับแผ่นแรก

10.ใครมีหน้าที่ออกเลขที่หนังสือส่ง
ก. ตร.
ข. ผบ.ตร.
ค. จตช.
ง. สลก.ตร.
ตอบ ง. สลก.ตร.
เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดนำเรื่องหรือบันทึกเสนอ ตร. เมื่อ ผบ.ตร. จตช. รอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ได้ลงชื่อสั่งการแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นนำเรื่องไปให้ สลก.ตร.ออกเลขที่หนังสือส่งและลงทะเบียนคุมไว้ แล้วรับเรื่องคืนเพื่อดำเนินการต่อไป

11.การสั่งการของ ผบ.ตร.ที่สั่งการในบันทึกถ้าเป็นการสั่งการที่ต้องถือเป็นระเบียบถาวร หรือจะต้องมีการแก้ไขระเบียบปฏิบัติในเรื่องใด เจ้าหน้าที่ของเรื่องนั้นจะต้องส่งสำเนาบันทึกสั่งการจำนวนกี่ชุด ไปยัง กม.
ก. 1 ชุด
ข. 2 ชุด
ค. 3 ชุด
ง. 4 ชุด
ตอบ ค. 3 ชุด
การสั่งการของ ผบ.ตร.ที่สั่งการในบันทึกหรือในเรื่องดังกล่าว ตาม 5.1 ถ้าเป็นการสั่งการที่ต้องถือเป็นระเบียบถาวร หรือจะต้องมีการแก้ไขระเบียบปฏิบัติในเรื่องใด ให้เจ้าหน้าที่ของเรื่องนั้นส่งสำเนาบันทึกสั่งการ จำนวน 3 ชุด ไปยัง กม. เพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

12.การออกเลขที่การสั่งการ ในใบบันทึกจะต้องระบุสิ่งใด
ก. เรื่อง
ข. หน่วยงาน
ค. วัน เดือน ปี
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็น!

ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บไซต์ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้

^